Ιδρυματικό Αποθετήριο Πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλει, σε ψηφιακή μορφή:

  • Προπτυχιακές* εργασίες των σπουδαστών του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου
  • Μεταπτυχιακές εργασίες των σπουδαστών του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου

*Οι προπτυχιακές* εργασίες θα συνεχίζουν να κατατίθενται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου έως ότου αποφοιτήσουν όλοι οι σπουδαστές του πρώην ΤΕΙ.

*Οι μεταπτυχιακές εργασίες από το Ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 κατατίθενται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων “Ολυμπιάς”.