ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ανοιχτή Πρόσβαση – Ενημερωτική διαδικτυακή παρουσίαση

Ανοιχτή Πρόσβαση – Ενημερωτική διαδικτυακή παρουσίαση

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για τη τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησης τους.

H Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα δυναμικό κίνημα που επηρεάζει με θετικό τρόπο την επιστημονική έρευνα και την προβολή της. Θεωρείται πλέον ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους κύριους χρηματοδότες και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη.

Η εκδήλωση έχει διάρκεια 1 (μία) ώρα και απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή.

Παρακάτω, μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία που εξυπηρετεί το πρόγραμμά σας και πατώντας πάνω στον σύνδεσμο να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (register).

– Τρίτη, 7 Μαρτίου (12-13μμ) :

 https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJUofuGqrDwrGNclcKLogZewtG3Tev7Igcjk 

– Πέμπτη, 9 Μαρτίου (12-13μμ) :

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJMode2hrD0vH9Jqy81y6Y4dbegSieTOhF8a 

– Τρίτη, 14 Μαρτίου (12-13μμ) :

https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJcvduusqj8vHtcIQv7mBt69whPEGKWSTIxB