ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Law science: two more information sources via HEAL-link agreements!

HEAL-Link Hellenic Academic Libraries Link signed contracts in international scientific databases of legal content.

Ο έλεγχος πρόσβασης είναι ο ίδιος για τις συνδρομητικές πηγές Βιβιοθήκης· μέσω IP διευθύνσεων του ιδρύματός μας.