ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2023

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2023

 

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζει την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου. Τα Δελτίο είναι ετήσιο και παρουσιάζει τις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της (Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) του προηγούμενου έτους.

Ενημερωτικό Δελτίο Βιβλιοθήκης