ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Η βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του προγράμματος πληροφοριακής παιδείας διοργανώνει σεμινάρια που
απευθύνονται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σε ζητήματα
όπως:
• Ποιες είναι οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και πως μπορώ να τις χρησιμοποιήσω
• Ποιες είναι οι αξιόπιστες πηγές για να αναζητήσω ελληνική/ξένη βιβλιογραφία
• Τι είναι η ανοικτή πρόσβαση
• Τι είναι η στρατηγική αναζήτησης βιβλιογραφίας
• Πως να συγγράψω μια (πτυχιακή/μεταπτυχιακή) εργασία. Οδηγίες, υπόδειγμα.
• Τι είναι λογοκλοπή και πως να την αποφύγω
• Πως πρέπει να χρησιμοποιήσω τις βιβλιογραφικές παραπομπές, πως να συντάξω βιβλιογραφία και ποια
εργαλεία έχω στη διάθεσή μου
Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Άρτας (1ος
όροφος) τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
Δευτέρα 28 Μαρτίου, ώρα 13-15, εξάμηνο ΣΤ ́
Τρίτη 29 Μαρτίου, ώρα 12-14, εξάμηνο Β ́
Παρασκευή 1 Απριλίου, ώρα 11.30-13.30, εξάμηνο Δ ́

Η Αν. Προϊσταμένη
Χριστίνα Θεοδωρίκα
Βιβλιοθήκη Παραρτήματος Άρτας