Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Η Βιβλιοθήκη-Κέντρο Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ακαδημαικής Κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας και στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.