Κανονισμός της Βιβλιοθήκης

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει μια και μοναδική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί βάσει ενιαίου κανονισμού λειτουργίας και ονομάζεται "Βιβλιοθήκη και Κέντρα Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιαωννίνων" (Β.Κ.Π.-Π.Ι.).

Ως διοικητική μονάδα, η Β.Κ.Π.-Π.Ι. είναι αυτοτελής και αποκεντρωμένη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ισοδυναμεί με Διεύθυνση.

Στην εποπτεία και δικαιοδοσία της Β.Κ.Π.-Π.Ι. ανήκει το σύνολο του βιβλιακού-πληροφοριακού υλικού, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και τα μέσα υποστήριξης του έργου των Βιβλιοθηκών, που αποκτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή διορήσθηκαν σε αυτό.

Κατεβάστε ολο το κείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ