ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟ-ΕΩΣ ΘΕΣΗ-ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
AAA - ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS open access   Ηλεκτρονικό
ABBA SALAMA 2(1971) - 10(1979) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ABDOMINAL IMAGING (Former title : GASTROINTESTINAL RADIOLOGY) 18(1993) - 27(2002) Έντυπο, ξενόγλωσσο
ABRIDGED INDEX MEDICUS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 8(1977)-28(1997) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2007(2007) - 2008(2008) 30Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ABSTRACTS OF FOLKLORE STUDIES 13(1975)   Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1966) - 13(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ABSTRACTS OF THE SOCIETY FOR NEUROSCIENCE (Former title: NEUROSCIENCE ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 23(1997)-26(2000) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ABSTRACTS ON HYGIENE AND COMMUNICABLE DISEASES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 56(1981)-69(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACADEMIC MEDICINE (Former title: GASTROINTESTINAL RADIOLOGY) 65(1990) - 76(2001)  3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACCOUNTANCY GREECE 60Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH 1(1968) - 35(2002) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACH MODELS IN CHEMISTRY (Former title: ACTA CHIMICA HUNGARICA) 131(1994) - 137(2000) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM COMPUTING SURVEYS  24(1992) - 35(2003) 7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM GUIDE TO COMPUTING LITERATURE  1995 - 1996 7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM OOPS MESSANGER  6 (1995) - 1995 4A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM SIGPLAN NOTICES  30(1995) - 37(2002)  7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS  14(1996) - 21(2003) 7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER-HUMAN INTERACTION  4(1997) - 10(2003) 7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS  20(1995) - 28(2003)  7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS  11(1992) - 22(2003)  7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS  13(1995) - 21(2003)  7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE  22(1996) - 29(2003)  7Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON MODELING AND COMPUTER SIMULATION  5(1995) - 12(2002) 7A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS   13(1991) - 24(2002) 7A-7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY  4(1995) - 11(2002)  7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACME 23(1970) - current 33A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACP MEDICINE (Former title: WebMD SCIENTIFIC AMERICAN MEDICINE) 27(2004) - 29(2006) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACROPOLE 1(1926) - 10(1935) 49Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ADRIATICA 26(1985) - 29(1988) 49Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENT 41(1997) - 46(2002) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ANATOMICA (New title: CELLS TISSUES ORGANS) 146(1993) - 163(1998)  3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ANTIQUA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 21(1973) - 46(2006) 33A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ARCHAEOLOGICA 75(2004) - 76(2005) 49Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ARCHAEOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 1(1951) - 4(1954) 49Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ASTRONAUTICA (Former title: ASTRONAUTICA ACTA)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1974)-2(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ASTRONOMICA 30(1980) - 40(1990) 31B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1956)-29(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA (COPENHAGEN, 1989) (New title: PERKIN 1 & 2) 43(1989) - 53(1999) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA (New title:: ACTA CHEMICA SCANDINAVICA. SERIES A & B) 1(1947) - 27(1973) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA. SERIES A. PHYSICAL AND INORGANIC CHEMISTRY (Former title: ACTA CHEMICA SCANDINAVICA) 33(1979) - 42(1988) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHEMICA SCANDINAVICA. SERIES B ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY (Former title: ACTA CHEMICA SCANDINAVICA) 33(1979) - 42(1988) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHIMICA (New title:ACTA CHIMICA HUNGARICA) 92(1977) - 111(1982) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHIMICA HUNGARICA (Former title: ACTA CHIMICA) (New title: ACH MODELS IN CHEMISTRY) 111(1982) - 128(1991) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA (New title: THE EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY) 154(1988) - 156(1990) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CLASSICA 1(1958) - 52(2009) 33A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA      Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1948)-23(1967) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA (SECTIONS A-F) έως το 2016   Ηλεκτρονικό
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION A. CRYSTAL PHYSICS, DIFFRACTION, THEORETICAL AND GENERAL CRYSTALLOGRAPHY 36(1980) - 38(1982) 31B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 24(1968)-35(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION A. FOUNDATIONS OF CRYSTALLOGRAPHY 39(1983) - 62(2006) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION B. STRUCTURAL CRYSTALLOGRAPHY AND CRYSTAL CHEMISTRY 36(1980) - 38(1982) 31B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 24(1968)-35(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION B. STRUCTURAL SCIENCE 39(1983) - 62(2006) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION C. CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS 39(1983) - 62(2006) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION D. BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 49(1993)  - 62(2006) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA CYTOLOGICA 25(1981) - 41(1997) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 61 (1981) - 82 (2002)  3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA SUPPLEMENTUM 98(1981) - 212(2001) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ENDROCRINOLOGICA & SUPPLEMENTUM (New title: EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY) 96(1981) - 129(1993)  3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA EUROPAEA FERTILITATIS 12(1981) - 20(1989)  3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 26(1980) - 33(1987) 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA MEDICA SCANDINAVICA (New title: JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE) 209(1981) - 224(1988) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA MEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM 644(1980) - 730(1983) 3Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA NEUROCHIRURGICA 51(1980) - 142(2000) 3Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 13(1965)-50(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENTUM 71(1985) - 103(2001)  3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA OBSTETRICA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENTUM 59(1980) - 80(2001)  3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ONCOLOGICA (Former title: ACTA RADIOLOGICA: ONCOLOGY) 30(1991) - 34(1995)  3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA OPHTHALMOLOGICA (New title: ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA) 59(1981) - 72(1994) 3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENT (Former title: ACTA OPHTHALMOLOGICA) 75(1997) - 80(2002) 3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA 46(1975) - 73(2002) 3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA. SUPPLEMENTUM 189(1981) - 306(2002) 3Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA OTOLARYNGOLOGICA & SUPPLEMENTUM 91(1981) - 120(2000)  3Β-4A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PAEDIATRICA & SUPPLEMENT (Former title: ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA) 81(1992) - 90(2001)  4A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PAEDIATRICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENT (New title: ACTA PAEDIATRICA & SUPPLEMENT) 67(1978) - 80(1991)  4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A, PATHOLOGY (New title: ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A. PATHOLOGY) 87(1979) - 89(1981) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C, IMMUNOLOGY (New title: ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C. IMMUNOLOGY) 87(1979) - 89(1981) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDUNAVICA. SECTION B. MICROBIOLOGY 87(1979) - 87(1979) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A. PATHOLOGY (Former title: ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A. PATHOLOGY) (New title: APMIS) 90(1982) - 95(1987) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C. IMMUNOLOGY (Former title: ACTA PATHOLOGICA ET MICROBIOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION C. IMMUNOLOGY) (New title: APMIS) 90(1982) - 95(1987) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA (New title: PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY) 42(1978) - 59(1986)  4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PHYSICA AUSTRIACA (New title: FEW BODY SYSTEMS) 40(1974) - 57(1985) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PHYSICA AUSTRIACA SUPPLEMENTUM 9(1972) - 26(1984) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA 117(1983) - 170(2000) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA SUPPLEMENTUM 519(1983) - 647(2000) 4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENT 63(1981) - 104(2001)  4Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA PSYCHOLOGICA 8(1951) - 111(2002) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
ACTA RADIOLOGICA (1987) (Former title: ACTA RADIOLOGICA. DIAGNOSIS) 28(1987) - 47(2006) 4B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA (New titles: ACTA RADIOLOGICA. DIAGNOSIS & ACTA RADIOLOGICA. THERAPY, PHYSICS, BIOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 45(1956)-58(1962) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA. DIAGNOSIS (Former title: ACTA RADIOLOGICA) (New title: ACTA RADIOLOGICA) 19(1978) - 27(1986) 4Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1963)-16(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY (Former title: ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY, RADIATION THERAPY, PHYSICS AND BIOLOGY) (New title: ACTA ONCOLOGICA 23(1984) - 24(1985) 4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA. ONCOLOGY, RADIATION, PHISICS BIOLOGY (Former title: ACTA RADIOLOGICA: THERAPY PHYSICS BIOLOGY) (New title: ACTA RADIOLOGICA: ONCOLOGY, RADIATION THERAPY, PHYSICS AND BIOLOGY) 17(1978) - 18(1979) 4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA: ONCOLOGY, RADIATION THERAPY, PHYSICS AND BIOLOGY (Former title: ACTA RADIOLOGICA: ONCOLOGY, RADIATION, PHYSICS, BIOLOGY) (New title: ACTA RADIOLOGICA : ONCOLOGY) 19(1980) - 22(1983) 4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA RADIOLOGICA: THERAPY, PHYSICS, BIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1963)-16(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM 73(2007) - 77(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE. SERIES HISTORICA 2(1963) - 25(1977) 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTA UROLOGICA BELGICA 49(1981) - 67(1999)  4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 2/3(1976) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTIVITY 1(1989) - 6(1992)  4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ACTUEL MARX 1(1987) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADOLESCENCE 23(1988) - 44(2009) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS έως το 2016   Ηλεκτρονικό
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS  9(2000) - 15(2006) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCED MATERIALS AND COMPOSITES NEWS  22(2000) - 28(2006) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS  7(2007) - 25(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN APPLIED MICROBIOLGY 1(1959) - 59(2006) 30A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY έως 2011   Ηλεκτρονικό
ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY  39(2007) - 43(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS (New title: ADVANCES IN ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1965)-24(1987) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ATOMIC, MOLECULAR, AND OPTICAL PHYSICS (Former title: ADVANCES IN ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 27(1990)-37(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY (New title: ADVANCES IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1945)-23(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY (Former title: ADVANCES IN CARBOHYDRATE CHEMISTRY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 24(1969)-35(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CATALYSIS (Former title: ADVANCES IN CATALYSIS AND RELATED SUBJECTS) 22(1972) - 51(2007) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CATALYSIS AND RELATED SUBJECTS (New title: ADVANCES IN CATALYSIS) 1(1948) - 21(1970) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CHEMICAL ENGINEERING     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1956)-32(2007) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CHEMICAL PHYSICS 1(1958) - 145(2011) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT AND BEHAVIOR 1(1963) - 26(1996) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN CLINICAL CHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 26(1987)-31(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS Full access vol. 9 (1-4) 2006 only   Ηλεκτρονικό
ADVANCES IN ELECTRONICS AND ELECTRON PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 27(1969)-81 (1991) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ELECTRONICS AND ELECTRON PHYSICS. SUPPLEMENT     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1964)-20(1989) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ENZYMOLOGY AND RELATED AREAS OF MOLECULAR BIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 21(1959)-71 (1995) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ENZYMOLOGY AND RELATED SUBJECTS ΒΛΕΠΕ: ADVANCES IN ENZYMOLOGY AND RELATED AREAS OF MOLECULAR BIOLOGY     Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 1(1964) - 12(1979)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN FOOD AND NUTRITION RESEARCH (Former title: ADVANCES IN FOOD RESEARCH) 48(2004) - 55 (2010) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN FOOD RESEARCH (New title: ADVANCES IN FOOD AND NUTRITION RESEARCH) 1(1948) - 10(1960) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN GENETICS 1(1947)  - 59(2007) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN GEOMETRY full text μόνο 2007-2008   Ηλεκτρονικό
ADVANCES IN GEOPHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1952)-29(1986) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN HETEROCYCLIC CHEMISTRY 66(1996) - 90(2006) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN IMMUNOLOGY   9B Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 35(1984)-39(1986) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1975)-5(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN INORGANIC CHEMISTRY (Former title: ADVANCES IN INORGANIC CHEMISTRY AND RADIOCHEMISTRY) 31(1987) - 60(2008) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN INORGANIC CHEMISTRY AND RADIOCHEMISTRY (New title: ADVANCES IN INORGANIC CHEMISTRY) 1(1959) - 30(1986) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN MAGNETIC AND OPTICAL RESONANCE (Former title: ADVANCES IN MAGNETIC RESONANCE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1990)-17(1992) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN MAGNETIC RESONANCE (New title: ADVANCES IN MAGNETIC AND OPTICAL RESONANCE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1965)-14(1990) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN MATERIALS RESEARCH     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1967)-5(1971) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN MICROBIAL PHYSIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1968)-14(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN MICROWAVES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1966)-3(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN NUCLEAR PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1968)-20(1991) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN OPHTHALMOLOGY = FORTSCHRITTE DER AUGENHEILKUNDE = PROGRES EN OPHTALMOLOGIE (New title: DEVELOPMENTS IN OPHTHALMOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1978)-40(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN OPTICAL AND ELECTRON MICROSCOPY 1(1966) - 4(1971) 8B Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ORGANIC CHEMISTRY 1(1960) - 9(1979) 7B Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 1(1964) 50(2004) - 18(1980) 59(2011) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PARTICLE PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PHOTOCHEMISTRY 2(1964) 27(2002) - 14(1988) 29(2007) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 22(1973)-42(1993) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PLASMA PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1969)-3(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY (New title: ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY AND STRUCTURAL BIOLOGY) 1(1944) - 74(2007) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY AND STRUCTURAL BIOLOGY (Former title: ADVANCES IN PROTEIN CHEMISTRY) 76(2009) - 81(2010) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN QUANTUM CHEMISTRY 3(1967) 47(2004) - 12(1980) 52(2007) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN RADIATION CHEMISTRY 1(1969) - 2(1970) 7B Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN STRUCTURE RESEARCH BY DIFFRACTION METHODS = FORTSCHRITTE DER STRUKTURFORSCHUNG MIT BEUGUNGSMETHODEN 1(1964) - 4(1972) 6B Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN SURGERY (CHICAGO) 18(1984) - 21(1988) 9B Έντυπο, ξενόγλωσσο
ADVANCES IN X-RAY ANALYSIS 1(1960) -  6B Έντυπο, ξενόγλωσσο
AEGEUM  1(1987) - current 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AEGYPTUS 1(1920) - 89(2009) 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AEVUM 24(1950) - 85(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL & FOREST METEOROLOGY (Former title: AGRICULTURAL METEOROLOGY) 31(1984) - 106(2001) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS REVIEW 28(1999) - 30(2001) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL ECONOMICS 20(1999) - 22(2000) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL FINANCE REVIEW 59(1999) - 59(1999) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL HISTORY 82(2008) - current 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL HISTORY REVIEW 52(2004) - current 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AGRICULTURAL METEOROLOGY 11(1973) - 30(1984) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AHA ANNUAL REPORT. American Historical Association 2006 - 2008 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AI MAGAZINE 17(1996) - current 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AIDS 14(2000) - 16(2002) 4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES Εώς 2009 - Ηλεκτρονικό
AIDS RESEARCH AND HUMAN RETROVIRUSES 16(2000) - 22(2006) 4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AJIDD - AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES 2011   Ηλεκτρονικό
AJNR - AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY     Ηλεκτρονικό
AJR - AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY 1965-2015   Ηλεκτρονικό
AKTUELLE UROLOGIE 14(1983) - 30(1999)  4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALBANIA  1928 -  49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALEXANDRIA 8(1996) - 19(2007) 1A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALGEBRAIC AND GEOMETRIC TOPOLOGY full access εως 2011   Ηλεκτρονικό
ALGORITHMICA  9(1993) - 34(2002)  7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALLERGOLOGIE 11(1988) - 22(1999)  4Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALLGEMEINE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE 1(1976) - 36(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALLIGARH JOURNAL OF STATISTICS 26(2006) - 31(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALMA MATER STUDIORUM 2(1989) - 2(1989) 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALTER 15(2007) - 19(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALTERTUM (DAS) 1(1955) - 27(1981) 49A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ALTSPRACHLICHE UNTERRICHT 25(1982) - 54(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ANTHROPOLOGIST έως το 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN ANTHROPOLOGIST 82(1980) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN 55(1976) - 73(1994) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL. APPLIED ECONOMICS 1(2009) - current 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL. ECONOMIC POLICY 1(2009) - current 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL. MACROECONOMICS 1(2009) - current 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL. MICROECONOMICS 1(2009) - current 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: APPLIED ECONOMICS έως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: ECONOMIC POLICY έως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: MACROECONOMICS έως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN ECONOMIC REVIEW  40(1950) - current 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ECONOMIC REVIEW, THE έως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 22(1985), 32(1995) - 44(2007) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN ETHNOLOGIST  29(2002) - 38(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN HEART JOURNAL 102(1981) - 141(2001) 5Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN HERITAGE 10(1959) - 10(1959) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN HISTORICAL REVIEW 69(1964) - current 49A-B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 81(1999) - 84(2002) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 1(1897) - current 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 61(1988) - 96(2005) 5Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 33(1980) - 84(2006) 5Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 73(1980) - 126(2006) 5Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY (THE) 14(1992) - 22(2000)  5Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN.AJDC (New title: ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE) 142(1988) - 147(1993)  5Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 116(1968)-132(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION 88(1979) - 113(2006) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 111(1980) - 156(2002)  5Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY 19(1998) - 23(2002) 5Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 45(1994) - 71(2002) 5Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Free access to archived material μέχρι vol. 97 (4) 2015   Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS (THE) 50(1992) - 79(2006) 5Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 02(1989) - 15(2002) 6Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 17(1991) - 57(2011) 6Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICAL AND MANAGEMENT SCIENCE 27(2007) - 31(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE (THE) 67(1979) - 118(2005) 6Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 33(1962)-65(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF MENTAL DEFICIENCY 65(1960) - 78(1973) 6Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY Full access μέχρι 2011, vol. 34 (6) - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY 11(1991) - 26(2006) 6Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 09(1988) - 27(2006) 6Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 133(1979) - 193(2005) 6Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 89(1980) - 140(2005) 6Β-7A - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 45(1958)-88(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY 36(1966) - 64(1994) 7A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY 04(1983)  - 26(2005) 7A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY & JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 1999-2015   Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY (THE) 90(1978) - 179(2011) 7A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY 07(1990) - 18(2001)  7A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY full text 1996- - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY 1(1880) - 127(2006) 33A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 39(1971) - 74(2006) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 240(1981) - 271(1996) 7Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY - HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY έως 2015   Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 41(1997) - 60(2006) 8Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: REGULATORY, INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 41(1997) - 60(2006) 8Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY έως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 138(1981) - 163(2006) 8Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 120(2007) - current 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH - - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 70(1980) - 97(2007) 8Α-8Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE έως 2015   Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE (Former title: AMERICAN REVIEW OF RESPIRATORY DISEASE) 149(1994) - 184(2011) 8Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY έως το 2014 - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 16(1997) - 43(2010) 8Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY RADIUM THERAPY AND NUCLEAR MEDICINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 89(1963)-125(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY. AJR 126(1976) - 187(2006) 8Β-9Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 2011 - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 92(1987) - 112(2006) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 26 (1998) - 34 (2006) 9Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF SURGERY (THE) 131(1976) - 147(1984) 9Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY (THE) 06(1982) - 26(2002)  9Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE Full access μέχρι Apr. 2015 [92 (4)] - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 34(1985) - 75(2006) 9Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION access 2010-2011 - Ηλεκτρονικό
AMERICAN JOURNAL ON MENTAL RETARDATION 98(1994) - 111(2006) 9A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN LITERATURE 44(1972) - 44(1972) 33A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 114(2007) - 118(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN MEDICAL NEWS έως 2016   Ηλεκτρονικό
AMERICAN NEPTUNE 48(1988) - 62(2002) 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION NEWSLETTER 17(1994) - 26(2003) 33A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY 12(1975) - 48(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN PSYCHOLOGIST 15(1960) - 60(2005) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN REVIEW OF RESPIRATORY DISEASES (New title: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE) 121(1980) - 148(1993) 9Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN SLAVIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 4(1945) - 20(1961) 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW Full access 2010- 2012, vol. 77 (6) - Ηλεκτρονικό
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 59(1994) - 72(2007) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN STATISTICIAN     Ηλεκτρονικό
AMERICAN STUDIES IN PAPYROLOGY 1(1966) - current 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AMERICAN SURGEONS 70(2004) - 77(2011) 9Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANADOLU=ANATOLIA 24(2003) - current 49Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANAESTHESIA  52(1997) - 57(2002) 9Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANAESTHESIST (DER) 46(1997) - 51(2002) 9Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANAGENNESIS 1(1981) - 3(1983) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALE DE ISTORIE 1980 (26) 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALECTA BOLLANDIANA 1(1882) - 118(2000) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALECTA MALACITANA 1(1978) - 15(1992) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALELE UNIVERSITATII BUCURESTI 29(1980) - 45(1996) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYSIS 35(1975) - 64(2004) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYST Full access μέχρι 2011 (issue 24, Dec)   Ηλεκτρονικό
ANALYST (THE) 92(1967) - 131(2006) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICA CHIMICA ACTA 37(1967) - 454(2002) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICAL AND QUANTITATIVE CYTOLOGY AND HISTOLOGY 15(1993) - 18(1996) 9Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 84(1978) - 311(2002) 9Β-10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICAL CHEMISTRY 29(1957) - 74(2002) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICAL INSTRUMENTATION (Former title: CHEMICAL BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL INSTRUMENTATION) (New title: INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY) 13(1984) - 21(1993) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICAL LETTERS Full access μέχρι current issue 2016 - Ηλεκτρονικό
ANALYTICAL LETTERS 12(1979) - 40(2007) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANALYTICAL PROCEEDINGS (Former title: PROCEEDINGS OF THE ANALYTICAL DIVISION OF THE CHEMICAL SOCIETY) 17(1980) - 31(1994) 41Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANATOLIAN ARCHAEOLOGY 3(1997) - current 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANATOLIAN STUDIES 1(1951) - current 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANATOMICAL RECORD (THE) 220(1988) - 238(1994) 10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANCIENT NARRATIVE full text    Ηλεκτρονικό
ANCIENT NARRATIVE & SUPPLEMENTUM 2(2002) - 10(2011) 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANCIENT PHILOSOPHY 5(1985) - 31(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANESTHESIOLOGY 86(1997) - 97(2002)  10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANGEWANDTE CHEMIE (BERLIN, GERMANY) (Former title: ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE CHEMIE) 45(1932) - 53(1940) 42A Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANGEWANDTE CHEMIE (WEINHEIM AN DER BERGSTRASSE, GERMANY) (Former title: ANGEWANDTE CHEMIE. A. WISSENSCAFTLICHER TEIL) 61(1949) - 94(1982) 42A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANGEWANDTE CHEMIE. A. WISSENSCAFTLICHER TEIL (New title: ANGEWANDTE CHEMIE (WEINHEIM AN DER BERGSTRASSE, GERMANY)) 59(1947) - 60(1948) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL ED. IN ENGLISH 6(1967) - 41(2002) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANGIOLOGY 39(1988) - 52(2001)  10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANGLOPHONIA 3(1998) - current 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALEN DER PHYSIK 21(1968) 8(1999) - 28(1972) 9(2000) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES 1(1946) - current 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES D’IMMUNOLOGIE (New title: ANNALES DE L’INSTITUTE PASTEUR IMMUNOLOGY) 131(1980) - 135(1984) 10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES D’OTOLARYNGOLOGIE ET DE CHIRURGIE CERVICOFACIALE 100(1983) - 12(2004) 10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES D’UROLOGIE 3(1969) - 36(2002)  10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES D'ASTROPHYSIQUE 29(1966) - 31(1968) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE CHEMIE. SCIENCE DES MATERIAUX 4(1979) - 18(1993) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE CHIRURGIE 17(1963) - 50(1996) 10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE CHIRURGIE DE LA MAIN 01(1982) - 05(1986)  10Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 7(1968)-17(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE DEMOGRAPHIE HISTORIQUE 1979 - current 49B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE DERMATOLOGIE ET DE VENEREOLOGIE 108(1981)  - current 10Α-10B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE DIDACTIQUE ET DE SCIENCES COGNITIVES  1(1988) - 4(1991) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE GEOGRAPHIE 84(1975) - current 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE GEOPHYSIQUE 23(1967) - 30(1974) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGΥ. Προηγ. τίτλος: ANNALES D’IMMUNOLOGIE Νέος τίτλος: RESEARCH IN IMMUNOLOGY  136(1985) - 139(1988) 10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGY (Former title: ANNALES DE MICROBIOLOGIE) (New title: RESEARCH IN MICROBIOLOGY)  136(1985) - 139(1888)  10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. VIROLOGΥ (Former title: ANNALES DE VIROLOGIE) (New title: RESEARCH IN VIROLOGY) 136 (1985) - 139 (1988)  10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER Full access μέχρι cur. Issue [vol. 66 (2) 2016] - Ηλεκτρονικό
ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER 57(2007) - 58(2008) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL D'ATHENES 11(1931) - 12(1932) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE MICROBIOLOGIE (New title: ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGY) 131(1980) - 135(1984) 10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE PHYSIQUE 12 ser. 5(1950) - 20(1995) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE RADIOLOGIE 2(1959) - 40(1997)  10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DE VIROLOGIE (New title: ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. VIROLOGY) 131(1980) - 135(1984) 10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES DEL INSTITUTO BARRAQUER 17(1984) - 25(1996) 10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES D'OCULISTIQUE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 179(1946)-210(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES ECONOMIES SOCIETES CIVILISATIONS (ΒΛΕΠΕ: ANNALES)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES (ΒΛΕΠΕ: ANNALES)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALES POLONICI MATHEMATICI έως 2016   Ηλεκτρονικό
ANNALI DELLA FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 8(1987) - 32(2011) 14A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALI DELLA FONDAZIONE LUIGI EINANDI 14(1980) - 14(1980) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA : CLASSE DE SCIENZE – SERIE V 6(2007) - current 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA . QUADERNI 1/2(1996) - 18(2004) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA . SERIES III 2(1972) - 25(1995) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA . SERIES IV 1(1996) - 9(2004) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALI SEZIONE SLAVA 8(1965) - 8(1965) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF APPLIED STATISTICS full access εως 2012 - Ηλεκτρονικό
ANNALS OF APPLIED STATISTICS 1(2007) - 5(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY 27(1990) - 36(1999) 10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF DYSLEXIA 40(1990) - 57(2007) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 24(2011) - current 10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE - - Ηλεκτρονικό
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 92(1980) - 155(2011) 10Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 77(1972)-91(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF MATHEMATICS 165(2007) - 174(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF MATHEMATICS - SECOND SERIES έως το 2011   Ηλεκτρονικό
ANNALS OF NEUROLOGY 17(1985) - 56(2004)  10Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF ONCOLOGY  15 (2004) - 17 (2006) 11A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH  55(1995) - 75(1997) 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY (Former title: ANNALS OF OPHTHALMOLOGY AND GLAUCOMA) 32(2000) - 41(2009) 11Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY (New title: ANNALS OF OPHTHALMOLOGY AND GLAUCOMA) 01(1969) - 25(1993)  11Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY AND GLAUCOMA (Former title: ANNALS OF OPHTHALMOLOGY) (New title: ANNALS OF OPHTHALMOLOGY) 26(1994) - 31(1999)  11Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF PHYSICS 75(1973) - 121(1991) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF PROBABILITY full access εως 2010   Ηλεκτρονικό
ANNALS OF PROBABILITY (THE) 35(2007) - 39(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF STATISTICS full access εως 2012   Ηλεκτρονικό
ANNALS OF STATISTICS (THE) 35(2007) - 39(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF SURGERY 189(1979) - 236 (2002) 11Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE 447(1980) - 536(1994) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 38(1979) - 65(2006) 11Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND 62(1980) - 75(1993)  11Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1961)-61(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF THE TOKYO ASTRONOMICAL OBSERVATORY 6(1968) - 22(1989) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALS OF THORACIC SURGERY 67(1999) - 74(2002)  11Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNALY INSTITUTA IMENI N.P. KONDAKOVA = ANNALES DE L'INSTITUT KONDAKON 9(1937) - 11(1940) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNEE PHILOLOGIQUE 1(1924/26) - 77(2006) 33Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNEE PSYCHOLOGIQUE full access 2006-2012 - Ηλεκτρονικό
ANNEE PSYCHOLOGIQUE 60(1960) - 111(2011) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNEE SOCIOLOGIQUE 45(1995) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAIRE - ECOLE DES HAUTED ETUDES. SECTION SCIENCES RELIGIEUSES 1955/56 - 83(1975/76) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAIRE - ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 2003/04 - 2006-07 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL OF MEDIEVAL STUDIES AT CEU 1996/97 - 14(2008) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS 1(1894) - 104(2009) 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL PROGRESS IN CHILD PSYCHIATRY AND CHILD DEVELOPMENT 1968 - 1993 11A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORT OF THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION 2003 - current 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORT OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES FOR THE YEAR… (Former title: ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITES FOR THE YEAR…) 1980 - 1991 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITES FOR THE YEAR… (New title: ANNUAL REPORT OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES FOR THE YEAR…) 1962 - 1979 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORT OF THE MANAGING COMMITTEE - BRITISH SCHOOL AT ATHENS 1966/67 - 1988/89 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORTS ON ANALYTICAL ATOMIC SPECTROSCOPY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 3(1973)-8(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORTS ON NMR SPECTROSCOPY 54(2005) - 71 (2010) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REPORTS ON THE PROGRESS OF CHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 47(1951)- 62(1965) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY έως 2011   Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY  31(2002) - 35(2006) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS έως 2015 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 1(1963) - 44(2006) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY 6(1937) - 75(2006) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOMOLECULAR STRUCTURE (Former title: ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOPHYSICAL CHEMISTRY) 21(1992) - 29(2000)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOPHYSICAL CHEMISTRY (New title: ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOMOLECULAR STRUCTURE) 19(1990) - 20(1991)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY έως 2010   Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY (Former title: ANNUAL REVIEW OF CELL BIOLOGY) 11(1995) - 12(1996)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF CELL BIOLOGY (New title: ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY) 1(1985) - 9(1993)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF GENETICS έως 2010 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF GENETICS 26(1992) - 34(2000)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY 4(1986) - 9(1991)    Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF MATERIALS SCIENCE 1(1971) - 24(1994)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 24(1970) - 60(2006) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE 5(1982) - 23(2000) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE (Former title: ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR SCIENCE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1978) - 44(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR SCIENCE (New title: ANNUAL REVIEW OF NUCLEAR AND PARTICLE SCIENCE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1952) - 27(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY (New title: ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY έως 2016   Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY (Former title: ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY) 16(1976) - 46(2006) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY έως 2011 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY 1(1950) - 57(2006) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY έως 2010 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY 42(1980) - 58(1996)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY έως 2010 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY 54(2003) - 57(2006) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY 24(1973) - 57(2006) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUARIO DELLA REGIA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE 1(1914) - 79(2001) 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANNUARIUM HISTORIAE CONCILIORUM 7(1975) - 22(1990) 50A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF EUROPEAN CULTURES 17(2008) - 20(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTHROPOLOGY AND EDUCATION QUARTERLY  33(2002) - 42(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTHROPOLOGY IN ACTION έως το 2016   Ηλεκτρονικό
ANTHROPOLOGY TODAY 18(2002) - 18(2002) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTICANCER RESEARCH 16(1996) - 30(2010) 11Α-11Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTICHTHON 1(1967) - 45(2011) 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIKE (DIE) 1(1925) - 18(1942) 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIKE KUNST 1(1958) - current 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIKE KUNST. BEIHEFT 1(1963) - 11(1979) 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIKE UND ABENDLAND full text μόνο 2003-2006 - Ηλεκτρονικό
ANTIKE UND ABENDLAND 28(1982) - current 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIKE WELT  7(1976) - current 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIPODE 1(1969) - 34(2002) 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIQUITE CLASSIQUE 1(1932) - current 50B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIQUITY 1(1927) - 80(2006) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ANTIQUITY: CAMBRIDGE partial access for past years   Ηλεκτρονικό
ANZEIGER FUR DIE ALTERTUMWISSENSCHAFT 1(1948) - current 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APEIRON 1(1966) - 44(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APMIS. ACTA PATHOLOGICA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA & SUPPLEMENT (Formed by the union of: ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINAVICA. SECTION A. PATHOLOGY, & ACTA PATHOLOGICA, MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA SCANDINA) 96(1988) - 101(1993) 11Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLICATIONS OF SURFACE SCIENCE (New title: APPLIED SURFACE SCIENCE) 1(1977) - 23(1985) 31B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 39(1980) - 72(2006) 11Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED CATALYSIS (New title: APPLIED CATALYSIS. A & B) 9(1984) - 78(1991) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED CATALYSIS. A. GENERAL (Former title: APPLIED CATALYSIS) 79(1991) - 234(2002) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED CATALYSIS. B. ENVIRONMENTAL (Former title: APPLIED CATALYSIS) 9(1996) - 38(2002) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED DEVELOPMENTAL SCIENCE 15(2011) - 15(2011)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED ECONOMICS 1(1969) - 36(2004) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED ECONOMICS LETTERS 1(1994) - 11(2004) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED FINANCIAL ECONOMICS 1(1991) - 14(2004) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED HEALTH PHYSICS ABSTRACTS AND NOTES (New title: RADIATION PROTECTION ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 10(1984)-24(1998) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED MATHEMATICS AND INFORMATION SCIENCES 2(2008) - 4(2010) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION  31(1995) - 46(2002) 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED OPTICS 6(1967) - 34(1995) 31B-32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED PHYSICS 15(1978) - 25(1981) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED PHYSICS LETTERS 36(1980) - 82(2003) 32A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1962)-35(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED PHYSICS. SECTION A. MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 60(1995) - 75(2002) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED PHYSICS. SECTION A. SOLIDS AND SURFACES 26(1981) - 59(1994) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED PHYSICS. SECTION B. LASERS AND OPTICS 58(1994) - 75(2002) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED PHYSICS. SECTION B. PHOTOPHYSICS AND LASER CHEMISTRY 26(1981) - 57(1993) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 35(1984) - 57(2002)  11Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED SOLID STATE SCIENCE 1(1969) - 6(1976) 6B Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 2(1969) - 28(1993) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APPLIED SURFACE SCIENCE (Former title: APPLICATIONS OF SURFACE SCIENCE) 24(1985) - 195(2002) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
APS NEWS 1(1992) - 2(1993) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AQUACULTURE 192(2001) - 211(2002) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AQUATIC ECOSYSTEM HEALTH AND MANAGEMENT Full access μέχρι current issue 2016   Ηλεκτρονικό
AQUINAS 34(1991) - current 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARABIC SCIENCES AND PHILOSOPHY 11(2002) - 14(2004) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARABICA 51(2004) - 53(2006) 51Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHAEOASTRONOMY 2(1980) - 18(1993) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHAEOASTRONOMY (COLLEGE PARK) 2(1979) - 11(1989/93) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHAEOLOGICAL REPORTS 1(1954) - current 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHAEOMETRY 3(1960) - 44(2002) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHAOLOGISCHE BIBLIOGRAPHIE (Former title: BIBLIOGRAPHIE ZUM JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS) 1934 - 1992 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHAOLOGISCHER ANZEIGER 1913, 1926, 1928, 1963 - current 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR BEGRIFFGESCHICHTE 1(1955) - 53(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR BEGRIFFGESCHICHTE SONDERHEFT 2002 - 10(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE full text μόνο 2007-2008   Ηλεκτρονικό
ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE (1888) 1(1888) - 36(1924) old/rare Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE (1931) 1(1931) - 41(1959) & 42(1960) - 88(2006) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR METEOROLOGIE, GEOPHYSIK. UND BIOKLIMATOLOGIE. SER. A. METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 8(1955) - 29(1980) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR METEOROLOGIE, GEOPHYSIK. UND BIOKLIMATOLOGIE. SER. B. ALLGEMEINE UND BIOLOGISCHE KLIMATOLOGIE 7(1955) - 14(1966) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR METEOROLOGIE, GEOPHYSIK. UND BIOKLIMATOLOGIE. SER. B. KLIMATOLOGIE, UMWELTMETEOROLOGIE, STRAHLUNGSFORSCHUNG 22(1974) - 28(1980) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE GEBIETE 1(1901) - current 33B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIV FUR RECHTS UND SOZIALPHILOSOPHIE 64(1978) - 97(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES (JAMA) έως 2016   Ηλεκτρονικό
ARCHIVES D’ANATOMIE ET DE CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 41(1993) - 44(1996)  11Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES DE L’UNION MEDICALE BALKANIQUE 19(1981) - 20(1982) 11Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES DE L'ORIENT LATIN 1(1881) - 2(1884) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES DE PHILOSOPHIE 33(1970) - 74(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 36(1976)-37(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE ET REVUE GENERAL D'OPHTALMOLOGIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 25(1965)-35(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES FOR METEOROLOGY, GEOPHYSICS AND BIOCLIMATOLOGY. SERIES A. METEOROLOGY AND GEOPHYSICS 30(1981) - 33(1985) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES FOR METEOROLOGY, GEOPHYSICS AND BIOCLIMATOLOGY. SERIES B. CLIMATOLOGY, ENVIRONMENTAL METEOROLOGY, RADIATION RESEARCH 29(1981) - 35(1985) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES FOR METEOROLOGY, GEOPHYSICS AND BIOCLIMATOLOGY. SERIES B. THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 36(1985/86) - 36(1985/86) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES FOR METEOROLOGY,GEOPHYSICS AND BIOCLIMATOLOGY. SERIES A. METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PSYSICS 34(1985/86) - 34(1985/86) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES INTERNATIONALES DE PHARMACODYNAMIE ET DE THERAPIE 213(1975) - 290(1987)  11Β-12Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 192(1979) - 408(2002)  12Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF DERMATOLOGICAL RESEARCH 270(1981) - 292(2000) 12Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF DERMATOLOGY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF DERMATOLOGY 117(1981) - 142(2006) 12Α-12B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 55(1980) - 96(2011) 12Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 33(1958)-54(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD. EDUCATION AND PRACTICE EDITION 90(2005) - 96(2011)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD. FETAL END NEONATAL EDITION 70(1994) - 96(2011) 12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH 60(2005) - 96(2011) 12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH 48(1993) - 59(2004) 12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF FACIAL PLASTIC AND SURGERY έως 2016   Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY 38(1981) - 63(2006) 12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF GYNECOLOGY (New title: ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS) 231(1981) - 240(1987)  12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS (Former title: ARCHIVES OF GYNECOLOGY) 241(1987) - 259(1996)  12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE έως 2016   Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF NEUROLOGY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF NEUROLOGY 42(1985) - 58(2001) 12Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY 98(1980) - 124(2006) 13Α Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 81(1969)-97(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF OPTHALMOLOGY έως 2016   Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY – HEAD & NECK SURGERY (Former title: ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY) 112(1986) - 132(2006) 13Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY - HEAD AND NECK SURGERY έως 2016   Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY (New title: ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY – HEAD & NECK SURGERY) 103(1977) - 111(1985)  13Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE 104(1980) - 121(1997)  13Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE (Former title: AMERICAN JOURNAL OF DISEASES OF CHILDREN. AJDC) 148(1994) - 160(2006) 13Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF PEDIATRICS AND ADOLESCENT MEDICINE έως 2016   Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 302(1978) - 362(2000)  13Α-13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF SURGERY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
ARCHIVES OF SURGERY 113(1978) - 161(2006) 13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 33(1975) - 74(2000)  13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVIO PER LA STORIA POSTALE COMMUNICAZIONI E SOCIETA 1(1999) - 28/29(2008) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVIO STORICO ITALIANO  162(2004) - 169(2011) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE 83(1965), 121(2003) - 129(2011) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVIO STORICO PUGLIESE 57(2004) - 62(2009) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCHIVUM OTTOMANICUM 1(1969) - current 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARCTOS 4(1966) - 45(2011) 34A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARETHUSA full text 1996- - Ηλεκτρονικό
ARETHUSA 1(1968) - 39(2006) 34A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARGOS 1(1977) - 25(2001) 34A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARGUMENT  25(1983) - 27(1985) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARHEOLOSKI VESTNIK = ACTA ARCHAEOLOGICA 26(1975) - 36(1985) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARHIVA SOCIETATII STIINTIFICE SI LITERARE IASI 1894 - 1905 34A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARION 12(2004) - 19(2011) 34A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL 33(2006) - 37(2010) 13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARITHMETIC TEACHER 40(1992) - 41(1993) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARKHEOLOGIIA 1(1959) - 42(2001) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARKIV FOR ASTRONOMI 2(1961) - 5(1970) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART BOOK (THE) 11(2004) - 11(2004) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART BULLETIN 3(1920) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART HISTORY 26(2003) - 27(2004) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART IN AMERICA 64(1976) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART JOURNAL 31(1971) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART LIBRARIES JOURNAL 27(2002) - 34(2009) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART PRESS 77(1984) 283(2002) - 87(1984) current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ART REVIEW 56(2005) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTE MEDIEVALE 11(1997) - 10(2010/11) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTE POPULAR EM PORTUGAL 1(1968) - 3(1970) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTE RACCONTA (L') 2(1965) - 46(1965) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTFORUM INTERNATIONAL 42(2004) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTHRITIS AND RHEUMATISM & SUPPLEMENT 20(1977) - 46(2002)  13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTHRITIS CARE AND RESEARCH  45(2001) - 47(2002)  13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTHROSCOPY 13 (1997) - 26 (2010) 13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 10(1962) - 18(1970) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARTS MAGAZINE 50(1976) - 52(1978) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ARZNEIMITTELL FORSCHUNG  28(1978) - 61(2011) 13Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTHETIK UND KOMMUNICATION 24(1995) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONAUTICA ACTA (New title: ACTA ASTRONAUTICA)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1955)-18(1973) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMICAL ALMANAC (THE) 1987 - 2000 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMICAL JOURNAL Free access μέχρι vol. 148 (6) 2014   Ηλεκτρονικό
ASTRONOMICAL JOURNAL (THE) 85(1980) - 132(2006) 32A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 66(1961)-84(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMIE (L') 75(1961) - 110(1996) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 290(1967) - 317(1996) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMISCHER JAHRESBERICHT (New title: ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 45(1948)-68(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY 20(1992) - 20(1992) 32A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 81(1980) - 460(2006) 32A-32B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1969)-80(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS - LES ULIS     Ηλεκτρονικό
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS ABSTRACTS (Former title: ASTRONOMISCHER JAHRESBERICHT) 31(1982) - 72(1999)   Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1969)-30(1981) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS. SUPPLEMENT SERIES 39(1980) - 147(2000) 32B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1970)-38(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY LETTERS 21(1995) - 27(2001) 32B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY QUARTERLY (THE) 3(1979) - 8(1991) 32B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTRONOMY REPORTS 37(1993) - 38(1994) 32B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTROPHYSICAL JOURNAL (THE) 235(1980) - 653(2006) 32B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 117(1953)-234(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTROPHYSICAL JOURNAL (THE). SUPPLEMENT SERIES 42(1980) - 137(2001) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1961)-41(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTROPHYSICAL LETTERS (New title: ASTROPHYSICAL LETTERS AND COMMUNICATIONS) 1(1967) - 13(1972) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTROPHYSICAL LETTERS AND COMMUNICATIONS (Former title: ASTROPHYSICAL LETTERS) 36(1997) - 37(1998) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 67(1980) - 246(1997) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1968)-66(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATELIERS LYONNAIS DE PEDAGOGIE 39(1989) - 54(1995) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATENE E ROMA 1(1956) - current 34A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATHENAEUM 1(1913) - current 34A-34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATHENS REVIEW OF BOOKS 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ATHEROSCLEROSIS 98(1993) - 148(2000)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATLANTIC ECONOMIC JOURNAL 28(2000) - 32(2004) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATLAS - HISTOIRE 20(1962) - 50(1964) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATLAS MAGAZINE 1(1960) - 19(1962) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 20(1986) - 23(1989) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT (OXFORD, ENGLAND: 1994) 28(1994) - 36(2002) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. PART A. GENERAL TOPICS 24(1990) - 27(1993) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. PART B. URBAN ATMOSPHERE 24(1990) - 27(1993) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATOMIC SPECTROSCOPY 12(1991) - 32(2011) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETA MAGNA GRECIA 1(1954) - 8(1967) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUKTION 2003 - 2004 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSBLICKE 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
AUSLEGUNG 13(1986) - 23(2000) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSONIA 7(1952) - 9(1954) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS 40(2001) - 40(2001) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 43(1999) - 43(1999) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 32(1979) - 59(2006) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD 13(1968) - 32(2007) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION 40(1996) - 51(2007) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS current   Ηλεκτρονικό
AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSICS 29(1976) - 38(1985) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN MATHEMATICS TEACHER 52(1996) - 67(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRALIAN METEOROLOGICAL MAGAZINE 1964 - 1975 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK 15/16 (1978/80) - 21(1985) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
AUTREMENT. MUTATIONS 241(2006) - 241(2006) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BABESCH. BULLETIN ANTIEKE BESHAVING (Former title: BULLETIN VAN DE VEREENIGING TOT BEVORDERING DER KENNIS VAN DE ANTIEKE BESHAVING 45(1970) - current 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BAILLIERE’S BEST PRACTICE AND RESEARCH. CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM (Former title: BAILLIERE’S CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM) 13(1999) - 14(2000)  30A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BAILLIERE’S CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM (Former title: CLINICS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM) (New title: BAILLIERE’S BEST PRACTICE AND RESEARCH. CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM) 11(1997) - 12(1998)    Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALCANICA = BALKANIKA 1(1970) - 34(2004) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALCANOSLAVICA 1(1972) - 2(1973) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKAN FORUM 3(1995) - 5(1997) 51Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKAN REVIEW 1(1919) - 2(1920) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKAN STUDIES 1(1960) - 45(2011) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKAN-ARCHIV 1(1976) - 27(2002) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKANISTICA 1(1974)  21 (2008) - 7(1981/82) current 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKANISTIKA 1(1986) - 3(1989) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKANMEDIA 2003 - 2003 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKANOLOGIE 1(1997) - 9(2005) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKANS (LES) 1(1930) - 12(1940) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BALKANSKO EZIKOZNANIE = LINGUISTIQUE BALKANIQUE 3(1961) - 50(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY  27(2005) - 28(2006) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BAYERISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE 1997 - current 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. BIOENERGETICS 679(1982) - 1318(1997)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. BIOMEMBRANES 640(1981) - 1324(1997)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. GENE STRUCTURE AND EXPRESSION (Former title: BBA. NUCLEIC ACIDS AND PROTEIN SYNTHESIS) 696(1982) - 1350(1997)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. GENERAL SUBJECTS 964(1988) - 1524(2000)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. LIPIDS AND LIPID METABOLΙSM 958(1988) - 1254(1995) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. MOLECULAR CELL RESEARCH 844(1985) - 1355(1997 ) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. NUCLEIC ACIDS AND PROTEIN SYNTHESIS (New title: BBA. GENE STRUCTURE AND EXPRESSION) 652(1981) - 656(1981)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. PROTEIN STRUCTURE AND MOLECULAR ENZYMOLOGY 911(1987) - 1543(2000) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. REVIEWS ON BIOENERGETICS 639(1981) - 895(1987) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. REVIEWS ON BIOMEMBRANES 650(1981) - 1286(1996)  14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BBA. REVIEWS ON CANCER 651(1981) - 1332(1997) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BEAUX ARTS MAGAZINE 212(2002) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES  21(1998) - 27(2004) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BEITRAGE ZUR NAMENFORSCHUNG 1(1966) - 46(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BELLETEN 1(1934)  70(2006) - 48(1985)  current 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BELVEDERE 2004 - 2007 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERICHTE BIOCHEMIE UND BIOLOGIE 306(1969) - 318(1970) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE (Former title: ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE) 68(1964) - 85(1981) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERICHTE DER DEUTCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 38(1905)-77(1944) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERLINER DEBATTE INITIAL  4(1993) - 22(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE 14(2004) - 21(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERLINER PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT  14(1894) - 40(1920) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BERNOULLI - BETHESDA full access από το 1995-2012   Ηλεκτρονικό
BERYTUS 47(2003) - current 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BESSARIONE 1(1986) - 9(1901) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BETRIFFT ERZIEHUNG   9(1976) - 19(1986) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAFIA KOMBETARE E RPS TE SHQIPERISE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 26(1986)-27(1987) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIA ANASTATICA     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1964)-9(1972) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIA PATRISTICA = INTERNATIONALE PATRISTISCHE BIBLIOGRAPHIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1956)-29(1984) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE BALKANIQUE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1920/30)-8(1938) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE D' ETUDES BALKANIQUES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1966)-23(1988) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE DE LA PHILOSOPHIE = BIBLIOGRAPHY OF PHILOSOPHY      Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 18(1971)-52(2005) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE DER SOWJETISCHEN PHILOSOPHIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1959)-7(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE LA DEMOGRAPHIE HISTORIQUE = INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF HISTORICAL DEMOGRAPHY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1979-1992/93 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE L'HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1965)-4(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES (New title: INTERNATIONALE VOLKSKUNDLICHE BIBLIOGRAPHIE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1939/41, 1942/47 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOGRAPHIE ZUM JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS (New title: ARCHAOLOGISCHE BIBLIOGRAPHIE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1918/19, 1923/24 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOTHECA CLASSICA ORIENTALIS 1(1956) - 14(1969) 34Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOTHECA ORIENTALIS - - Ηλεκτρονικό
BIBLIOTHECA ORIENTALIS 61(2004) - current 34Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOTHECA PHILOLOGICA CLASSICA 32(1905) - 65(1938) 34Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE DES CHARTES  162(2004) - 168(2010) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BILD DER WISSENSCHAFT 1978 - 1996 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BILDUNG UND ERZIEHUNG 39(1986) - 64(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BILINGUAL RESEARCH JOURNAL   26(2002) - 30(2006) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BINOP 34(1968) - 27(1971) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS (BBRC) 92(1980) - 302(2003)  14Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 22(1966)-91(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMICAL EDUCATION 09(1981) - 23(1995) 14Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMICAL JOURNAL έως το 2013   Ηλεκτρονικό
BIOCHEMICAL JOURNAL (THE) 124(1971) - 400(2006) 14Α-14B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 29(1980) - 64(2002)  14Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 19(1970)-28(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 25(1997) - 27(1999)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMISCHE ZEITSCHRIFT 83(1917) - 346(1967) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMISTRY 19(1980) - 41(2002)  14Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 9(1970)-18(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS. NEWSLETTER 29 (1989) - 41 (1996)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY (Former title: CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY) 64(1986) - 74(1996) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INTERNATIONAL (Former title: BIOCHEMISTRY INTERNATIONAL) 29(1993) - 37(1995)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHEMISTRY INTERNATIONAL (New title: BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY INTERNATIONAL) 14(1987) - 28(1992) 14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOCHIMIE 61(1979) - 78(1996) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOELECTROCHEMISTRY AND BIOENERGETICS 7(1980) - 26(1991) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOGRAPHISCHES JAHRBUCH FUR ALTERTUMSKUNDE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 38(1916/18), 47(1927) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOINFORMATICS (OXFORD, ENGLAND) (Former title: COMPUTER APPLICATIONS IN THE BIOSCIENCES) CABIOS) 14(1998) - 18(2002) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOINORGANIC CHEMISTRY 8(1978) - 9(1978) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS open access - Ηλεκτρονικό
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS 1(2003) - 4(2006) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOLOGICAL CHEMISTRY (Former title: BIOLOGICAL CHEMISTRY HOPPE-SEYLER) 377(1996) - 378(1997)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOLOGICAL CHEMISTRY HOPPE-SEYLER (Former title: HOPPE-SEYLER’ S ZEITSCHRIFT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE) (New title: BIOLOGICAL CHEMISTRY) 366(1985) - 377(1996) 14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 16(1981) - 52(2002)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 09(1986) - 112(2006) 14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOLOGIE IN UNSERER ZEIT 4(1974) - 21(1991) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOLOGY OF THE NEONATE 39(1981) - 66(1994)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOMEDICAL ENGINEERING (New title: JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY) 07(1972) - 11(1976) 14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOMETALS 08(1995) - 08(1995) 14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 1(1991) - 1(1991) 42Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOPHYSICAL JOURNAL 15(1975) - 50(1986) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOPHYSICS 19(1974) - 31(1986) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOPOLYMERS 6(1968) - 67(2002) 42A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOSCIENCE REPORTS 06(1986) - 16(1996)  14Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOSENSORS AND BIOELECTRONICS 7(1992) - 9(1994) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOTECHNIQUES Έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
BIOTECHNIQUES 36(2004) - current 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOTECHNOLOGY (New title: NATURE BIOTECHNOLOGY) 08(1990) - 14(1996)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 18(1976) - 24(1982)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIZANTINISTICA 8(2006) - current 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BIZANTION NEA HELLAS 5(1981) - 9/10(1990) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BJA: INTERNATIONAL JOURNAL OF ANAESTHESIA 86(2001) - 89(2002) 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BJOG (Former title: BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) 107(2000) - 112(2005) 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BJU INTERNATIONAL (Former title: BRITISH JOURNAL OF UROLOGY) 83(1999) - 90(2002) 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BLOOD 53(1979) - 82(1993)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BMJ: BRITISH MEDICAL JOURNAL full text   Ηλεκτρονικό
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS 18(1945) - 41(1988) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETINO D'ARTE 33(1948) 82(1999) - 65(1980) 88(2003) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETINO DELLA BADIA GRECA DI GROTTAFERRATA 5(1951) - 8(2011) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DEI CLASSICI 1(1980) - 26(2005) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DEI CLASSICI. SUPPLEMENT 1(1978) - 17(1996), 24(2007) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DEL CENTRO DI STUDI VICHIANI 9(1979) - 24/25 (1994/95) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DEL COMITATO 20(1972) - 27(1979) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DELLA UNIONE MATEMATICA ITALIANA  1(2008) - 4(2011) 31A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DELLA UNIONE MATHEMATICA ITALIANA – SECTION A 10(2007) - 10(2007) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DELLA UNIONE MATHEMATICA ITALIANA – SECTION B 10(2007) - 10(2007) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DELL'ATLANTE LINGUISTICO MEDITERANO 4(1962) - 35(1993) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DELL'INSTITUTO DI STORIA DELLA SOCIETA E DELLO STATO VENEZIANO 1(1959) - 5/6 (1963/64) 51Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO DI STUDI LATINI 12(1982) - 41(2011) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO PREFILATELICO E STORICO POSTALE 75 (1992) - 151(2008) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOLLETTINO: CENTRO DI STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI SICILIANI 14 (1980), 19(2001) - current 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BONE (Former title: METABOLIC BONE DISEASE AND RELATED RESEARCH) 06(1985) - 31(2002)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BONE AND MINERAL 01(1986) - 23(1993)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BONNER JAHRBUCHER DES RHEINISCHEN LANDESMUSEUMS IN BONN UND DES REINISCHEN AMTES FUER BODENDENKMALPFLEGE IM LANDESCHAFTVERBAND RHEINLAND UND DES VEREINS VON ALTERMUSFREUNDEN IM RHEINLANDE 180(1980) - 207(2007) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOOKBIRD 28(1990) - 45 (2007) 34B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOREAS 1(1978) - 27(2004) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOREAS. BEIHEFT 2(1983) - current 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BOUNDARY LAYER METEOROLOGY 2(1971) - 105(2002) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAIN 103(1980) - 125(2002)  15Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 74(1951)-102(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAIN RESEARCH 360(1985) - 748(1997)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAIN RESEARCH. BRAIN RESEARCH REVIEWS 11(1986) - 24(1997)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAIN RESEARCH. COGNITINE BRAIN RESEARCH 03(1996) - 05(1996)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAIN RESEARCH. DEVELOPMENTAL BRAIN RESEARCH 24(1986) - 99(1997)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAIN RESEARCH. MOLECULAR BRAIN RESEARCH 01(1986) - 44(1997)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRAZILIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY 04(1993) - 11(2000)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BREAST (THE)  15 (2006) - 16 (2007) 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL 8(1982) - 28(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH HEART JOURNAL (New title: HEART) 55(1986) - 74(1995)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 1(1950), 21(1979) - 53(2002) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF AESTHETICS  15(1975) - 42(2002) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF CANCER & SUPPLEMENT 39(1979) - 84(2001)  15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 05(1978) - 54(2002) 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 20(1981) - 46(2007) 15Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY & SUPPLEMENT 104(1981) - 147(2002) 15Α-15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY εώς 2016   Ηλεκτρονικό
BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  6(1988) - 25(2007) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF DISEASES OF THE CHEST (New title: RESPIRATORY MEDICINE) 80(1986) - 81(1987) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 1(1931) - 77(2007) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES 26(1978) - 50(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 41(1979) - 88(1994)  15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 01(1996) - 01(1996) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF HOSPITAL MEDICINE 27(1982) - 51(1994)  15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 1(1963) - 39(2001) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF IN-SERVICE EDUCATION 10(1984) - 23(1997) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY (New title: PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY: THERAPY RESEARCH AND PRACTICE) 54(1981) - 74(2001)  15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (New title: BJOG) 86(1979) - 106(1999) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 64(1980) - 90(2006)   Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 53(1969)-63(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 62(1978) - 149(2006) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY full access εως 2012   Ηλεκτρονικό
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY (THE) 138(1981) - 190(2007) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 56(1965) - 98(2007) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY έως το 2015   Ηλεκτρονικό
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY (THE) 50(1977) - 84(2011) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY & SUPPLEMENT (New title: RHEUMATOLOGY) 25(1986) - 37(1998)  15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY 4(1965) - 5(1966) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY (THE) 20(1981) - 46(2007) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION 1(1980) - 22(2001) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 39 (2005) - 41 (2007) 15B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF SURGERY (THE) 66(1979) - 92(2005) 15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 4(1978) - 6(1980) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH JOURNAL OF UROLOGY (New title: BJU INTERNATIONAL) 51(1979) - 82(1998)  15Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BRITISH MEDICAL JOURNAL 1974 - 2006 15Β-16Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ (1957)-(1961) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY 1970 - 2006 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY MICROECONOMICS 1989 - 1998 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULETIN I SHKENCAVE NATYRORE 44(1990) - 44(1990) 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULETIN I SHKENCAVE TE NATYRES 40(1986) - 40(1986) 51Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULETIN I UNIVERSITETIT TE TIRANES "Enver Hoxha" 1990 -  51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULGARIAN HISTORICAL REVIEW  1978 - 2011 51B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULGARIAN QUARTERLY 1991 - 1991 51Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULGARSKI EZIK I LITERATURA 24(1981) - 33(1990) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN - INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES 13(1964-65) - 15(1967-68) 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN - MODERN GREEK STUDIES ASSOCIATION (ΒΛΕΠΕ: MGSA BULLETIN)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN - OXFORD UNIVERSITY INSTITUTE OF STATISTICS (New title: BULLETIN OF THE OXFORD UNIVERSITY INSTITUTE OF ECONOMICS & STATISTICS) 12(1950) - 24(1962) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN (SOCIETE ALFRED BINET) 312/313(1935) - 454/455(1960) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN AIESEE (AIESEE BULLETIN) 1975/76 - 1996/97 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN ANALYTIQUE DE BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE (New title: BULLETIN SIGNALETIQUE DE BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1945)-34(1973) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN ANTIEKE BESCHAVING (ΒΛΕΠΕ: BABESCH)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN ASTRONOMIQUE (New title: ASTRONOMY & ASTROPHYSICS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1967)-3(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN BIMESTRIEL (SOCIETE ALFRED BINET & THEODORE SIMON) 478(1964) - 481(1964) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN CODICOLOGIQUE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1959)-1(1961) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN CRITIQUE DU LIVRE FRANCAIS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 297(1970)-312(1971) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE 1(1877) - 134(2010) 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE. SUPPLEMENT 1(1973) - 52(2010) 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA S.H.M.C. 43 (1996) - 47(2000) 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE (PARIS, FRANCE : 1985) 1985 - 1997 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE. PARTIE 1. CHIMIE ANALYTIQUE, CHIMIE MINERALE, PHYSICOCHIMIE 1978 - 1979 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE. PARTIE 1. ELECTROCHIMIE, CHIMIE ANALYTIQUE, CATALYSE, GENIE CHIMIQUE 1983 - 1983 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE. PARTIE 1. PHYSICOCHIMIE DES SYSTEMES LIQUIDES, ELECTROCHIMIE, CATALYSE, GENIE CHIMIQUE 1983 - 1984 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE. PARTIE 1. PHYSICOCHIMIE, CHIMIE ANALYTIQUE, CHIMIE INORGANIQUE (CHIMIE MOLECULAIRE, CHIMIE DU SOLIDE), CHMIE INDUSTRIELLE 1980 - 1983 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE. PARTIE 2. CHIMIE MOLECULAIRE 1978 - 1978 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE. PARTIE 2. CHIMIE MOLECULAIRE, ORGANIQUE ET BIOLOGIQUE 1980 - 1984 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE PARIS 1896 - 101(2006) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE D ETUDE DU XVIIIE SIECLE 1990 - 2001 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHILOSOPHIE  69(1975) - 105(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE full text εως το 2010   Ηλεκτρονικό
BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE  134(2006) - 139(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE L'ASSOCIATION GUILLAUME BUDE 1(1923), 5(1948) - 2011 35A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE LIAISON 3(1980) - 9(1986) 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE L'INSTITUT D'ARCHEOLOGIE (ΒΛΕΠΕ: IZVESTIIA NA ARKHEOLOGICHESKIIA INSTITUT)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE L'UNESCO AL'INTENTION DES BIBLIOTHEQUE (current title: UNESCO BULLETIN FOR LIBRARIES) 19(1965) - 22(1968) 1A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE PHILOSOPHIE MEDIEVALE 24(1982) - 39(1997) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE PSYCHOLOGIE 6(1952) - 47(1994) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DE SOCIETIES D'OPHTHALMOLOGIE DE FRANCE    - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 68(1968)-80(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DES MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE 72(2001) - 80(2009) 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DES SOCIETES CHIMIQUES BELGES 97(1988) - 106(1997) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN D'INFORMATION 1(1952) - 12(1963) 51Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN D'INFORMATION (CENTRE INTERNATIONAL D'INFORMATION SUR LES SOURCES DE L'HISTOIRE BALKANIQUE ET MEDITERRANEENNE) 11(1987) - 15(1995) 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN D'INFORMATION ET DE COORDINATION  1(1964) - 19(1996) 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DU C.E.R.P. 16(1967) - 20(1971) 16A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN DU LABORATOIRE DES SCIENCES DE L'EDUCATION 1(1964) - 8(1971) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN EPIGRAPHIQUE (BELLES LETTRES) 1(1938/39) - 10(1981/84) 35A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN FOLKLORIQUE D'ILE DE FRANCE 1965 - 1971 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN MATHEMATIQUE 50(2007) - current 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN MONUMENTAL 132(1974) - 132(1974) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH (Former title: YORKSHIRE BULLETIN OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH) 25(1973) - 54(2002) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF JUDAEOGREEK STUDIES 1(1987) - 44(2009) 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF MAGNETIC RESONANCE 19(1999) - 20(1999) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF SOLAR PHENOMENA     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 20(1968)-22(1970) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE AMERICAN ASTRONOMICAL SOCIETY 12(1980) - 31(1999) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 8(1976)-11(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 44(2007) - 48(2011) 31A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY 61(1980) - 82(2001) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 18(1937)-60(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 25(1980) - 41(1996) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 12(1967)-24(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE AMERICAN SOCIETY OF PAPYROLOGISTS 1(1963) - 48(2011) 35A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE NETHERLANDS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1921)-20(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE NETHERLANDS. SUPPLEMENT SERIES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1966/67)-3(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE ASTRONOMICAL INSTITUTES OF CZECHOSLOVAKIA 31(1980) - 42(1991) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 14(1963)-30(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 75(2007) - 84(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY SIMON STEVIN 14(2007) - 18(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE CENTER OF PAPYROLOGICAL STUDIES 1(1985) - 12(1995) 35A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN 51(1978) - 84(2011) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE CRIMEAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY 63(1981) - 82(1990) 33A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 57(1977)-61(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE 44(1970) - 80(2006) 16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF CLASSICAL STUDIES OF THE UNIVERSITY OF LONDON 1(1954) - current 35A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF MATHEMATICS, ACADEMIA SINICA, NEW SERIES  3(2008) - current 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE OXFORD UNIVERSITY INSTITUTE OF ECONOMICS & STATISTICS (Former title: BULLETIN - OXFORD UNIVERSITY INSTITUTE OF STATISTICS) (New title: OXFORD BULLETIN OF ECONOMIC AND STATISTICS) 25(1963) - 34(1972) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES - MATHEMATICS έως 2016   Ηλεκτρονικό
BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES 64(2001) - 67(2004) 52Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN OF THE SLOANE HOSPITAL FOR WOMEN 11(1965) - 12(1966)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN ON NARCOTICS 33(1981) - 49/50 (1997/98)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE DE BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE (Former title: BULLETIN ANALYTIQUE DE BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 35(1974)-39(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. 110. INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE, RECHERCHE OPERATIONALLE, GESTION     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 33(1972) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. 4. PHYSIQUE II     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1967) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. 519. PHILOSOPHIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 32(1970)-47(1993) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. 523. HISTOIRE ET SCIENCES DE LA LITTERATURE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1983)-41(1987) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. SECTION 120. ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE, RAYONS COSMIQUES, METEORITES, PHYSIQUE DU GLOBE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 31(1970)-31(1970) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. SECTION 120. ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE, PHYSIQUE DU GLOBE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 30(1969)-30(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. SECTION 120. ASTRONOMIE, PHYSIQUE SPATIALE, GEOPHYSIQUE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 32(1971)-35(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN SIGNALETIQUE. SECTION 2. ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE PHYSIQUE DU GLOBE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 22(1961)-29(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
BULLETIN VAN DE VEREENIGING TOT BEVORDERING DER KENNIS VAN DE ANTIEKE BESHAVING (New title: BABESH) 2(1927) - 44(1969) 51A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BURLINGTON MAGAZINE 90(1948) 144(2002) - 110(1968) 153(2011) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BURLINGTON MAGAZINE FOR CONNOISSEURS 56(1930) - 89(1947) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BUSINESS 2.0 8(2007) - 8(2007) 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BUSINESS ECONOMICS 40(2005) - 43(2008) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BUSINESS ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
BUTLLETI DE L'ASSOCIACIO CATALANA D'ANTROPOLOGIA & ETNOLOGIA I PREHISTORIA 1(1923) - 3(1925) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES Έως το 2012 - Ηλεκτρονικό
BYZANTINE AND MODERN GREEK STUDIES 1(1975) - current 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINE STUDIES = BYZANTINES ETUDES 1(1974) - 13(1986) 52A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINISCHE FORSCHUNGEN 1(1966) - 30(2011) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT 1(1892) - 104(2011) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINISH-NEUGRIECHISCHE JAHRBUCHER 1(1920) - 20(1970) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINOBULGARICA 2(1966) - 8(1986) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTINOSLAVICA 1(1929) - 61(2003) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTION 1(1924) - 81(2011) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
BYZANTION NEA HELLAS ΒΛΕΠΕ: BIZANTION NEA HELLAS     Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAA NEWS 26(2001) - 34(2009) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CABIOS (New title: BIOINFORMATICS) 8(1992) - 13(1997) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CADMOS 30(1985) 34(1986 - 50 (1990) 35A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIER - INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES. CENTRE D'ETUDES DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE CENTRALE ET SUD-EST 1(1983) - 8(1989) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS ALFRED BINET (Former title: CAHIER BINET SIMON)   658(1999) - 669(2001) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS ARCHEOLOGIQUES 1(1961) - current 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS BALKANIQUES 1(1981) - 40(2011) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS BINET SIMON (New title: CAHIERS ALFRED BINET) 628(1991) - 656/657(1998) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS D’O.R.L. (LES) 23(1988) - 31(1996)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS DE CIVILISATION MEDIEVALE 47(2004) - current 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS DE L INSTITUT DU MOYENAGE GREC ET LATIN 1(1969) - 78(2008) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS DE L'IREDU Full access no. 61 (2000)-no. 70 (2009)   Ηλεκτρονικό
CAHIERS DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 8(1984) - 8(1984) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS DU CINEMA 566(2002) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS DU MONDE RUSSE 21(1980) - 52(2011) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS DU MUSEE NATIONAL D'ART MODERNE 79(2002) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS FERDINAND DE SAUSSURE 1(1941) - current 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAHIERS PEDAGOGIQUES 15(1960) - current 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CALCIFIED TISSUE ABSTRACTS (New title: CALCIUM AND CALCIFIED TISSUE ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 13(1981)-25(1993) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 34(1982) - 67(2000)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CALCIUM AND CALCIFIED TISSUE ABSTRACTS (Former title: CALCIFIED TISSUE ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 26(1994)-28(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CALIFORNIA STUDIES IN CLASSICAL ANTIQUITY (New title: CLASSICAL ANTIQUITY) 1(1968) - 12(1979) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CALPHAD: COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY 7(1983) - 21(1997) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAMBRIDGE ARCHAEOLOGICAL JOURNAL 14(2004) - 14(2004) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAMBRIDGE CLASSICAL JOURNAL (Former title: PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOLOGICAL SOCIETY) 51(2005) - current 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS 22(1998) - 25(2001) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION 26(1996) - 32(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN AMERICAN SLAVIC STUDIES = REVUE CANADIENNE AMERICAINE D'ETUDES SLAVES 7(1973) - 10(1976) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 46(1998) - 47(1999) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY (New title: CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY) 57(1979) - 60(1982) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY (Former title: CANADIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY) (New title: BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY) 61(1983) - 63(1985) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY full access from 1951-2011 - Ηλεκτρονικό
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 50(1972) - 84(2006) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS 1(1968) - 35(2002) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGIE  48(1994) - 49(1995) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS Full access μέχρι cur. issue vol. 68 (3) 2016   Ηλεκτρονικό
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS  59 (2007) - current 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY (THE) 05(1970) - 33(1998)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 10(1980) - 41(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS 59(1981) - 84(2006) 33A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY  16(1962) - 45(1991) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS 35(2007) - 36(2008) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN 50(2007) - current 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN PHILOSOPHICAL REVIEWS = REVUE CANADIENNE DE COMPTES RENDUS EN PHILOSOPHIE 7(1987) - 11(1991) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN REVIEW OF STUDIES IN NATIONALISM 1(1973) - 14(1987) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN REVIEW OF STUDIES IN NATIONALISM BIBLIOGRAPHY 1(1974) - 14(1987) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANADIAN SLAVONIC PAPERS 39(1997) - current 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANCER 35(1975) - 95(2002)  16Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1957)-34(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANCER CELL 9(2006) - 10(2006) 16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANCER RESEARCH έως 2015 - Ηλεκτρονικό
CANCER RESEARCH 40(1980) - 69(2009) 16Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 30(1970)-39(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANCER WORLD 9 (2005) - 18 (2007) 16A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CANCER. CANCER CYTOPATHOLOGY 81(1997) - 96(2002)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CAPITALISM NATURE SOCIALISM 8(1997) - 16(2005) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CARBOHYDRATE RESEARCH 3(1966) - 172(1988) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY 2(1979) - 23(2000)  16Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CARNEGIE ROCHESTER CONFERENCE SERIES ON PUBLIC POLICY 1(1976) - 55(2001) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CARREFOURS DE L'EDUCATION 23(2007) - 32(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CATALYSIS REVIEWS 1(1968) - 8(1973) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CATALYSIS REVIEWS - SCIENCE AND ENGINEERING full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
CATALYSIS REVIEWS: SCIENCE AND ENGINEERING 9(1974) - 48(2006) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CELL 16(1979) - 123(2005) 16Α-16Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CELL AND TISSUE RESEARCH 279(1995) - 298(1999)  16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CELL MEMRANES 25(1983) - 40(1997) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CELL STRESS CHAPERONES 3(1998) - 6(2001)  16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CELLS TISSUES ORGANS Full access μέχρι 2011, vol. 194 (6)   Ηλεκτρονικό
CELLS TISSUES ORGANS (Former title: ACTA ANATOMICA) 164(1999) - 184(2006) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CENTRAL EUROPEAN HISTORY 18(1985) - 29(1996) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CERAMIC ABSTRACTS 58(1979) - 73(1994) 11A - ΙΣΟΓΕΙΟ Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 58(1979)-73(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CEREBROVASCULAR DISEASES Full access μέχρι 2015, vol. 40 (5-6)   Ηλεκτρονικό
CEREBROVASCULAR DISEASES  17(2004) - 22(2006) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHALLENGE : THE MAGAZINE OF ECONOMIC AFFAIRS 41(1998) - 43(2000) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHARIOTEER 1(1960) - 48(2010) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICA SCRIPTA 13(1978) - 29(1989) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1907)-136(2002) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS 78(2000) - 79(2001) 42Β - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 66(1988)-76(1998) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL INSTRUMENTATION (New title: ANALYTICAL INSTRUMENTATION ) 10(1982) - 12(1982) 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL COMMUNICATIONS - INCL MOLECULAR BIOSYSTEMS Full access μέχρι 2011 (issue 48, Dec)   Ηλεκτρονικό
CHEMICAL COMMUNICATIONS (1965) (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. D. CHEMICAL COMMUNICATIONS) 1965 - 1968 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL COMMUNICATIONS (1970) (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. D. CHEMICAL COMMUNICATIONS) (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. CHEMICAL COMMUNICATIONS) 1970 - 1971 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL COMMUNICATIONS (CAMBRIDGE, ENGLAND) (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. CHEMICAL COMMUNICATIONS) 1996 - 2006 42Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL ENGINEERING 59(1952) - 104(1997) 42B-43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 35(1980) - 47(1992) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL PHYSICS 45(1980) - 201(1995) 33A-33B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1973)-44(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 69 (1980)  - 362(2002) 33B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1967)-68(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL REVIEWS 33(1943) - 102(2002) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS Full access μέχρι 2011 (issue 12, Dec) - Ηλεκτρονικό
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 1(1972) - 35(2006) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMICOBIOLOGICAL INTERACTIONS 20(1978) - 89(1993)  16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMIE IN UNSERER ZEIT     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 5(1971)-25(1990) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMIKER ZEITUNG     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ (1902)-82(1958) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMIKER ZEITUNG, CHEMISCHE APPARATUR     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 83(1959)-91(1967) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISCHE BERICHTE (Former title: BERICHTE DER DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELCHAFT) 80(1947 - 129(1996) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS 28(1981) - 70(1994) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISTRY IN BRITAIN (New title: CHEMISTRY WORLD) 6(1970) - 39(2003) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISTRY INTERNATIONAL full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
CHEMISTRY INTERNATIONAL 25(2003) - 30(2008) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISTRY OF MATERIALS 4(1992) - 14(2002) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISTRY WORLD Free from Jan. 2011   Ηλεκτρονικό
CHEMISTRY WORLD (Former title: CHEMISTRY IN BRITAIN) 1(2004) - 3(2006) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMISTRY: A EUROPEAN JOURNAL 4(1998) - 8(2002) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEMPHYSCHEM 2(2001) - 3(2002) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEST έως 2016   Ηλεκτρονικό
CHEST & SUPPLEMENT 75(1979) - 141(2012) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHEST SUPPLEMENTS Full Text    Ηλεκτρονικό
CHILD DEVELOPMENT  37(1966) - 73(2002) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHILD DEVELOPMENT ABSTRACTS AND BIBLIOGRAPHY 46(1972) - 56(1982) 6A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHILDHOOD EDUCATION 1(1924) - current 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHILDRENS LITERATURE 19(1991) - 39(2011) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHILDREN'S LITERATURE ABSTRACTS 82(1993) - 106/107 (1999) 11B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHILDREN'S LITERATURE ASSOCIATION QUARTERLY 16(1991) - 36(2011) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHILDREN'S LITERATURE IN EDUCATION 22(1991) - 33(2002) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHINESE MEDICAL JOURNAL     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 81(1962)-85(1966) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHINESE MEDICAL JOURNAL: NEW SERIES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1975)-2(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHIRON 1(1971) - 41(2011) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHIRURGIA PLASTICA (New title: EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY) 07(1983) - 08(1986) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHIRURGIE 114(1988) - 121 (1996) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHROMOSOMA 76(1980) - 103(1995) 16B - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 29(1970)-75(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHRONIQUE D'EGYPTE 1932 -  53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CHURCH HISTORY AND RELIGIOUS CULTURE full text 2014-2015   Ηλεκτρονικό
CHURCH HISTORY AND RELIGIOUS CULTURES 88(2008) - 92(2012) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CICERONIANA 1(1973) - 11(2000) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CIEL ET TERRE 92(1976) - 111(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CINEMACTION 73(1994), 102(2002) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CIRCULATION 59(1979) - 107(2003)  16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CIRCULATION RESEARCH 48(1981) - 88(2001) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLAO JOURNAL (THE) 09(1983) - 22(1996) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICA ET MEDIAEVALIA 1(1938) - 62(2011) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 1(1984)  - 17(2000) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL ANTIQUITY Αναγνωρίζει το Ίδρυμα - Full access from 2001-vol. 34 (2) 2015   Ηλεκτρονικό
CLASSICAL ANTIQUITY (Former title: CALIFORNIA STUDIES IN CLASSICAL ANTIQUITY) 1(1982) - 25(2006) 35B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL BULLETIN 61(1985) - 85(2009) 36A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL JOURNAL 16(1920) - 102(2006) 36A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL PHILOLOGY Full access from vol. 98 (1) 2003-cur. issue vol. 111 (1) 2016 - Curr. Subscr. - Ηλεκτρονικό
CLASSICAL PHILOLOGY 1(1906) - 101(2006) 36A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL QUARTERLY 1(1907) - 56(2006) 36A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL REVIEW 1(1887) - 56(2006) 36B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL WEEKLY 24(1930) - 43(1950) 36B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLASSICAL WORLD 57(1963) - 99(2006) 36B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLAY MINERALS 25(1990) - 32(1997) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLAYS AND CLAY MINERALS 35(1987) - 42(1994) 33B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 25(1977)-28(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLIMATE BIOMECHANICS  20 (2005) - 23 (2008) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLIMATE MONITOR 6(1977) - 17(1988) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLIMATE RESEARCH full text - Ηλεκτρονικό
CLIMATE RESEARCH 28(2005) - 32(2006) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLIMATIC CHANGE 1(1977) - 47(2001) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 35(1979) - 106(1996)  16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 01(1983) - 11(1993)  16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL BIOCHEMISTRY 11(1978) - 26(1993) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL BIOMECHANICS 20 (2005) - 23 (2008) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL CANCER RESEARCH έως 2016 - Ηλεκτρονικό
CLINICAL CANCER RESEARCH 01(1995) - 15(2009) 16B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL CHEMISTRY 25(1979) - 45(1999)  16B-17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 12(1980) - 50(1999)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL GENETICS 37(1990) - 59(2001) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL IMMUNOLOGY (Former title: CLINICAL IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY) 90(1999) - 105(2002) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY (New title: CLINICAL IMMUNOLOGY) 54(1990) - 89(1998) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES εως 2016 - Ηλεκτρονικό
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 38(2004) - 43(2006) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE  16 (2006) - 18 (2008) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL LIPIDOLOGY έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
CLINICAL LIPIDOLOGY 4(2009) - 7(2012) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL MICROBIOLGY REVIEWS έως 2015   Ηλεκτρονικό
CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 17(2004) - 19(2006) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL NEPHROLOGY 35(1991) - 76(2011) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY (Former title: ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY. EVOKED POTENTIALS) 110(1999) - 112(2001) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 23(1980) - 39(1996) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH (Former title: CLINICAL ORTHOPAEDICS) 26(1963) - 405(2002)  30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL ORTHOPAEDICS (New title:CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH) 2(1953) - 25(1962)  30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL OTOLARYNGOLOGY AND ALLIED SCIENCES 06(1981) - 27(2002)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL PEDIATRICS 16(1977) - 40(2001)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 24(1978) - 67(2000)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL PHYSICS AND PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT 01(1980) - 13(1992) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 14(1994) - 22(2002) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL RADIOLOGY 12(1961) - 57(2002)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL RHEUMATOLOGY 02(1983) - 15(1996)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICAL TOXICOLOGY full access from 1968-2008 - Ηλεκτρονικό
CLINICAL TOXICOLOGY 43(2005) - 44(2006) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN CHEST MEDICINE 18(1997) - 20(1999) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN DERMATOLOGY 10(1992) - 14(1996) 17A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM (New title: ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA [&] BAILLIERE’S CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM) 5(1976) - 5(1976) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN GASTROENTEROLOGY (New title: GASTROENTEROLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA) 5(1976) - 6(1977)  30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 3(1976) - 3(1976) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN PERINATOLOGY 6(1979) - 25(1998)  30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN PLASTIC SURGERY 1(1974) - current 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINICS IN RHEUMATIC DISEASES (New title: RHEUMATIC DISEASES CLINICS OF NORTH AMERICA) 2(1976) - 3(1977)  - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLINIQUE OPHTHALMOLOGIQUE (LA)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1980-1991 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CLOTHING AND TEXTILES RESEARCH JOURNAL Full access από 1999 μέχρι current issue Apr. 2016   Ηλεκτρονικό
CLOTHING AND TEXTILES RESEARCH JOURNAL  19(2001) - 25(2007) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COBRA 1948 - 1951 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CODICES MANUSCRIPTI 2(1976), 64/65(2008) - 5(1979), current 36B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COGITO 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
COGITO (ISTANBUL, TURKEY : 1994) 17(1999) - 46(2006) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COGNITION 1(1972) - 1(1972) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COGNITIVE LINGUISTICS full text μόνο 2007-2008 - Ηλεκτρονικό
COGNITIVE LINGUISTICS 1(1990) - 17(2006) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COGNITIVE NEUROSCIENCE SOCIETY…ANNUAL MEETING ABSTRACT PROGRAM 2004 - 2005 17A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COGNITIVE PSYCHOLOGY 11(1979) - 45(2002) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COGNITIVE SCIENCE  1(1977) - 31(2007) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COLLECTANEA MATHEMATICA έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
COLLECTANEA MATHEMATICA 58(2007) - 62(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COLLECTED ALGORITHMS FROM ACM 1(1980) - 5(1989) 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COLLECTION OF CZECHOSLOVAC CHEMICAL COMMUNICATIONS 44(1979) - 61(1996) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COLLEGE AND UNIVERSITY 41(1965) - 49(1973) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COLLEGE MATHEMATICS JOURNAL 38(2007) - 42(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COLLOQUIUM MATHEMATICUM έως 2016   Ηλεκτρονικό
COLOPROCTOLOGY 2(1980) - 16(1994) 17A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMBINATORICA  16(1996)  - 22(2002)  7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMBINATORICS, PROBABILITY AND COMPUTING  5(1996) - 14(2005) 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI έως το 2011   Ηλεκτρονικό
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI  82(2007) - 86(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMENTATIONES MATHEMATICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE 48(2007) - 52(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY 1(1981) - 14(1993) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMENTS ON NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 6(1974) - 21(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATION AND COGNITION 31(1998) - 44(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATIONS 7(1966) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATIONS IN APPLIED ANALYSIS 11(2007) - 15(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS 75(1980) - 172(1995) 33B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 46(1976)-74(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATIONS IN STATISTICS. ECONOMETRIC REVIEWS (New title: ECONOMETRIC REVIES) 1(1982) - 2(1983) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATIONS ON APPLIED NONLINEAR ANALYSIS 14(2007) - 18(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNICATIONS ON PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1976)-1(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMMUNITY MEDICINE (New title: JOURNAL OF PUBLIC HEALTH MEDICINE) 8(1986) - 11(1989) 17A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPARATIVE EDUCATION 14(1978) - 38(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPARATIVE EDUCATION REVIEW Full access from 2000-cur. Issue vol. 60 (2) 2016 - Curr. Subscr. - Ηλεκτρονικό
COMPARATIVE EDUCATION REVIEW 17(1973) - 50(2006) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPARATIVE IMMUNOLOGY, MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 20(1997) - 25(2002) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY 22(1980) - 46(2004) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPARE 21(1991) - 32(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPRENDRE 1(1950) - 48(1983) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPTES RENDUS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE II. MECANIQUE, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE L'UNIVERS, SCIENCES DE LA TERRE 298(1984) - 301(1985) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE C. SCIENCES CHIMIQUES 288(1979) - 291(1980) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE II. MECHANIQUE, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA TERRE, SCIENCES DE L'UNIVERS 292(1981) - 292(1981) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE II. MECHANIQUE, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE L'UNIVERS, SCIENCES DE LA TERRE 292(1981) - 297(1983) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SEANCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. SERIE C. SCIENCES CHIMIQUES 282(1976) - 287(1978) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTATIONAL AND THEORETICAL POLYMER SCIENCE 8(1998) - 11(2001) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTATIONAL COMPLEXITY  6(1996) - 13(2004) 7B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTATIONAL GEOMETRY  2(1993) - 23(2002)  8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTATIONAL LINGUISTICS full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE  5(1996) - 17(2000) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTATIONAL METHODS IN APPLIED MATHEMATICS 1(2001) - 10(2010) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS  5(1996)  - 20(2001) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER  28(1995) - 38(2005) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER AIDED DESIGN  28(1996) - 34(2002) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN  15(1998)  - 19(2002)  8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS ABSTRACTS JOURNAL v.45, no.1 - v.45, no.3 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER APPLICATIONS IN THE BIOSCIENCES (ΒΛΕΠΕ: CABIOS)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER ARCHITECTURE NEWS 23(1995) - 30(2002) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER ARTS 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
COMPUTER COMMUNICATION REVIEW (SIGCOMM)  26(1996) - 32(2002) 8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER COMMUNICATIONS  20(1997)  - 25(2002)  8A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER EDUCATION 83(1996) - 113(2006) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER GRAPHICS  30(1996) - 36(2002) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER GRAPHICS FORUM  17(1998) - 21(2002)  8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER GRAPHICS PROCEEDINGS ANNUAL CONFERENCE SERIES 1997 - 2000 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE  55(1998)  - 69(2002) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER NETWORKS (Former title: COMPUTER NETWORKS AND ASDN SYSTEMS) 31(1999) - 40(2002) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER NETWORKS AND ISDN SYSTEMS (New title: COMPUTER NETWORKS) 25(1993)  - 30(1998) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 22(1981) - 139(2001) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER PHYSICS REPORTS 2(1984) - 12(1990) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTER VISION AND IMAGE UNDERSTANDING  61(1995) - 62(1995) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS  22(1998) - 26(2002) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS AND CHEMISTRY 7(1983) - 26(2002) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS AND GRAPHICS  21(1997)  - 22(1998) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS AND INDUSTRIAL ENGINEERING  32(1997) - 34(1998)  8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS AND MATHEMATICS WITH APPLICATIONS  31(1996) - 41(2001) 8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS AND SECURITY  11(1992) - 21(2002)  8B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS IN CARDIOLOGY 28(2001) - 30(2003) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS IN PHYSICS 2(1988) - 11(1997) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTERS IN THE SCHOOL  10(1994) - 10(1994) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTING IN SCIENCE AND ENGINEERING  3(2001) - 4(2002) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COMPUTING REVIEWS  38(1997)  - 39(1998) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONCURRENCY, PRACTICE AND EXPERIENCE  8(1996)  - 13(2001)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONNAISSANCE DES ARTS 590(2002) - 699(2011) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONNAISSANCE HELLENIQUE = Ο ΛΥΧΝΟΣ 1(1979) - 112(2007) 36B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONSTELLATIONS 1(1994) - 9(2002) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONSULTANT 17(1977) - 37(1997) 17A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTACT DERMATITIS 22(1990) - 47(2002)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTEMPORARY CLINICAL GYNECOLOGY & OBSTETRICS (Former title: CONTEMPORARY REVIEWS IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) 01(2001) - 2(2002) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY 1(1992) - 1(1992) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTEMPORARY MATHEMATICS  422(2007) - 560(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTEMPORARY PSYCHOLOGY  13(1968) - 37(1992) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTEMPORARY REVIEWS IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (New title: CONTEMPORARY CLINICAL GYNECOLOGY & OBSTETRICS) 02(1990) - 12(2000)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTENTS PAGES IN EDUCATION     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1990)-10(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTINUITY AND CHANGE 7(1992) - 7(1992) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTRACEPTION 23(1981) - 65(2002)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS 37(1997) - 42(2002) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CONTROLLED CLINICAL TRIALS 04(1983) - 16(1995) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 1(1966) - 145(1995) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CORE JOURNALS IN PEDIATRICS 05(1981) - 18(1994)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CORNEA 07(1988) - 21(2002)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CORPUS 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
CORROSION full access - Ηλεκτρονικό
CORROSION 61(2005) - 62(2006) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CORROSION ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY 40(2005) - current 30A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
CORSI DI CULTURA SULL ARTE RAVENNATE E BIZANTINA 1956 - 1977 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CORSO DI CULTURA SULL ARTE RAVENNATE E BIZANTINA 25(1978) - 44(1998) 52B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COSMIC ELECTRODYNAMICS 1(1970) - 3(1973) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COSTUME 4(1970) - 45(2011) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
COSTUME SOCIETY OF AMERICA (Βλέπε: MEMBERSHIP DIRECTORY)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
COUNSELING PSYCHOLOGIST  14(1986) - 33(2005) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRC CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 23(1988) - 29(1994) 43Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICA : REVISTA HISPANOAMERICANA DE FILOSOFIA 18(1986) - 123(2009) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICA MARXISTA 24(1986) - 49(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICA STORICA 9(1972) - 28 (1991) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICAL CARE έως το 2016   Ηλεκτρονικό
CRITICAL CARE MEDICINE 09(1981) - 30(2002) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICAL INQUIRY 8(1982) - 9(1982) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICAL REVIEWS IN NEUROBIOLOGY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
CRITICAL REVIEWS IN NEUROBIOLOGY 05(1989) - 18(2006) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES  25(2000) - 31(2006) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY Full access μέχρι 2011 - Ηλεκτρονικό
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 10(1982) - 36(2006) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRITIQUE 296(1972) - 775(2011) 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRYSTAL ENGINEERING 3(2000) - 3(2000) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CRYSTALLOGRAPHY REPORTS (Formet title: SOVIET PHYSICS CRYSTALLOGRAPHY)  38(1993) - 40(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CSA NEWS 29(2004) - current 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CUADERNOS DE FILOLOGΙA CLASICA 1(1971) - 24(1990) 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CUADERNOS DE FILOLOGΙA CLASICA. ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 2(1992) - 21(2011) 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CUADERNOS DE FILOLOGΙA CLASICA. ESTUDIOS LATINOS 2(1992) - 31(2011) 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CULTURA POPULLORE (Βλέπε: KULTURA POPULLORE) 4(1983) - 11(1990) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CULTURE POPULAIRE ALBANAISE 8(1988) - 10(1990) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CULTURES 5(1978) - 7(1980) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CULTURES AND CONFLITS 69(2008) - 84(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT ADVANCES IN IMMUNOLOGY (New title: ADVANCES IN IMMUNOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES) 01(1984) - 08(1991) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT ADVANCES IN IMMUNOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES (Former title: CURRENT ADVANCES IN IMMUNOLOGY) 09(1992)  - 25(2008) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT ANTHROPOLOGY Full access only vol. 52 (1-6) 2011 - Ηλεκτρονικό
CURRENT ANTHROPOLOGY 32(1991) - 47(2006) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT DIAGNOSTIC PATHOLOGY 03(1996) - 03(1996) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT DRUG METABOLISM full text 2011, 2009, 2008, 2005   Ηλεκτρονικό
CURRENT MATHEMATICAL PUBLICATIONS 2007 - 17(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION 18(2002) - 22(2006) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 03(1993) - 06(1996) 17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY 05(1993) - 14(2002)  17Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT OPINION IN GENETICS AND DEVELOPMENT 03(1993) - 10(2000)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 07(1994) - 15(2002)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT OPINION IN RADIOLOGY 03(1991) - 04(1992)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT PAPERS IN PHYSICS 325(1979) - 732(1996) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT PROBLEMS IN SURGERY 25(1988) - 42(2005) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT SOCIOLOGY 21(1973) - 53(2005) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT TOPICS IN DEVELOPMENTAL BIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1966) - 18(1983) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT TOPICS IN RADIATION RESEARCH QUARTERLY 5(1969) - 12(1977) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRENT WORK IN THE HISTORY OF MEDICINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 85(1975) - 183/184 (1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
CURRICULUM INQUIRY 13(1983) - 13(1983) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CUTIS 28(1981) - 78(2006) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR 7(2004) - 9(2006) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYBERPSYCHOLOGY, BEHAVIOR, AND SOCIAL NETWORKING full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
CYPRUS ECONOMIC POLICY REVIEW (2)2008 - (6)2012 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYPRUS REVIEW 1(1989) - current 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYPRUS TODAY 1(1963) - current 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYRILLOMETHODIANUM 1(1971) - 16(1992) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH Full access μέχρι 2011, vol. 135 (3-4) - Ηλεκτρονικό
CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH 106(2004) - 106(2004) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYTOMETRY 09(1988) - 18(1994) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
CYTOPATHOLOGY 04(1993) - 13(2002) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DACIA  2(1958) - 34(1990) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DALTON 2000 - 2002 43Α-43B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DALTON TRANSACTIONS Full access μέχρι 2011 (issue 48, Dec.) - Ηλεκτρονικό
DALTON TRANSACTIONS 2003 - 2006 43B Έντυπο, ξενόγλωσσο
DANUBIAN HISTORICAL STUDIES 1(1987) - 2(1988) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DATA AND KNOWLEDGE ENGINEERING 15(1995)  - 39(2001)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DATA COMMUNICATIONS 23(1994) - 27(1998) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY  2(1998) - 5(2001) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DATABASE AND NETWORK JOURNAL  37(2007) - 41(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DATABASE PROGRAMMING AND DESIGN  9(1996)  - 11(1998) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DATAMATION  43(1997) - 43(1997) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DBMS  10(1997) - 10(1997) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEBAT (LE) 1988 - 1991 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DELO 3(1957)  23(1987) - 5(1959) 23(1987) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEMOS 1(1960) - 34(2000) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DER ISLAM Full access vol. 83 (2) 2008-vol. 86 (2) 2011   Ηλεκτρονικό
DERMATITIS (Former title: AMERICAN JOURNAL OF CONTACT DERMATITIS) 16(2005) - 16(2005) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DERMATOLOGIC CLINICS 22(2004) - 29(2011) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DERMATOLOGICA (New title: DERMATOLOGY) 162(1981) - 183(1991) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DERMATOLOGY Full access μέχρι 2011, vol. 223 (4)   Ηλεκτρονικό
DERMATOLOGY (Former title: DERMATOLOGICA) 184(1992)  - 213(2006) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DERWENT BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 9(1990)-15(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCH LERNEN 10(1985) - 25(2000) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHE LITERATUR ZEITUNG 86(1965) - 111(1990) 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHE SCHULE 86(1994) - 103(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE full access εως 2011 - Ηλεκτρονικό
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHIE 18(1970) - 54(2006) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHES ARCHIV FUR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS 8(1950) - 42(1986) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHES ARCHIV FUR GESCHICHTE DES MITTELALTERS 1(1937) - 7(1944) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHES ARZTEBLATT 76(1979) - 86(1989) 17B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEUTSCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE 1(1955) - 14(1968) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEVELOPMENT - CAMBRIDGE έως το 2015   Ηλεκτρονικό
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 6(1994) - 16(2004) 17B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 36(2011) - 36(2011)  - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 1(1969), 38(2002) - 41(2005) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DEVELOPMENTS IN OPHTHALMOLOGY (Former title: ADVANCES IN OPHTHALMOLOGY [&] MODERN PROBLEMS IN OPHTHALMOLOGY) 1(1981) - 20(1989)  10A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIABETES έως 2016 - Ηλεκτρονικό
DIABETES 35(1986) - 56(2007) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIABETES CARE 11(1988) - 24(2001)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIABETES REVIEWS 06(1998) - 07(1999)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIABETIC FOOT (THE) 1 (1998) - 1 (1998) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIABETIC MEDICINE 10(1993) - 14(1997) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIABETOLOGIA 30(1987) - 42(1999) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIACHRONICA = REVUE INTERNATIONALE POUR LA LINGUISTIQUE HISTORIQUE = INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR HISTORISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 1 (1984) - 25(2008) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIADORA  9(1980) - 14(1992) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY 07(1991) - 27(2002)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIAGNOSTIC HISTOPATHOLOGY (New title: THE JOURNAL OF PATHOLOGY) 04(1981) - 06(1983) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIAGNOSTIC IMAGING 50(1981) - 52(1983)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 06(1987) - 39(2001)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY 01(1992) - 11(2002) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIAGNOSTIC ONCOLOGY 03(1993) - 04(1995) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALECTICA  1(1947) - 59(2005) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALECTICS AND HUMANISM 3(1976) - 17(1990) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALOGOS   1(1944) - 7(2000) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALOGUE (CANADIAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION) 46(2007) - 50(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALOGUE AND HUMANISM 1(1991) - 3(1993) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALOGUE AND UNIVERSALISM 6(1996) - 21(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIALYSIS AND TRANSPLANTATION 05(1976) - 35(2006) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DICTIO 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL EQUATIONS 20(2007) - 24(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 15(2007) - 19(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIGESTION Full access μέχρι 2010, vol. 82 (4)   Ηλεκτρονικό
DIGESTION  69(2004) - 74(2006) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIGESTIVE AND LIVER DESEASE  36(2004) - 37(2005) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIGESTIVE SURGERY Full access μέχρι 2010, vol. 27 (6) - Ηλεκτρονικό
DIGESTIVE SURGERY 21(2004) - 23(2006) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIKE : RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO GRECO ED ELLENISTICO 6(2003) - 12/13 (2009/10) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DILTHEY 1(1983) - 12 (1999/2000) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIONISO 1929 - 2007 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIPLOMATIC HISTORY 12(1988) - 26(2002) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIRECTORY OF HISTORY DEPARTMENTS, HISTORICAL ORGANIZATIONS AND HISTORIANS 30(2004/05) - 30(2004/05) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISCOURSE AND SOCIETY 11(2000) - 16(2005) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISCOVERY & SCIENCE 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
DISCRETE AND COMPUTATIONAL GEOMETRY  19(1998) - 28(2002) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS  64(1996)  - 123(2002)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISCUSSIONS OF THE FARADAY SOCIETY 21(1956) - 62(1977) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISEASES OF THE COLON AND RECTUM 13(1970) - 37(1994)  17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISSERTATION ABSTRACTS INTERNATIONAL. A. THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 34(1973/74) - 58(1998) 6A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES  4(1996) - 10(2001) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DISTRIBUTED COMPUTING  10(1996) - 15(2000)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DIX-HUITIEME SIECLE 1(1969) - 33(2001) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA 53(1982) - 101(2000) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DOCUMENTATION ET INFORMATION PEDAGOGIQUES 50(1976) - 51(1977) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DOMETI 4(1977) - 22(1995) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DRESS 19(1992) - 37(2011) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DRUG METABOLISM REVIEWS 12(1981) - 37(2005) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL έως το 2011   Ηλεκτρονικό
DUMBARTON OAKS PAPERS 2(1941) - current 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DUZ UNIVERSITATS ZEITUNG 43(1987) - 43(1987) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DUZ: DEUTSCHE UNIVERSITATS ZEITUNG 44(1988) - 55(1999) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS 16(2007) - 20(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DYNAMICS OF CONTINUOUS, DISCRETE AND IMPULSIVE SYSTEMS DCDIS. SERIES A. MATHEMATICAL ANALYSIS 14(2007) - 18(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DYSLEXIA  8(2002) - 8(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
DYSLEXIA REVIEW 16(2005) - 22(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE 29(1987), 102(1995) - 111(1995) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 10(1995) - 17(2002) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT 6(1995) - 17(2006) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EARLY SCIENCE AND MEDICINE 1(1996) - 11(2006) 17B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EAST EUROPEAN CONSTITUTIONAL REVIEW 10(2001) - 10(2001) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EAST EUROPEAN QUARTERLY 1(1967) - 42(2008) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EASTERN ECONOMIC JOURNAL  25(1999) - 37(2011) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EASTERN EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 1(1987) - 19(2005) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECHOS D'ORIENT 1(1897) - 39(1940) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECOLE ET LA NATION 247(1975) - 401(1989) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECOLOGIST 27(1997) - 37(2007) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMETRIC REVIEWS (Former Title: COMMUNICATIONS IN STATISTICS. ECONOMETRIC REVIEWS) 3(1984) - 23(2004) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMETRIC THEORY 18(2002) - 20(2004) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMETRICA έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
ECONOMETRICA 18(1950) - 67(1999) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMETRICS JOURNAL 1(1998) - 5(2002) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC AND FINANCIAL MODELING 8(2001) - 8(2001) 19B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC INQUIRY 12(1974) - 40(2002) 19B-20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC ISSUES 6(2001) - 6(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC JOURNAL 60(1950) - 114(2004) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC MODELING 17(2000) - 19(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC NOTES 29(2000) - 30(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC POLICY 1(1985) - 30(2000) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC RECORD 74(1998) - 76(2000) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIC THEORY 19(2002) - 25(2005) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMICA 17(1950) - 69(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMICS AND PHILOSOPHY 14(1998) - 20(2004) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMICS LETTERS 1(1978) - 76(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW  19(2000) - 21(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMICS OF TRANSITION  6(1998) - 8(2000) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECONOMIST 358(2001) - 382(2007) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY 39(1998) - 42(1999) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATEUR 50(1977) - 53(1980) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION 176(1990) - 185(1995) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION (L') 1968 - 1979 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION 3-13 Full access μέχρι current issue 2016 - Ηλεκτρονικό
EDUCATION 3-13 19(1991) - 34(2006) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES  3(1998) - 7(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION AND TRAINING OF THE MENTALLY RETARDED 1(1966) - 9(1974) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION ET MANAGEMENT  33(2007) - 37(2009) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION ET SOCIETE - REVUE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION έως το 2012   Ηλεκτρονικό
EDUCATION ET SOCIETY 19(2007) - 28(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION NATIONALE (L') 845(1968) - 866(1968) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION PAR LE JEU ET L'ENVIRONNEMENT 1989 - 1992 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATION PERMANENTE 42(1978) - 189(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY 41(2005) - 41(2005) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL DOCUMENTATION AND INFORMATION  52(1978 - 54(1980) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS 27(2005) - 29(2007) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION LEADERSHIP 33(2005) - 33(2005) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL RESEARCH 20(1977) - 44(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL REVIEW 48(1996) - 54(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL STUDIES 17(1986) - 28(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS 1(1968) - 16(1985) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 35(1995) - 51(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EDUCATIONAL THEORY 1(1951) - 55(2005) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EGYPTIAN ARCHAEOLOGY 28(2006) - 39(2011) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EIGHTEENTH CENTURY STUDIES full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES 16(1982) - 40(2007) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EIKASMOS 1(1990) - 22(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EIRENE 1(1960) - 47(2011) 37A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EKONOMISK TIDSKRIFT 52(1950) - 66(1964) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTROANALYSIS 4(1992) - 8(1996) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY: A SERIES OF ADVANCES 1(1966) - 17(1991) 8A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTROCHIMICA ACTA 24(1979) - 41(1996) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTROENCEPHALOGRAPHY AND CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY (New title: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY) 75 (1990) - 109(1998) 17Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTRONIC DESIGN 45(1997) - 45(1997) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTRONIC ENGINEERING 52(1980) - 69(1997) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTRONICS 53(1980) - 68(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTRONICS NOW (Former title: RADIO ELECTRONICS) 65(1994) - 66(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELECTRONICS WORLD (SUTTON, LONDON, ENGLAND) 103(1997) - 104(1998) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELEKTOR (New title: ELEKTOR ELECTRONICS) 83 (1982) - 128 (1985) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELEKTOR ELECTRONICS (Προηγ. τίτλος: ELEKTOR) 106 (1984) - 228 (1994) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL 78(1977) - 87(1987) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELEMENTE DER MATHEMATIK έως το 2016   Ηλεκτρονικό
ELEMENTE DER MATHEMATIK  62(2007) - 66(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELENCHOS 1(1980) - 32(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ELT JOURNAL  44(1990) - 44(1990) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EMBO JOURNAL έως το 2013   Ηλεκτρονικό
EMBO JOURNAL (THE) 02(1983) - 26(2007) 17Β -18A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EMBO REPORTS έως το 2014 - Ηλεκτρονικό
EMBO REPORTS 7(2006) - 8(2007) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 1(1995) - 13 (2007) 18A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EMERITA 7(1939) - 50(2012) 37B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EMPIRICAL ECONOMICS 1(1976) - 27(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENDEAVOUR 18(1959) - 35(1976) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENDOCRINE ABSTRACTS 11(2006) - 27(2011) 30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENDOCRINE REVIEWS έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
ENDOCRINE REVIEWS 02(1991) - 27(2006) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENDOCRINOLOGY έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
ENDOCRINOLOGY 108(1981) - 147(2006) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA (Former title: CLINICS IN ENDOCRINOLOGYAND METABOLISM) 23(1994) - 23(1994)  40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENDOSCOPY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
ENDOSCOPY 16(1984) - 43(2011) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENERGY ECONOMICS 20(1998) - 21(1999) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENERGY POLICY 26(1998) - 28(2000) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENFANCE έως το 2000 - Ηλεκτρονικό
ENFANCE 10(1965) - 63(2011) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENGLISH HISTORICAL REVIEW 105(1990) - 117(2002) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 28(2003/04) - 28(2003/04) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENVIRONMENT AND BEHAVIOR 18(1986) - 21(1989) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENVIRONMENTAL ETHICS 8(1986) - 33(2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENVIRONMENTAL HISTORY  16(2011) - 16 (2011) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENVIRONMENTAL RESEARCH. SECTION A 42(1987) - 82(2000)  18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 24(1990) - 36(2002) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENVIRONMENTAL VALUES full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
ENVIRONMENTAL VALUES 5(1996) - 16(2007) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 28(2001) - 31(2002) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EOS 50(1959) - 98(2011) 37B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EOS - AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (F.T.: TRANSACTIONS, AMERICAN GEOPHYSICAL UNION) 61(1980) - 63(1982) 33B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 50(1969)-60(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EPIDEMIOLOGIC REVIEWS 02(1980) - 28(2006) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EPIDEMIOLOGY 11(2000) - 13(2002) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EPIDEMIOLOGY AND INFECTION (Former title: JOURNAL OF HYGIENE) 98(1987) - 133(2005) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EPIGRAPHICA 36(1974) - 49(1987) 37B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EPIGRAPHICA ANATOLICA 1(1983) - 44(2011) 37B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EPL - EUROPHYSICS LETTERS έως το 2016   Ηλεκτρονικό
ERANOS 1(1896) - 106(2011) 37B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ERANOS JAHRBUCH 1(1933) - 37(1968) 37B-38A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ERKENNTNIS 16(1981) - 57(2002) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ERYTHEIA  17(1996) - current 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ERZIEHUNG UND UNTERRICTH 157(2007) - 161(2011) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ESAIM - MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS έως το 2011   Ηλεκτρονικό
ESPACE GEOGRAPHIQUE (L') 1(1972) - 16(1987) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ESPAGNE D'AUJOURD'HUI 1970 - 1973 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ESSAYS IN PHYSICS 1(1970) - 5(1973) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ESTUDIOS CLASICOS 1(1951) - 53(2011) 38A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ESTUDIOS FILOSOFICOS 36(1987) - 60(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHICS  83(1973) - 117(2006) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHICS - CHICAGO Full access only vol. 121 (2-4) 2011 & vol. 122 (1) 2011   Ηλεκτρονικό
ETHNIC AND RACIAL STUDIES 23(2000) - 25(2002) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOGRAPHIE ALBANAISE 13(1984) - 16(1989) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOHISTORY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
ETHNOHISTORY 38(1991) - 53(2006) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOLOGIA BALKANICA 7(2003) - 15(2011) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOLOGIA EUROPEA 1(1967) - 1(1967) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOLOGIE FRANCAISE 1(1971) - current 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOLOGY 41(2002) - 50(2011) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETHNOS 61(1996) - 67(2002) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETNOGRAFIA SHQIPTARE 13(1983) - 16(1989) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES BALKANIQUES 1(1964) - current 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES BYZANTINES ET POST BYZANTINES 2(1991) - 2(1991) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES CLASSIQUES 1(1932) - 79(2011) 38A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES DE COMMUNICATION  25(2002) - 36(2011) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES DE LETTRES 6(1973) - 1/2(2006) 38A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES HISTORIQUES 1(1960) - 13(1985) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES PHENOMENOLOGIQUES 22(2006) - 23/24 (2007/08) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES PHILOSOPHIQUES  1973 - 2011 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES POLITIQUES ET SOCIALES 2(1985) - 6(1989) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES SLAVES ET EST EUROPEENNES 1(1956) - 1976 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETUDES TSIGANES 10(1964) - 47(2011) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ETYKA  21(1985) - 42(2009) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUDISED R & D BULLETIN 9(1981) - 44(1991) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EURASIAN STUDIES 1(2002) - 8(2009) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EURASIP JOURNAL OF APPLIED SIGNAL PROCESSING open access   Ηλεκτρονικό
EUROPAISCHE ZEITSCHRIFT FUR POLITISCHE OKONOMIE (New title: EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY) 1(1985) - 4(1988) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL 14(1986) - 23(1994) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL Full access μέχρι current issue 2016   Ηλεκτρονικό
EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL 4(1996) - 14(2006) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 1(1969) - 46(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN ELAN 1990 - 1991 1A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN HEART JOURNAL 07(1986) - 21(2000)  18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN HISTORY QUARTERLY 15(1985) - 35(2005) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL FOR SPORT AND SOCIETY 3(2006) - 4(2007) 32A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 14(1997) - 22(2005) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 7(2004) - 8(2005) 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 93(1979) - 268 (2001)  18Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 7(1969)-61(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER (Former title: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER AND CLINICAL ONCOLOGY) (New title: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. PART B. ORAL ONCOLOGY) 26(1990) - 38(2002) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER AND CLINICAL ONCOLOGY (New title: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER) 22(1986) - 25(1989)  18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. PART B, ORAL ONCOLOGY (Former title: EUROPEAN JOURNAL OF CANCER) 28(1992) - 32(1996)  18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY 15(1999) - 22(2002) 18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY (Former title: JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY) 29(1991) - 33(1995) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 17(1987) - 26(1996)  18Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 7(1988) - 21(2002) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 19(1981) - 58(2003)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY  15(2005) - 21(2011) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 14(1989) - 15(1990)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION 25(1990) - 37(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY  full text από July 1997-May 2016   Ηλεκτρονικό
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY & SUPPLEMENT (Former title: ACTA ENDOCRINOLOGICA) 136(1997) - 155(2006) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY 27(2006) - 6(2011) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY (Former title: SCANDINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY) 38(1987) - 52(1994)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 16(1986) - 26(1996) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF IMPLANT AND REFRACTIVE  SURGERY 03(1991) - 07(1995) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 1999 - 2002 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS, GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY 11(1981) - 104(2002)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 01(1991) - 10(2000)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1999 - 2002 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 138(1982) - 160(2001)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 68(1980) - 452(2002)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 9(2001) - 10(2002) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS 10(1989) - 16(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY (Former title: CHIRURGICA PLASTICA) 09(1986) - 25(2002) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY (Former title: EUROPAISCHE ZEITSCHRIFT FUR POLITISCHE OKONOMIE) 5(1989) - 18(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 01(1987) - 01(1987) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION 20(2005) - current 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES (New title: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL) 68(1986) - 71(1987) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF SOLID STATE AND INORGANIC CHEMISTRY 25(1988) - 33(1996) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION 9(1994) - 17(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY (Former title: ACTA CHIRURGICA SCANDINAVICA) (New title: BRITISH JOURNAL OF SURGERY) 157(1991) - 168(2002)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY 11(1985) - 22(1996)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 8(1985) - 25(2002) 22A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN JOURNAL OF WOMEN'S STUDIES 2(1995) - 12(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN NEUROLOGY Full access μέχρι 2011, vol. 66 (6) - Ηλεκτρονικό
EUROPEAN NEUROLOGY 28(1988) - 56(2006) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN PHOTOGRAPHY   23(2002) - 32(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. A 1(1998) - 3(1998) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. B. CONDENSED MATTER PHYSICS 1(1998)  - 30(2002) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C. PARTICLES AND FIELDS 1(1998)  - 29(2003) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. D. ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS  1(1998)  - 21(2002) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN RESEARCH STUDIES 4(2001) - 14(2011) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL full access εως 2012   Ηλεκτρονικό
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL (Former title: EUROPEAN JOURNAL OF RESPIRATORY DISEASES) 01(1988) - 32(2008) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 26(1999) - 28(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY 16(2005) - 16(2005) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEAN UROLOGY 09(1983) - 43(2003) 18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPEO 1986 - 1987 54A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPHYSICS LETTERS έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
EUROPHYSICS LETTERS 1(1986) - 76(2006) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPHYSICS NEWS 23(1992) - 26(1995) 33B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 8(1977)-16(1985) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EUROPOLIS 3(2008) - 2(2011) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EVOLUTIONARY COMPUTATION full access εως 2013   Ηλεκτρονικό
EVOLUTIONARY COMPUTATION  4(1996) - 14(2006) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCEPTIONAL CHILDREN  39(1973) - 74(2008) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 1. ANATOMY, ANTHROPOLOGY, EMBRYOLOGY AND HISTOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 40(1986)-53(1995) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 10. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 39(1981)-66(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 11. OTO-, RHINO,- LARYNGOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 45(1983)-62(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 12. OPHTHALMOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 23(1969)-61(1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 14. RADIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 42(1980)-86(1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 16. CANCER     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 53(1983)-72(1988) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 17. PUBLIC HEALTH, SOCIAL MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY (Former title: EXCERPTA MEDICA.SECTION 17. PUBLIC HEALTH, SOCIAL MEDICINE AND HYGIENE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 50(1988)-82(1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 17. PUBLIC HEALTH, SOCIAL MEDICINE AND HYGIENE (New title: EXCERPTA MEDICA. SECTION 17. PUBLIC HEALTH, SOCIAL MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 36(1981)-50(1988) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 23. NUCLEAR MEDICINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 33(1984)-62(1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 28. UROLOGY AND NEPHROLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 16(1981)-52(1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 3. ENDOCRINOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 44(1981)-82(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 32. PSYCHIATRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 47(1983)-79(1999) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 4. MICROBIOLOGY (New title: EXCERPTA MEDICA. SECTION 4. MICROBIOLOGY, BACTERIOLOGY, MYCOLOGY, PARASITOLOGY AND VIROLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1980)-69(1991) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 4. MICROBIOLOGY, BACTERIOLOGY, MYCOLOGY, PARASITOLOGY AND VIROLOGY (Former title: EXCERPTA MEDICA. SECTION 4. MICROBIOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 70(1992)-81(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXCERPTA MEDICA. SECTION 7. PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 44(1981)-79(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXPERIENTIA 3(1947) - 19(1963) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXPERIMENTAL ASTRONOMY 1(1989) - 6(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 56(1984) - 102(1995)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 156(1985) - 281(2002)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 22(1976) - 60(1995)  18Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY (Former title: ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE PSYCHOLOGIE)  49(2002) - 55(2008) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EYE 02(1988) - 25(2011) 19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
EYE: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY full access εως 2014   Ηλεκτρονικό
EZIK I LITERATURA 3 (1948) - 46 (1991) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
F & D (FINANCE AND DEVELOPMENT 48 (2001) -  20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FABULA full text μόνο 2007-2008   Ηλεκτρονικό
FABULA = ZEITSHRIFT FUR ERZAHLFORSCHUNG 1(1958) - 47(2006) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FACIAL PLASTIC SURGERY 05(1987) - 15(1999)  19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FAMILY PROCESS 27(1988) - 44(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FAMILY RELATIONS 54(2005) - 54(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FAMILY THERAPY NETWORKER 13(19890 - 15(1991) 19A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FAR EAST JOURNAL OF THEORETICAL STATISTICS  22(2007) - 37(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FARMACO (IL) 51(1996) - 53(1998)  19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FASEB JOURNAL (Former title: FEDERATION PROCEEDINGS) 01(1987) - 13(1999)  19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FASHION THEORY 1(1997) - 2(1998) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FEBS LETTERS 97(1979) - 529(2002)  19Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1968)-96(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
FEDERATION PROCEEDINGS (New title: THE FASEB JOURNAL) 37(1978) - 46(1987) 19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FEMINIST REVIEW 64(2000) - 84(2006) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FERTILITY AND STERILITY 32(1979) - 77(2002)  19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FEW BODY SYSTEMS (Former title: ACTA PHYSICA AUSTRIACA) 1(1986) - 19(1995) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FEW BODY SYSTEMS. SUPPLEMENTUM 2(1987) - 7(1993) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FF COMMUNICATIONS 20(1914) - current 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FIESER AND FIESER'S REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS (Former title: REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS) (New title: FIESERS' REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS) 9(1981) - 17(1994) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FIESERS' REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS (Former title: FIESER AND FIESER'S REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS ) 18(1999) - 26(2011) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FILOSOFIA 32(1981) - 57(2006) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FILOSOFIA E SOCIETA 2(1974), 1(1992) - 8(1986), 2(1993) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FINANCIAL REVIEW (THE) 36(2001) - 36(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FISCAL STUDIES 19(1998) - 22(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS 2007(2007) - 2007(2007) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FIZIKA 21(1989) - 23(1991) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FIZIKA SECTION.B. GENERAL PHYSICS, NUCLEAR PHYSICS PARTICLES AND FIELDS 1(1992)  - 18(2009) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FIZIKA. A. ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS, CONDENSED MATTER PHYSSICS, PLASMA PHYSICA 1(1992) - 18(2009) 33B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FLASH ART 37(2004) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FLUCTUATIONS AND NOISE LETTERS Full access vol. 6 (1-4) 2006 only   Ηλεκτρονικό
FOCUS ON LEARNING PROBLEMS IN MATHEMATICS 17(1995) - 30(2008) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLCLOR LITERAR  1967 - 1967 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLIA LINGUISTICA 1(1967) - 41(2007) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLIA LINGUISTICA HISTORICA 1(1980) - 27(2006) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLIA LINGUISTICA: ACTA SOCIETATIS LINGUISTICAE EUROPAEAE full text μόνο 2007-2008   Ηλεκτρονικό
FOLIA NEOHELLENICA 1(1975) - 5(1983) 38A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLK-LIV 1938 - 1939 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLKLOR U VOJVODINI 3(1989) - 8(1994) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLKLORE 76(1965) - 113(2002) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOLKLORE AMERICANO 13(1965) - 40(1985), 58(1994/97) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS 9(1992) - 13(1996) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOOD TECHNOLOGY 33(1979) - 51(1997) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOR THE LEARNING OF MATHEMATICS 27(2007) - 31(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOREIGN AFFAIRS 65(1986) - 71(1992) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOREIGN PRESS ON CYPRUS 4(1991) - 5(1992) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FORMAL ASPECTS OF COMPUTING  8(1996) - 11(1999) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FORSCHUNGEN UND BERICHTE 8(1967) - 24(1984) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FORTSCHRITTE DER CHEMISCHEN FORSCHUNG (New title: TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY) 1(1949/50) - 39(1973) 8A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
FORTSCHRITTE DER MEDIZIN 108(1990) - 114(1996) 19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FORTSCHRITTE DER PHYSIK 24(1976) - 44(1996) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FOUNDATIONS OF PHYSICS 9(1979) - 24(1994) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FPTA - FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS open access   Ηλεκτρονικό
FRANCAIS DANS LE MONDE (LE) 1987 - 1992 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRANCIA (2008) (Former title: FRANCIA. 1,2,3) 35(2008) - 38(2011) 53Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRANCIA . 1 . MITTELALTER (New title: FRANCIA (2008)) 31(2004) - 34(2007) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRANCIA . 2 . FRUHE NEUZEIT (New title: FRANCIA 2008)) 31(2004) - 34(2007) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRANCIA . 3 . 19/20 JAHRHUNDERT (New title: FRANCIA 2008)) 31(2004) - 34(2007) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 14(1993) - 33(2002) 19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FREMDSPRACHE DEUTSCH 20(1999) - 42 (2010) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY (Former title: FRESENIUS ZEITSCHRIFT FUR ANALYTISCHE CHEMIE) 336(1990) - 356(1996) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRESENIUS ZEITSCHRIFT FUR ANALYTISCHE CHEMIE (New title: FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY) 273(1975) - 335(1989) 43Β - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 128(1947)-272(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRIEZE Full text - Ηλεκτρονικό
FRIEZE 88 (2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRUHFORDERUNG INTERDISZIPLINAR 10(1991) - 30(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRUHMITTELALTERLICHE STUDIEN 1(1967) - 45(2011) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FRUHMITTELALTERLICHE STUDIEN - JAHRBUCH DES INSTITUTS FUR FRUHMITTELALTERFORSCHUNG full text μόνο 2003-2005   Ηλεκτρονικό
FUNCTIONAL ECOLOGY 15(2001) - 16(2002) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY έως το 2010 - Ηλεκτρονικό
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 31(2004) - 33(2006) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FUNDAMENTA MATHEMATICAE έως 2016   Ηλεκτρονικό
FUNDAMENTA SCIENTAE 1(1980) - 9(1988) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
FUNKCIALAJ EKVACIOJ Εώς 2015 - Ηλεκτρονικό
FUNKCIALAJ EKVACIOJ 50(2007) - 54(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 22(1998) - 41(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GAMETE RESEARCH 03(1980) - 06(1982) 19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GASTROENTEROLOGIE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE 01(1977) - 20(1996)  19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GASTROENTEROLOGY 70(1976) - 129(2005) 19Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 29(1955)-69(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GASTROENTEROLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA (Former title: CLINICS IN GASTROENTEROLOGY) 33(2004) - 39(2010) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 59(2004) - 72(2010) 19Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY CLINICS OF NORTH AMERICA 14(2004) - 20(2010) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GASTROINTESTINAL RADIOLOGY (New title: ABDOMINAL IMAGING) 01(1976) - 17(1992) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GAZETTA CHIMICA ITALIANA 109(1979) - 126(1996) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GAZETTE MEDICALE DE FRANCE 79(1972) - 82(1985)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEBIRGSTRUPPE 1(1952) - 60(2011) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEBURTSHILFE UND FRAUENHEILKUNDE 50(1990) - 56(1996) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENDER AND EDUCATION 3(1991) - 14(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 10(1988) - 24(2002)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 12(1980) - 26(1994) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENES AND DEVELOPMENT έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
GENES AND DEVELOPMENT 02(1988) - 25(2011) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENESES 1(1990) - 9(1992) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENETIC ANALYSIS, BIOMOLECULAR ENGINEERING (Former title: GENETIC ANALYSIS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS) 12(1995) - 12(1996) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENETIC ANALYSIS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS (New title: GENETIC ANALYSIS, BIOMOLECULAR ENGINEERING) 07(1990) - 11(1994)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENETIC TESTING 9(2005) - 10(2006) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS Εώς 2010   Ηλεκτρονικό
GENETICAL RESEARCH 33(1979) - 48(1986) 19Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1963)-26(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GENETICS full text έως το 2014   Ηλεκτρονικό
GENUS 36(1980) - 44(1988) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEO 1989 - 2011 1A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEOFISICA E METEOROLOGICIA     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1966)-20(1971) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEOFISICA PURA E APPLICATA     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 40(1958)-56(1963) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEOMETRY AND TOPOLOGY full access εως 2011   Ηλεκτρονικό
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 31(2004) - 33(2006) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEOPOLITIQUE 101(2008) - current 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GEORGIAN MATHEMATICAL JOURNAL 14(2007) - 18(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GERMANIA 51(1973) - 51(1973) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GESCHICHTE LERNEN 16(1990) - current 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GESTA 44(2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GIORNALE CRITICO DELLA FILOSOFIA ITALIANA 1(1981) - 7(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 116(1981) - 129(1994)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GIORNALE ITALIANO DI FILOLOGIA 3(1950) - 62(2010) 38A-38B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GJUHA JONE 1(1981) - 10(1990) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLADIUS 1(1961) - 17(1986) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLASNIK MATHEMATIK 45(2) (2010) - 45(2) (2010) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLASS TECHNOLOGY 14(1973) - 21(1980) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLAUCOMA (New title: ANNALS OF OPHTHALMOLOGY & GLAUCOMA) 03(1981) - 16(1994)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLAUCOMA ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 3(1986)-5(1988) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLAUCOMA ABSTRACTS INTERNATIONAL     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1990)-4(1993) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLOSSA: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LINGUISTICS 14(1980) - 15 (1981) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLOSSA: LES CAHIERS DE L'UNADRIO 50(1996) - 75(2001) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLOTTA Full access from vol. 83 (1-4) 2007-vol. 91 (2015) - Έντυπο, ξενόγλωσσο
GLOTTA 1(1909) - 82(2006) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GNOMON 21(1949) - current 38B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GODISEN ZBORNIK - UNIVERSITET "KIRIL I METODIJ" SKOPJE 40(1987), 51(1998) - 52(1999) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GODISEN ZBORNIK - UNIVERSITET VO SKOPJE. FILOZOFSKI FAKULTET 14(1962) - 16(1964) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GODISEN ZBORNIK - UNIVERSITET VO SKOPJE. ISTORISKO-FILOLOSKI ODDEL 1(1948) - 13(1961) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GODISNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE 1992 - 2008 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRABUNGEN - OSTERREICHISCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT 1965 - 1985 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRADUATE FACULTY PHILOSOPHICAL JOURNAL 28(2007) - 32(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAECIA 1910 - 1914 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAECO ARABICA 1(1982) - 6(1995) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAND N 57(1995) - 88(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAPHICAL MODELS (Former title: GRAPHICAL MODELS AND IMAGE PROCESSING) 62(2000) - 64(2002)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAPHICAL MODELS AND IMAGE PROCESSING (New title: GRAPHICAL MODELS) 59(1997)  - 61(1999) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAPHS AND COMBINATORICS  12(1996)  - 18(2002) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAZER BEITRAGE 23(2000) - 28(2011) 38B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRAZER PHILOSOPHISCHE STUDIEN Έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
GRAZER PHILOSOPHISCHE STUDIEN 9(1979) - 82(2011) 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GREECE & ROME 1(1931) - 52(2005) 38B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GREECE'S WEEKLY 1985 - 1988 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GREEK AND BYZANTINE STUDIES 1(1958) - 1(1958) 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GREEK ORTHODOX THEOLOGICAL REVIEW 1(1954) - 43(1998) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GREEK ROMAN AND BYZANTINE STUDIES έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
GREEK ROMAN AND BYZANTINE STUDIES 2(1959) - 49(2009) 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GREEN CHEMISTRY Full access μέχρι 2011 (issue 12, Dec.) - Ηλεκτρονικό
GREEN CHEMISTRY 7(2005) - 8(2006) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRIFFITH OBSERVER 49(1985) - 59(1995) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GROUP PROCESSES INTERGROUP RELATIONS 8(2005) - 8(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GROUPE FAMILIAL 122(1989) - 158(1998) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRUNDSCHULE 13(1981) - 15(1983) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GRUPPE UND SPIEL 21(1995) - 37(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GUERRES MONDIALES ET CONFLITS CONTEMPORAINS 56(2008) - current 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GUT έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
GUT 16(1975) - 55(2006) 19Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1965)-15(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
GYMNASIUM 49(1938) - 118(2011) 38B-39A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GYNAEKOLOGE (DER) 23(1990) - 29(1996)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION 10(1979) - 38(1994) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 10(1980) - 87(2002)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HADRONIC JOURNAL 1(1978) - 6(1983) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HAND (THE) 11(1979) - 15(1983) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HAND SURGERY Full access vol. 11 (1-3) 2006- vol. 16 (3) 2011 - Ηλεκτρονικό
HAND SURGERY 02(1997) - 11(2006) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HANDICAP  (Former title: HANDICAPS ET INADAPTATIONS) 81(1999) - 100(2003) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HANDICAPS ET INADAPTATIONS (New title: HANDICAP) 41(1988) - 80(1998) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HANDICAPS INFO  13(1998) - 19(2004) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HARVARD BUSINESS REVIEW 82(2004) - 90(2012) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HARVARD EDUCATIONAL REVIEW  7(1937) - 81(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY 1(1890) - 106(2011) 39A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HARVARD TEACHERS RECORD 1(1961) - 6(1936) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HASTINGS CENTER REPORT (THE) 12(1982) - 38(2008) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HAUTARZT (DER) 33(1982) - 53(2002)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEALTH AND HYGIENE 06(1985) - 16(1995)  19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEALTH PHYSICS 52(1987) - 80(2001) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEAMOTOLOGICA/ THE HEMATOLOGY JOURNAL  2008(93) - 2010(95)  - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEART έως το 2016   Ηλεκτρονικό
HEART (Former title: BRITISH HEART JOURNAL) 75(1996) - 92(2006) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEGEL JAHRBUCH 1967 - 2011 14Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEGEL STUDIEN 1(1961) - 2010 14Α-14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEGEL STUDIEN BEIHEFT 1(1964) - 2011 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELIKON 1(1961) - 38(1998) 39A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELIOS 5(1977) - current 39A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELLAS-JAHRBUCH 1929 - 1936 54B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY 4(2007) - current 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELLENIKA 1964 - 1998 39A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELLENISME CONTEMPORAIN (L') 1(1935) - 10(1956) 39B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELMINTHOLOGICAL ABSTRACTS (WALINGFORD, ENGLAND: 1990) (Former title: HELMINTHOLOGICAL ABSTRACTS. SERIES A. ANIMAL AND HUMAN HELMINTHOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 59(1990)-65(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELMINTHOLOGICAL ABSTRACTS. SERIES A. ANIMAL AND HUMAN HELMINTHOLOGY (New title: HELMINTHOLOGICAL ABSTRACTS (WALINFORD, ENGLAND: 1990))     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 54(1985)-58(1989) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELMINTHOLOGICAL ABSTRACTS. SERIES B. PLANT NEMATOLOGY (New title: NEMATOLOGICAL ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 54(1985)-58(1989) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELVETICA CHIMICA ACTA 1(1918) - 85(2002) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HELVETICA PAEDIATRICA ACTA 37(1982) - 43(1988) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEMATOLOGIC PATHOLOGY (New title: HEMATOPATHOLOGY AND MOLECULAR HEMATOLOGY) 02(1988) - 07(1993) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEMATOLOGICAL ONCOLOGY 01(1983) - 11(1993) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEMATOPATHOLOGY AND MOLECULAR HEMATOLOGY (Former title: HEMATOLOGIC PATHOLOGY) 11(1997/98) - 11(1997/98) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEPATO-GASTRO full access εως 2012 - Ηλεκτρονικό
HEPATO-GASTRO 11(2004) - 18(2011) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HEPATOLOGY 03(1983) - 42(2005) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HERESIS 44/45(2006) - 2007 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HERMATHENA 1(1873) - 187(2009) 39B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HERMES 1(1866) - current 39B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HERODOTE 1(1976) - current 53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HESPERIA 1(1932) - 76(2007) 54B-55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HESPERIA SUPPLEMENT 1(1937) - 28(1996) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HESSISCHE BLATTER FUR VOLKSKUNDE 23(1924) - 41(2005) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIGHER EDUCATION (NEW YORK, 1985) 1(1985) - 13(1998) 6A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIGHER EDUCATION AND RESEARCH IN THE NETHERLANDS 19(1975) - 26(1982) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIGHER EDUCATION IN EUROPE  10(1985) - 27(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIGHER EDUCATION RESEARCH AND DEVELOPMENT  31 (2012) -  22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIGHER-ORDER AND SYMBOLIC COMPUTATION  11(1998)  - 14(2001) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIGHLIGHTS 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
HILANDARSKI ZBORNIK 1(1966) - 10(1998) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HIPPOKRATIA (βλέπε ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ) 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
HIROSHIMA MATHEMATICAL JOURNAL  37(2007) -  30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE 1(1979) - 4(1980) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE DE L'ART 50(2002) - 69(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE DE L'EDUCATION 49(1991) - 135(2012) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES 14(1980) - 45(2011) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE DU CHRISTIANISME MAGAZINE 1999 - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE ECONOMIE ET SOCIETE 1(2011) - current   Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE MAGAZINE 1(1980) - 48(1984) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOIRE POUR TOUS (L') 1(1960) - 56(1964) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOLOGY & HISTOPATHOLOGY 01(1986) - 26(2011) 19Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY έως το 2012   Ηλεκτρονικό
HISTOPATHOLOGY 12(1988) - 41(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORAMA 1(1984) - 71(1990 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTOREIN 1(1999) - 3(2001) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORIA SPECIAL 379(1978) - 477(1986) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORIA (PARIS) 116(1956) - 780(2011) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORIA : ZEITSCHRIFT FUR ALTE GESCHICHTE 1(1950) - 60(2011) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORICAL JOURNAL 1(1958) - 47(2004) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORICAL METHODS 24(1991) - 40(2007) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA = INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR DIE GESCHICHTE DER SPRACHWISSENSCHAFTEN = INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE HISTORY OF THE LANGUAGE SCIENCES 17(1990) - 27 (2000) 24Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORISCHE ANTHROPOLOGIE 1(1993) - current 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORISCHE BIBLIOGRAPHIE 1999 - 2000 11B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORISCHE SPRACHFORSCHUNG Full access from vol. 120 (1-2) 2007-vol. 126 (2013)   Ηλεκτρονικό
HISTORISCHE SPRACHFORSCHUNG=HISTORICAL LINGUISTICS 101(1988) - 124(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 98(1907) - 293(2011) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT. BEIHEFT 6(1980) - 55(2011) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT. SONDERHEFT 1(1962) - 19(2001) 55A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY AND THEORY 1(1960) - 41(2002) 55A -55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY AND THEORY. BEIHEFT 5(1965) - 29(1990) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY OF EDUCATION 16(1987) - 31(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY 27(1987) - 46(2006) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY OF MEDICINE 04(1972) - 09(1981)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT Έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT 5(1984) - 27(2006) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY OF RELIGIONS 47(2008) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY OF UNIVERSITIES 9(1990) - 26(2012) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY WORKSHOP (New title: HISTORY WORKSHOP JOURNAL) 2(1976) - 38(1994) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTORY WORKSHOP JOURNAL (Former title: HISTORY WORKSHOP) 39(1995) - 54(2002) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HISTRIA 2(1966) - 5(1979) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HNO 27(1979) - 50(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HOMEOSTASIS 36(1995) - 43(2004) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HOMME : REVUE FRANCAISE D'ANTHROPOLOGIE 1(1961) - current 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HOMME ET LA SOCIETE (L') 13(1969) 150/151(2003/4) - 37/38(1975) 182(2011) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HOMONOIA = ΟΜΟΝΟΙΑ 1(1979) - 5(1983) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HOPPE-SEYLER'S ZEISCHRIFT FUR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE (New title:BIOLOGICAL CHEMISTRY HOPPE-SEYLER) 359(1978) - 365(1984) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HORMONES 1(2002) - current 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HOROS 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
HUMAN DEVELOPMENT (Former title: VITA HUMANA) 8(1965) - current 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMAN GENE THERAPY Εώς 2011 - Ηλεκτρονικό
HUMAN GENE THERAPY 15(2004) - 17(2006) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMAN GENETICS 84(1989) - 107(2000)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMAN PATHOLOGY 10(1979) - 36(2005) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMAN REPRODUCTION 05(1990) - 17(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMAN SYSTEMS 7(1996) - 22(2011) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMANISMUS UND TECHNIK 14(1970) - 40(1997) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HUMANISTISCHE GYMNASIUM 2(1891) - 28(1917) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HYBRIDOMA 14(1995) - 15(1996) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HYPERBOREUS 10(2004) - 15(2009) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HYPERFINE INTERACTIONS 4(1978) - 103(1996) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
HYPERTENSION 17(1991) - 40(2002) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ICARUS 41(1980) - 126(1997) 34A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1962)-40(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
IDEA 42(1986) - 43(1987) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IDEALISMUS 1(1934) - 1(1934) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IDEE 31/32(1996) - 45(2000) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IDENTITIES 8(2001) - 9(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING  3(1995) - 13(2005) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE ANNALS OF THE HISTORY OF COMPUTING  18(1996) - 23(2001)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE CIRCUITS AND DEVICES MAGAZINE 13(1997) - 14(1998) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE COMMUNICATIONS LETTERS  1(1997) - 9(2005) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE COMPUTATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING   3(1996) - 5(1998) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS 12(1992) - 25(2005) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE CONCURRENCY 8(2000) - 8(2000) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS  18(1997) - 19(1998)  9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE  14(1995) - 24(2005) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE INTERNET COMPUTING  1(1997) - 9(2005) 9A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 18(1982) - 33(1997) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE JOURNAL OF SOLID STATE CIRCUITS 32(1997) - 40(2005) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS  13(1995) - 23(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE MICRO  15(1995) - 22(2002)  9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE MULTIMEDIA 2(1995) - 12(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE NETWORK  9(1995) - 19(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE PERSONAL COMMUNICATIONS   3(1996) - 8(2001) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS 5(1998) - 12(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE SOFTWARE  12(1995) - 22(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE SPECTRUM  33(1996) - 42(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS OF INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 28(1979) - 46(1997) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL  42(1997) - 43(1998)  9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING 25(1978) - 52(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING  43(1997) - 43(1997) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY  7(1997) - 8(1998) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS  43(1995) - 52(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKING, AND MANUFACTURING TECHNOLOGY. PART A, MANUFACTURING TECHNOLOGY  20(1997) - 21(1998) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS  14(1995) - 24(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS   46(1997) - 47(1998) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS  43(1997) - 44(1998)  9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES  44(1997) - 45(1998) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS   3(1995) - 13(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING  35(1997) - 36(1998)  9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING  5(1996) - 14(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY  43(1997) - 44(1998)  9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING  4(1992) - 17(2005) 9B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 14(1978) - 33(1997) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING  14(1995) - 24(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS  6(1995) - 16(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 51(2004) - 53(2006) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS  6(1995) - 16(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE  17(1995) - 27(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY  46(1997) - 47(1998) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING  43(1995) - 53(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING LETTERS 5(1998) - 6(1999) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING  23(1997) - 24(1998) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS. PART A, SYSTEMS AND HUMANS  26(1996) - 32(2002)  10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS. PART B, CYBERNETICS  27(1997) - 32(2002) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION SYSTEMS  3(1995) - 13(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS   1(1995) - 11(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS 9(2002) - 12(2005) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IJMMS - INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES open access   Ηλεκτρονικό
ILIRIA 1(1971) - 30(2002) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ILISSIA 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ILLINOIS CLASSICAL STUDIES 1(1976) - 35/36(2011) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ILLINOIS JOURNAL OF MATHEMATICS 51(2007) - 55(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IMAGO MUNDI 42(1990) - 57(2005) 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 113(1990) - 190(2002) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA 7(1987) - 19(1999)  30β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IMMUNOLOGY TODAY (New title: TRENDS IN IMMUNOLOGY) 09(1988) - 21(2000)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDEX MEDICUS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 20(1979)-37(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. SECTION A. INORGANIC, BIO-INORGANIC, PHYSICAL, THEORETICAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY 33(1994) - 50(2011) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. SECTION A. INORGANIC, PHYSICAL, THEORETICAL AND ANALYTICAL 17(1979) - 26(1987) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY. SECTION B. ORGANIC INCLUDING MEDICINAL 17(1979) - 50(2011) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDIAN JOURNAL OF METEOROLOGY & GEOPHYSICS 9(1958) - 25(1974) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDIAN JOURNAL OF METEOROLOGY,HYDROLOGY & GEOPHYSICS 26(1975) - 29(1978) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 38(2007) - 42(2011) 30A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN 1(1891) - 116(20110 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 25(1986) - 41(2002) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDUSTRIAL AND LABOR RELATIONS REVIEW 55(2002) - 60(2007) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (New title: RESEARCH & DEVELOPMENT) 21(1979) - 25(1983) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFANCY 16(2011) - 16(2011) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFECTION AND IMMUNITY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
INFECTION AND IMMUNITY 01(1970) - 74(2006) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 8(1994) - 8(1994) 10A Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFO DAF 18(1991) - 38(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORM 1(1990) - 6(1995) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORMATICA 16(2005) - 17(2006) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORMATION AND COMPUTATION  132(1997) - 141(1998) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORMATION BULLETIN: DOCUMENTS OF COMMUNIST AND WORKERS PARTIES 8(2003) - 18(2009) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORMATION LITTERAIRE 37(1985) - 60(2008) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORMATION SYSTEMS  22(1997) - 23(1998) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INFORMATIONEN ZUM ALTSPRACHLICHEN UNTERRICHT (IANUS) 1(1979) - 28(2007) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INIS ATOMINDEX     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 11(1980)-19(1988) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
INITIAL 1990 - 1990 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INJURY 12(1980) - 33(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INORGANIC AND NUCLEAR CHEMISTRY LETTERS 13(1977) - 17(1981) 43Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INORGANIC CHEMISTRY 11(1972) - 41(2002) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 4(2001) - 5(2002) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INORGANIC MATERIALS 15(1979) - 31(1995) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INORGANIC SYNTHESES 1(1939) - 35(2010) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INORGANICA CHIMICA ACTA 11(1974) - 335(2002) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INQUIRY 1(1958) - 45(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Full access - Ηλεκτρονικό
INSTRUMENTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 24(1996) - 34(2006) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTELLECTUM 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
INTERACTIONS  3(1996) - 9(2002) 10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERCHANGE  18(1987) - 33(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERCULTURAL EDUCATION  12(2001) - 13(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERFACE SCIENCE 1(1993) - 3(1996) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL ABSTRACTS IN OPERATIONS RESEARCH  58(2007) - 62(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH 6(2000) - 11(2005) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL AFFAIRS  17 (1951) -  55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL ANGIOLOGY 01(1982) - 10(1991) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF ANTHROPOLOGY = BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE D'ANTHROPOLOGIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 47(2001) - 57(2011) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF SOCIOLOGY = BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DE SOCIOLOGIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 30(1980) - 61(2011) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL ECONOMIC JOURNAL 14(2000) - 19(2005) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 39(1998) - 43(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS  20(1995)  - 35(2001)  10A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ACTION METHODS 50(1997) - 51(1998) 20A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS Full access only vol. 77 (1-4) 2011 - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS 46(1980) - 72(2006) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANDROLOGY & SUPPLEMENT 04(1981) - 25(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 12(2007) - 16(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS Full access vol. 16 (1-12) 2006 only   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM 9(2005) - 12(2008) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 14(1992) - 15(1993) 56A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY 16(1972) - 18(1974) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 7(2005) - 8(2006) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 27(1981) - 10(1997) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY (Former title: JOURNAL OF APPLED CLIMATOLOGY) 9(1989) - 22(2002) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS (Former title: INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL AND ANALOG COMMUNICATION SYSTEMS) 7(1994) - 15(2002) 10Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL GEOMETRY AND APPLICATIONS Full access vol. 11 (1-6) 2001- cur. Issue vol. 25 (4) 2015   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL GEOMETRY AND APPLICATIONS  3(1993)  - 16(2006) 10Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS Full access vol. 6 (1-4) 2006 only   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND APPLICATIONS 27(2005) - 33(2011) 10Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCES 12(1990) - 24(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 21(1982) - 29(1990)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL AND ANALOG COMMUNICATIONS SYSTEMS (New title: INTERNATIONAL JOURNAL COMMUNICATION SYSTEMS) 5(1992) - 6(1993) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL TELECOMMUNICATIONS 1(1995) - 7(2001) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC BUSINESS 2(2004) - 4(2006) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS 90(2003) - 91(2004) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION Full access from vol. 1 (2000)-vol. 17 (1) 2016 - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 5(2004) - 12(2011) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT 4(2004) - 6(2006) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 15(1986) - 31(2002)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF EURO-MEDITERRANEAN STUDIES Open access journal - Full access μέχρι vol. 8 (1) 2015   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 22(2000) - 24(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY (New title: INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND MENOPAUSAL STUDIES) 25(1980) - 38(1993)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY AND MENOPAUSAL STUDIES (Former title: INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY) 39(1994) - 39(1994) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS 5(2000) - 6(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 03(1986) - 64(2001)  20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 23(1988) - 31(1996) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE Full access vol. 12 (1-6) 2001- cur. Issue vol. 27 (1) 2016 - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 11(2000) - 17(2006) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY 31(2002) - 31(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER 34(2003) - 37(2006) 20Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBALISATION AND SMALL BUSINESS 1(2004/06) - 4(2012) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY 31(1981) - 61(2011) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY 04(1985) - 15(1996) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS 19(1981) - 77(2002)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT 05(1990) - 14(1999)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS 19(2005) - 19(2005) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION  16(1997) - 20(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND DECISIONS MAKING Full access vol. 5 (1-4) 2006 only   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 25(2001) - 26(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES 2007(2007) - 2008(2008) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS  45(1997) - 65(2002) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES 36(2004) - 38(2006) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS. A. PARTICLES AND FIELDS, GRAVITATION, COSMOLOGY 1(1986) - 11(1996) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS. C. PHYSICS AND COMPUTERS 5(1994) - 5(1994) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS. D. GRAVITATION, ASTROPHYSICS AND COSMOLOGY 1(1992) - 1(1992) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS. E. NUCLEAR PHYSICS 4(1995) - 5(1996) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTISCALE COMPUTATIONAL ENGINEERING 2(2004) - current 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORK MANAGEMENT  5(1995) - 12(2002) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL HISTORY  2(1981) - 8(1987) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING 23(1995) - 27(1999) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 03(1981) - 65(2002) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE AND PROTEIN RESEARCH (New title: JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH) 13(1979) - 45(1995) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCE 165(2004) - 167(2006) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE 36(2006) - 42(2012) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS 62(1981) - 87(2006) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTICS 7(1980) - 7(1980) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES IN EDUCATION 15(2002) - 15(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY 1(1967) - 53(1995) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. QUANTUM BIOLOGY SYMPOSIUM: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON QUANTUM BIOLOGY AND QUANTUM PHARMACOLOGY 1(1974) - 18(1991) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. QUANTUM BIOLOGY SYMPOSIUM: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE APPLICATION OF FUNDAMENTAL THEORY TO PROBLEMS OF BIOLOGY AND PHARMACOLOGY 19(1992) - 21(1994) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. QUANTUM CHEMISTRY SYMPOSIUM 11(1977) - 28(1994) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY. SYMPOSIUM 2(1968) - 10(1976) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION. PART D. NUCLEAR TRACTS AND RADIATION MEASUREMENTS (New title: NUCLEAR TRACTS AND RADIATION MEASUREMENTS) 13(1987) - 20(1992) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY, BIOLOGY, PHYSICS 13(1987) - 54(2002)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS  14(1996) - 20(2002) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION 9(1987) - 24(2002) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 6(2005) - 16(2011) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF SHAPE MODELING Full access vol. 12 (1-2) 2006 only   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY 5(2002) - 5(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 23(1980) - 182 (2006) & no. 183 (Jan.) 2007-no. 212 (Nov.) 2011 - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE SOCIOLOGY OF LANGUAGE 23(1980) - 182(2006) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL APPLIED FINANCE Full access vol. 9 (1-8) 2006 only   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS 18(1979) - 32(1993) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERAPEUTIC COMMUNITIES (N.T.: THERAPEUTIC COMMUNITIES) 03(1982) - 12(1991)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKISH STUDIES 1(1979) - 18(2012) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING Full access vol. 3 (1-4) 2005-vol. 9 (1-6) 2011   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING 2004-2011 Full access - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS, MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING 3(2005) - 4(2006) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB INFORMATION SYSTEMS Full access from vol. 1 (2005)-vol. 12 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORLD PEACE 1(1984) - 4(1987) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL JOURNAL ON DIGITAL LIBRARIES  2(1998) - 6(2006) 10Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW 61(1950) - 145(2006) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL LOGIC REVIEW  5(1974) - 16(1985) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL MIGRATION  21(1983) - 32(1994) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL NEWSLETTER 3(1977) - 13(1981) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS 01(1977) - 26(2002)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL BIBLIOGRAPHY (Former title: REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE) 43(1991) - 54(2002) 16A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION 15(2006) - 15(2006) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY 13(1977) - 27(1979) 8B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE 9(2000) - 11(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL REVIEW OF NEUROBIOLOGY 22(1981) - 40(1997)  10A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN MENTAL RETARDATION 1(1966) - 5(1971) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY 34(1989) - 38(1993) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL 23(1971) - 26(1974) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL STUDIES IN SOCIOLOGY OF EDUCATION  6(1996) - 15(2005) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL SURGERY (Former title: JOURNAL OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS) 72(1987) - 73(1988)  20Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 45(1966)-63(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE 8(2001) - 8(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONALE SCHULBUCHFORSCHUNG 16(1994) - 30(2008) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONALE VOLKSKUNDLICHE BIBLIOGRAPHIE = INTERNATIONAL FOLKLORE BIBLIOGRAPHY (Former title: BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES) 1948/49 - 1999(2004) 24Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONALES JAHRBUCH FUR GESCHICHTS- UND GEOGRAPHIE-UNTERICHT 10(1965) - 11(1967) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERNATIONALES JAHRBUCH FUR GESCHICHTSUNTERRICHT 8(1961) - 9(1961) 54Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INTERPRETATION  5(1975) - 37(2010) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY (New title: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCES (IOVS))     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 11(1972)-15(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCE Back issues FREE - Current issues OPEN ACCESS   Ηλεκτρονικό
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCES (IOVS) (Former title: INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY) 16(1977) - 50(2009) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
INVESTIGATIVE RADIOLOGY 15(1980) - 37(2002)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ION SELECTIVE ELECTRODE REVIEWS (New title: SELECTIVE ELECTRODE REVIEWS) 1(1979) - 9(1987) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IRISH ASTRONOMICAL JOURNAL (THE) 6(1963) - 23(1996) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISLAM full text μόνο από vol. 83 (2) 2008-vol. 86(2) 2011   Ηλεκτρονικό
ISLAM (DER) 30(1952) - 83(2006) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISLAMIC QUARTERLY (THE) 49(2005) - current 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY 18(1979) - 36(1996) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISRAEL JOURNAL OF EARTH SCIENCES 21(1972) - 24(1975) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISTANBUL ARASTIRMALARI 1(1997) - 7(1998) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISTANBULER MITTEILUNGEN 8(1958), 17(1967) - 61(2011) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISTANBULER MITTEILUNGEN. BEIHEFT 1(1966) - 40(1995) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISTORICESKI PREGLED 17(1961), 31(1975) - 61(2005) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ISTRAZIVANJA 2(1973) - 12(1989) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ITALIA DIALETTALE 43(1980) - 72(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IZVESTIIA NA ARKHEOLOGICHESKIIA INSTITUT = BULLETIN DE L'INSTITUT D'ARCHEOLOGIE 20(1955) - 36(1981) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
IZVESTIYA, ACADEMY OF SCIENCES USSR, ATMOSPHERIC AND OCEANIC PHYSICS 9(1973) - 15(1979) 34A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAARBOEK DER RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN 1933 - 1964 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH DER OSTERREICHISCHEN BYZANTINISCHEN GESELLSCHAFT 1(1951) - 17(1968) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH DER OSTERREICHISCHEN BYZANTINISTIK 18(1969) - 49(1999) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH DER SCHWEIZERISCHEN PHILOSOPHISCHEN GESELLSCHAFT 1(1941) - 5(1945) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS (Former title: JAHRBUCH DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS) 33(1918) - 126(2011) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS (New title: JAHRBUCH DES DEUTSCHEN ARCHZAOLOGISCHEN INSTITUTS) 1(1886) - 32(1917) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH DES OSTERREICHISCHEN VOLKSLIEDWERKERS 1(1952) - 60(2011) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH FUR AMERIKASTUDIEN  8(1963) - 8(1963) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH FUR ANTIKE UND CHRISTENTUM 2(1959) - 11/12(1968/69) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE UND KULTURGESCHICHTE 1(1973) - 17(1989) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCHER FUR GESCHICHTE OSTEUROPAS 28(1980) - 37(1989) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRBUCHER FUR GESCHICHTE UND KULTUR SUDOSTEUROPAS 3(2001) - current 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRESBERICHT UBER DIE FORTSCHRITTE DER KLASSISCHEN ALTERTUMWISSENSCHAFT 44(1885) - 282(1943) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAHRESHEFTE DES OSTERREICHISCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTES IN WIEN 2(1899) - 70(2001) 55Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAM - JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS open access   Ηλεκτρονικό
JAMA 207(1969) - 297(2007) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAMA - JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
JAMA & ARCHIVES έως 2016   Ηλεκτρονικό
JANE'S DEFENCE 1996 - 1997 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JANE'S DEFENCE WEEKLY 2(1984) - 44(2007) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JANE'S intelligence review 7 (1995) -  56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JANE'S NAVY INTERNATIONAL 100(1995) - 112(2007) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JANSSEN RESEARCH NEWS 05(1980) - 14(1989) 20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 17(1973)-21(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JETP LETTERS 31(1980) - 62(1995) 34A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1965)-30(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JEZIK DANAS 1(1997) - 9(2005) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JIA - JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS open access   Ηλεκτρονικό
JNM (New title: JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE (1978))     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 16(1975)-18(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL D’UROLOGIE 87(1981) - 103(1997)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE ET DE PHYSICOCHIMIE BIOLOGIQUE 77(1980) - 86(1989) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE CHIRURGIE 114(1977) - 137(2000)  20Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 08(1979) - 25(1996) 20Β-21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE 29(1968) - 51(1990) 34A-34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE. COLLOQUE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1967)-41(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE. LETTRES 35(1974) - 46(1985) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE. SECTION I. GENERAL PHYSICS, STATISTICAL PHYSICS, CONDENSED MATTER, CROSS DISCIPLINARY PHYSICS 1(1991) - 5(1995) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE. SECTION II. ATOMIC MOLECULAR AND CLUSTER PHYSICS, CHEMICAL PHYSICS, MECHANICS AND HYDRODYNAMICS 1(1991) - 5(1995) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE. SECTION III 1(1991) - 5(1995) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PHYSIQUE. SECTION IV 3(1993) - 5(1995) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE PSYCHOLOGIE NORMALE ET PATHOLOGIQUE  59(1962) - 70(1973) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DE RADIOLOGIE 60(1979) - 81(2000)  21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DER DEUTSCHEN DERMATOLOGISCHEN GESELLSCHAFT (JDDG) 02(2004) - 3(2005) 21A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DES OBSERVATEURS 44(1961) - 51(1968) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DES PSYCHOLOGUES 93(1992) - 293(2011) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DES SAVANTS 1822 - 1982 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL DES SCAVANS 1704,1706,1770 -  56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK Full access no. 602 (Jan.) 2007-no. 661 (Dec.) 2011   Ηλεκτρονικό
JOURNAL FOR GENERAL PHILOSOPHY (Former title: ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSTHEORIE)  22(1991) - 33(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION  38(2007) - 43(2012) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL FOR THE HISTORY OF ASTRONOMY 7(1976) - 26(1995) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL FRANCAIS D’OPHTALMOLOGIE  01(1978) - 27(2004) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 1(1973) - 30(2002) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 86(1977) - 109(2000) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 1999 - 2002 1Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ADOLESCENT AND ADULT LITERACY 40(1996) - 47(2004) 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH 9(1994) - 20(2005) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ADULT AND CONTINUING EDUCATION OK SAGE έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ADULT AND CONTINUING EDUCATION  10(2004) - 17(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM 60(2002) - 60(2002) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AGING STUDIES 8(1994) - 16(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AGRIBUSINESS 17(1999) - 17(1999) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND APPLIED ECONOMICS 31(1999) - 33(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS 24(1999) - 24(1999) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENT STATISTICS έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS 50(1999) - 56(2005) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AGRICULTURE AND FOOD CHEMISTRY 29(1981) - 50(2002) 56Α-56Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY (THE) 81(1988) - 116(2005) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (Former title: JOURNAL OF THE LESS COMMON METALS) 176(1991) - 231(1995) 56Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AMERICAN FOLKLORE 78(1965) - 119(2006) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 47(1992) - 49(1994) 56Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY OF THE USSR 34(1979) - 46(1991) 56Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY  39(1994) - 40(1995) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY 29(2005) - 35(2011) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED BACTERIOLOGY 70(1991) - 81(1996) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 20(1987) - 29(1996) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS 1(1986) - 17(2002) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS 4(2001) - 4(2001) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED ELECTROCHEMISTRY 9(1979) - 26(1996) 56Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY (1962) (New ttle: JOURNAL OF CLIMATE & APPLIED METEOROLOGY) 19(1980) - 21(1982) 34B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1962)-18(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY (1988) (Former title: JOURNAL OF CLIMATE & APPLIED METEOROLOGY) 27(1988) - 40(2001) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 51(1980) - 92(2002) 34B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 38(1967)-50(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 68(1990) - 101(2006) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 22(1978) - 22(1978) 56Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY έως 2011 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY 44(2007) - 48(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ARTHROPLASTY 20(2005) - 20(2005) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS (Former title: JOURNAL OF IN VITPO FERTILIZATION AND EMBRYO TRANSFER) 09(1992) - 19(2002) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND TERRESTRIAL PHYSICS 28(1966) - 38(1976) 34B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AUTISM AND CHILDHOOD SCHIZOPHRENIA 1(1971) - 7(1977) 21A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS 27(1997) - 32(2002) 21A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 01(1988) - 06(1993)  21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF AUTOMATED REASONING  16(1996) - 27(2001) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BACTERIOLOGY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 141(1980) - 179(1997) 21Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BANKING AND FINANCE 1(1977) - 25(2001)  20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BASIC WRITING 10(1991) - 30(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY (THE) 85(1979) - 140(2006) 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY Full access vol. 1 (2003)-vol. 9 (1-6) 2011 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF BIOINFORMATICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY 1(2003) - 4(2006) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY full text - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 255(1980) - 281(2006) 21Α-21Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 224(1957)-254(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOMECHANICS 14(1981) - 41 (2008) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS 11(2006) - 11(2006) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE AND DYNAMICS 5(1988) - 12(1994) 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 83(2000) - 98(2002) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. A. AMERICAN EDITION 52(1970) - 93(2011) 22Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1955)-51(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. B. BRITISH EDITION 52(1970) - 93(2011) 22Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1955)-51(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 08(1993) - 16(2001)  22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BUON 1(1996) - 16(2011) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BUSINESS Free access μέχρι vol. 79 (6) 2006 - JSTOR   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF BUSINESS  74(2001) - 79(2006) 20A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS έως το 2016 Taylor & Francis - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS 1(1983) - 24(2006) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF BUSINESS STRATEGY 25(2004) - 26(2005) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CARDIAC SURGERY 14(1999) - 17(2002) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY έως το 2011   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY (THE) 40(1999) - 47(2006) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CATALYSIS 56(1979) - 212(2002) 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CELL BIOLOGY full text μέχρι vol. 211 (1) 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CELL BIOLOGY (THE) 76(1978) - 175(2006) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 22(1945) - 88(2011) 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND COMPUTER SCIENCES 29(1989) - 42(2002) 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (THE) 72(1980)  - 118(2003) 34B-35A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 22(1954)-71(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. MINIPRINT 1977 - 1993 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. SYNOPSES 1977 - 1997 56B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY Full access μέχρι current issue May 2016 [vol. 31(6)]   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES 7(1966) - 38(1997) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY: A 13(1964) - 980(2002) 56B-57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLASSROOM INTERACTION  26(1991) - 41(2006) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLIMATE έως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CLIMATE 1(1988) - 19(2006) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLIMATE AND APPLIED METEOROLOGY 22(1983) - 26(1987) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLIMATOLOGY 1(1981) - 8(1988) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY (New title: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY) 17(1979) - 28(1990) 57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY 40(2011) - 40(2011)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 50 (1980) - 91(2006) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 53(2000) - 55(2002) 22Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION (THE) 65(1980) - 12(2011) 22Α-22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY έως 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY  42(2004) - 44(2006) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY έως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 05(1987) - 25(2007) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY - - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 23(1970) - 59(2006) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 23(1983) - 45(2005) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH AND DRUG DEVELOPMENT (Former title: JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY) 07(1993) - 08(1994) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH AND PHARMACOEPIDEMIOLOGY (New title: JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH AND DRUG DEVELOPMENT) 04(1990) - 06(1992)  22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CLINICAL ULTRASOUND 16(1988) - 28(2000) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COGNITION AND DEVELOPMENT Full access μέχρι 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF COGNITION AND DEVELOPMENT 8(2007) - 12(2011) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE full access εως 2011   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE 13(2001) - 18(2006) 22B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COLD WAR STUDIES μόνο το 2006 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF COLD WAR STUDIES 8(2006) - 8(2006) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 121(1988) - 170(1995) 57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS 8(2000) - 10(2002) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION  1(1997) - 6(2002) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMBINATORICS INFORMATION AND SYSTEM SCIENCES 28/29 (2003/04) - 36(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 38(2000) - 38(2000) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMMUNICATION  37(1987) - 52(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPARATIVE INDUSTRIAL RELATIONS 1(1997) - 3(1999) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPLEXITY  12(1996) - 18(2002) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 34(2000) - 39(2005) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 4(1983) - 23(2002) 57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS έως το 2012   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 25(2007) - 25(2007) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES  54(1997)  - 56(1998) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 04(1980) - 19(1995)  22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY  56(1988) - 66(1998) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY 11(1976) - 40(2005) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 9(1979) - 24(1991) 57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF COUNCELING PSYCHOLOGY  33(1986) - 52(2005) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR  8(1974), 13(1979) - 45(2011) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CRITICAL ANALYSIS 8(1979) - 9(1992) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 17(1986) - 36(2005) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CRYPTOLOGY  9(1996) - 15(2002) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 48(1980) - 171(1997) 35A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 32(1976)-47(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES 5(1973) - 34(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY 08(1981) - 29(2002)  22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 62(1979) - 94(2011) 57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT έως το 2011   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT  7(1996) - 18(2007) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF DERMATOLOGIC SURGERY AND ONCOLOGY 04(1978) - 20(1994)  22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS 55(1998) - 69(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF DIGITAL IMAGING  9(1996) - 15(2002) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF DIVORCE AND REMARRIAGE έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF DIVORCE AND REMARRIAGE 21(1993) - 52(2011) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE 14(1994) - 25(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMETRICS 82(1998) - 110(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC ABSTRACTS 1(1963) - 6(1968) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR AND ORGANIZATION 47(2002) - 49(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS AND CONTROL 22(1998) - 26(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION  33(2002) - 38(2007) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 1(1996) - 7(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 64(2004) - 64(2004) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES 35(2001) - 35(2001) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE  7(1969) - current 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES  1(1987) - current 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS 1(1987) - 16(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY 1(1969) - 107(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMICS = ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOECONOMIE 73(2001) - 74(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT STRATEGY 11(2002) - 14(2005) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATION 169(1987) - 191(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING 7(1981) - 28(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATION POLICY 7(1992) - 17(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 29(1991) - 30(1992) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH Full Text - current  - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH 10(1994) - 46(2012) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATIONAL MEDIA MEMORY AND SOCIETY 1(2009) - 3(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATIONAL MEDIA, MEMORY AND SOCIETY Έως το 2014   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA AND HYPERMEDIA 4(1995) - 16(2007) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 49(1958) - 97(2005) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH  1(1920) - 101(2007) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHAEOLOGY 45(1959) - 45(1959) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY AND INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY 95(1979) - 319(1991) 57A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ELECTRON MICROSCOPY 45(1996) - 45(1996) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA 15(1979) - 63(1993) 57A-57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE 7(2000) - 9(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY  full text από September 1997-March 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (THE) 88(1981) - 191(2006) 22Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1967)-79(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ENTERPRISING CULTURE Full access vol. 14 (1-4) 2006 only   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION έως το 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION  26(1994) - 43(2012) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION, THE Full access    Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY  8(1988) - 15(1995) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH μέχρι το 2015  - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 34(1980) - 60(2006) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 27(2001) - 28(2002) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 28(1990) - 55(1997) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY (Former title: THE JOURNAL OF PROTOZOOLOGY) 40(1993) - 52(2005) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EUROPEAN ECONOMIC HISTORY 3(1974) - 24(1995) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS (Former title: SOVIET PHYSICS-JETP) 76(1993) - 78(1994) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 3(1966) - 59(1995) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION 45(1976) - 58(1989) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE full text μέχρι vol. 212 (10) 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE (THE) 151(1980) - 203(2006) 22Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 76(1968) - 101(1973) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: LEARNING, MEMORY AND COGNITION  21(1995) - 31(2005) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 17(1981) - 36(2000)  23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF EYE TRAUMA 02(1992) - 05(1995)  23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FINANCE 5(1950) - 58(2003) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 36(2001) - 46(2011) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS  47(1998) - 62(2001) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS 1(1998) - 1(1998) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH 24(2001) - 24(2001) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FISH BIOLOGY 58(2001) - 61(2002) 1Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FOOD PROTECTION έως 2014   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF FOOD PROTECTION  67(2004) - 69(2006) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FOOD SCIENCE έως το 2013 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 23(1988) - 31(1996) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES 43(1998) - 50(2005) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FUNCTIONAL PROGRAMMING  2(1992) - 15(2005) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FURTHER AND HIGHER EDUCATION  6(1982) - 26(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF FUSION ENERGY 2(1982) - 13(1994) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1958)-14(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GENERAL INTERNAL MEDICINE 15(2000) - 17(2002) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY (THE) 116(1980) - 131(1985) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1967)-21(1973) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY 106(1965) - 155(1994) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION 26(2002) - 26(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH 85(1980) - 87(1982) 35A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 64(1959)-84(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH. ATMOSPHERES 109(2004) - 111(2006) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH. SPACE PHYSICS 109(2004) - 111(2006) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GLOBAL HISTORY 6(2011) - 6(2011)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION  1(1992) - 21(2001)  10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GRAPH THEORY  19(1995) - 41(2002) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GREEK LINGUISTICS Έως το 2008 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF GREEK LINGUISTICS 2(2001) - 8(2007) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY PSYCHODRAMA AND SOCIOMETRY 47(1994) - 47(1994) 23A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HAND SURGERY (AMERICAN VOLUME) 06(1981) - 30(2005) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 35(1994) - 35(1994) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS 17(1998) - 21(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HEART AND VALVE DISEASE 08(1999) - 09(2000) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HELLENIC STUDIES 1(1880) - 132(2012) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HEURISTICS  2(1996) - 6(2000) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HIGH SPEED NETWORKS  5(1996) - 15(2006) 10B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY (THE) 29(1981) - 45(1997)  23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION 19(1990) - 43(2002)  23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HUMAN MOVEMENT STUDIES 7(1981) - 19(1990) 17B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES Full access vol. 42 (1) 2007-vol. 46 (4) 2011 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 36(2001) - 41(2006) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY  34(1994) - 35(1995) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF HYDROLOGY 10(1970) - 49(1981) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 86(1986) - 201(1997)  23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1916-2015 full text    Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF IMMUNOLOGY (THE) 118(1977) - 187(2011) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF IN VITRO FERTILIZATION AND EMBRYO TRANSFER (New title: JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS) 07(1990) - 08(1991) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INDOEUROPEAN STUDIES 7(1979) - 39(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 46(1998) - 50(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES εως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES (THE) 139(1979) - 194(2006) 23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY  11(1996) - 21(2006) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INORGANIC AND NUCLEAR CHEMISTRY 40(1978) - 43(1981) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 45(1992) - 91(2002) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF IN-SERVICE EDUCATION 24(1998) - 31(2005) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTEGRAL EQUATIONS AND APPLICATIONS Full access from vol. 1 (1988)-current issue vol. 28 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEM  6(1996) - 17(2001) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTERCONNECTION NETWORKS Full access vol. 2 (1-4) 2001-cur. Issue vol. 15 (1-2) 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF INTERCONNECTION NETWORKS 6(2005) - 7(2006) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY 10(1980) - 16(1986) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE (Former title: ACTA MEDICA SCANDINAVICA) 225(1989) - 240(1996)  23Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS 1(1971) - 58(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS INSTITUTIONS AND MONEY 10(2000) - 11(2001) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE 1(1982) - 21(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY full access εως 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY (THE) 76(1981) - 127(2007) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY SYMPOSIUM PROCEEDINGS 03(1998) - 12(2007) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ITALIAN HISTORY 2(1979) - 2(1979) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 1(1983) - 24(2006) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS Full access μέχρι cur. issue Apr. 2016 - Current Subscription   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY (THE) 98(1984) - 114(2000)  23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LATIN AMERICAN LORE 1(1975) - 18(1992) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS 41(1998) - 42(1999) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES 10(1977) - 40(2007) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LINGUISTICS 1(1965) - 40(2004) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LITERARY THEORY 2(2008) - current 40A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION  6(1996) - 12(2002) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LOGIC PROGRAMMING  26(1996 ) - 34(1998) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF LUMINESCENCE 7(1973) - 25(1981) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MACROECONOMICS 1(1979) - 24(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 37(1980) - 100(1992) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE (SAN DIEGO, CALIF. : 1997) 124(1997) - 159(2002) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING (JMRI) 13(2001) - 15(2002) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE. SERIES A 101(1993) - 123(1996) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE. SERIES B 101(1993) - 103(1994) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4(1977) - 248(2002) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MARINE RESEARCH 29(1971) - 29(1971) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY 10(1984) - 33(2007) 23B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MARRIAGE AND THE FAMILY 56(1994) - 67(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATERIAL CULTURE 2(1997) - 10(2005) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY Full access μέχρι 2011 (issue 48, Dec.) - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 2(1992) - 16(2006) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH  15(2000) - 26(2011) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATHEMATICAL BEHAVIOR 14(1995) - 20(2001) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS 1(1974) - 37(2001) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 21(1980) - 43(2002) 35A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 14(1973)-20(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MATHEMATICS TEACHER EDUCATION 2(1999) - 5(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEDICAL EDUCATION (New title: ACADEMIC MEDICINE) 54(1979) - 63(1988)  23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (Former title: BIOMEDICAL ENGINEERING) 13(1989) - 26(2002) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 19(1982) - 32(1995) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEDICAL HUMANITIES AND BIOETHICS 7(1986) - 9(1988) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 22(1979) - 45 (2002) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEDITERRANEAN STUDIES 2(1992) - 21(2012) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE 24(1985) - 33(1994) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF METEOROLOGY (New title: JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES) 5(1948) - 18(1961) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MODERN GREEK STUDIES Full Text  - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF MODERN GREEK STUDIES 1(1983) - 24(2006) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MODERN HELLENISM 1(1984) - 4(1987) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MODERN HISTORY Full access only vol. 83 (1-4) 2011 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF MODERN HISTORY 37(1965) - 78(2006) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 136(1980) - 305(2001)  23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS 01(1999) - current 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS, THE full text έως το μισό του 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 01(1988) - 03(1989)  23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION 5(1992) - 9(1996) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 79(1980) - 174(1995) 35A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 49(1974)-78(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 59(1980) - 402(1996) 35A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1973)-58(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE THEOCHEM 1(1981) - 388(1996) 35A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 1(1975) - 49(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING 1(1969) - 38(2006) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES Full access only vol. 70 (1-2) 2011   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES  63(2004) - current 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEOPLATONIC STUDIES 1(1992) - 9(2004) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 30(1978)-32(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROINTERVENTIONAL SURGERY έως τον 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROINTERVENTIONAL SURGERY 1(2009) - 2(2010) 23B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY έως το 2004 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 33(1970) - 81(2010) 23Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 20(1957)-32(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEURO-OPHTHALMOLOGY 14(1994) - 22(2002) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY έως το 2014 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 65(1991) - 96(2006) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEURORADIOLOGY 01(1974) - 31(2004) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROSCIENCE Full access μέχρι Sept. 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 24(2004) - 26(2006) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROSURGERY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROSURGERY 34(1971) - 113(2010) 23Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1958)-33(1970) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROSURGERY. PEDIATRICS 100(2004) - 6(2010) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROSURGERY. SPINE 90(1999) - 13(2010) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NEUROSURGERY: PEDIATRICS έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROSURGERY: SPINE έως 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES 38(1994) - 40(1996) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 35/36(1980) - 311(2002) 35A-35B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1970)-34(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION 2(1981) - 3(1982) 35B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Full access μέχρι Nov. 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE (1978) (Former title: JNM) 21(1980) - 49(2008) 23Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 19(1978)-20(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 10(1989) - 15(1995) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 1(1936) - 67(2002) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES 15(2006) - 21(2012) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC AND SPORTS PHYSICAL THERAPY  35(2055) - 40(2008) 23B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC TRAUMA 04(1990). - 16(2002)  23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY (THE) 10(1981) - 35(2006) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 1(1971), 10(1981) - 11(1981) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING  24(1995) - 62(2002) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PARASITOLOGY (THE) 71(1985) - 93(2007) 23Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION 28(2004) - 35(2011) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PATHOLOGY (Former title: DIAGNOSTIC HISTOPATHOLOGY) 142(1984) - 198(2002)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEASANT STUDIES 1(1973) - 32(2005) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION 34(2002) - 35(2002) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS 18(1981) - 47(2010) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS 17(1997) - 18(1998)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 37(2002) - 40(2005) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEDIATRICS (THE) 96(1980) - 139(2001)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH (Former title: INTERNATIONAL JURNAL OF PEPTIDE AND PROTEIN RESEARCH & PEPTIDE RESEARCH) 49(1997) - 60(2002) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE 08(1980) - 23(1995) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PERSONALITY 45(1977) - 70(2002) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 50(1986) - 74(1998) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS έως το 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS (THE) 212(1980) - 319(2006) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHILOSOPHY Εώς 2010   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF PHILOSOPHY  18(1921) - 108(2011) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION (Former title: PROCEEDINGS OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY OF GREAT BRITAIN) 12(1978) - 36(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHILOSOPHY PSYCHOLOGY AND SCIENTIFIC METHODS 1(1904) - 17(1920) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 3(2006) - 6(2009) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY (THE) 84(1980) - 100(1996) 35B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 77(1973)-83(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. A. MOLECULES, SPECTROSCOPY, KINETICS, ENVIRONMENT & GENERAL THEORY 101(1997)  - 106(2002) 35B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B. CONDENSED MATTER, MATERIALS, SURFACES, INTERFACES & BIOPHYSICAL 101(1997) - 106(2002) 35B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 10(1980) - 26(1996) 35B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1971)-9(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (Former title: PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS) 41(1980) - 57(1996) 35B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 24(1963)-40(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. A. MATHEMATICAL AND GENERAL 13(1980)  - 38(2005) 35B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 8(1975)-12(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. A. MATHEMATICAL NUCLEAR AND GENERAL     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1973)-7(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. B. ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS 13(1980) - 20(1987) 37B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 7(1974)-12(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. B. ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS 21(1988) - 38(2005) 35B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. C. SOLID STATE PHYSICS 13(1980) - 21(1988) 38A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1973)-12(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER 1(1989) - 17(2005) 38B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. D. APPLIED PHYSICS 13(1980) - 38(2005) 39A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1973)12(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. E. SCIENTIFIC INSTRUMENTS (New title: MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY) 13(1980) - 22(1989) 39A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 7(1974)-12(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. F. METAL PHYSICS 10(1980) - 18(1988) 39A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1974)-9(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. G. NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 15(1989)  - 34(2007) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSICS. G. NUCLEAR PHYSICS 6(1980) - 14(1988) 37A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1975)-5(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PHYSIOLOGY (THE) 310(1981) - 569(2005) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PLASMA PHYSICS 70(2004) - 70(2004) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLICY MODELING 22(2000) - 24(2002) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLICY REFORM 1(1996) - 3 (1999/2000) 20B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY Full access μέχρι cur. issue Apr. 2016 - Current Subscription - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 58(1950) - 114(2006) 20B-21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A. GENERAL PAPERS (New titles: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, PART A-1. POLYMER CHEMISTRY & PART A-2. POLYMER PHYSICS) 1(1963) - 3(1965) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A. POLYMER CHEMISTRY (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER CHEMISTRY EDITION) 24(1986) - 33(1995) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A-1. POLYMER CHEMISTRY ( Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A. GENERAL PAPERS) (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER CHEMISTRY EDITION) 4(1966) - 10(1972) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A-2. POLYMER PHYSICS (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A. GENERAL PAPERS) (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER PHYSICS EDITION) 4(1966) - 10(1972) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B. POLYMER LETTERS (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER LETTERS EDITION) 1(1963) - 10(1972) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B. POLYMER PHYSICS (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER PHYSICS EDITION) 24(1986) - 33(1995) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART C. POLYMER LETTERS. (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER LETTERS EDITION) 24(1986) - 28(1990) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART C. POLYMER SYMPOSIA (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER SYMPOSIA) 1(1963) - 39(1971) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER CHEMISTRY EDITION (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A-1. POLYMER CHEMISTRY) (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A. POLYMER CHEMISTRY) 10(1972) - 23(1985) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER LETTERS EDITION (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART. B. POLYMER LETTERS) (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART C. POLYMER LETTERS) 10(1972) - 23(1985) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER PHYSICS EDITION (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART A-2. POLYMER PHYSICS) (New title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART B. POLYMER PHYSICS 10(1972) - 24(1986) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. POLYMER SYMPOSIA. (Former title: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE. PART C. POLYMER SYMPOSIA) 40(1973) - 68(1980) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POPULAR CULTURE 1(1967) - 38(2004) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS 1(1978) - 25(2003) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PREHISTORIC RELIGION 1(1987) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PROSTHETICS AND ORTHOTICS (Former title: ORTHOTICS AND PROSTHETICS) 01(1989) - 04(1992)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PROTOZOOLOGY (New title: JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY) 27(1980) - 39(1992)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT 10(1988) - 11(1989) 24B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 33(1989) - 44(1998) 24A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMIC THEORY 4(2002) - 4(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 1(1972) - 85(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH MEDICINE (Former title: COMMUNITY MEDICINE) 12(1990) - 24(2002)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 1(1973) - 25(1994) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF READING 38(1994/95) - 38(1994/95) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 04(1988) - 22(2006) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY (Former title: REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY) (New title: JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY) 10(1994) - 10(1994) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY (1995) 11(1995) - 12(1996) 24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY (New title: REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY) 02(1986) - 05(1989)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT 30(1993) - 35(1998)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RELIGION 61(1981) - 61(1981) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REPRODUCTION AND FERTILITY 55(1979) - 117(1999)  24Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOFY 6(1988) - 10(1992) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE (THE) 35(1990) - 45(2000) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RESEARCH IN CHILDHOOD EDUCATION Έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF RESEARCH IN CHILDHOOD EDUCATION 9(1994/95) - 25(2011) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RESEARCH IN READING 16(1993) - 25(2002) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RESEARCH ON COMPUTING IN EDUCATION 26(1994) - 33(2001) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RESEARCH ON TECHNOLOGY IN EDUCATION 34(2001/02) - 44(2012) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY (THE) & SUPPLEMENT 06(1979) - 38(2011) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ROMAN MILITARY EQUIPMENT STUDIES  1(1990) - 7(1996) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ROMAN STUDIES 1(1911) - 102(2012) 40A-40B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 15(1997) - 29(1991) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS 22(2005) - 22(2005) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY 4(2004) - 5(2005) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY  3(1972) - 33(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY  104(1978) - 147(2007) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 23(1978) - 120(1995) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION 7(1973) - 41(2007) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS 03(1990) - 04(1991) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS 20(1979) - 74(1994) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY (Former title: JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE AND MOLECULAR STRUCTURE RESEARCH) 103(1990) - 116(1996) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING (THE) 15(2000) - 23(2002) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 44(1988) - 108(2002)  24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE (THE) 32(1996) - 62(2002) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE  42(1996) - 47(2002) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 34(1983) - 56(2005) 22B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA, THE  Full access   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE AIR AND WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION 55(2005) - current 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMIST'S SOCIET [JAOCS] 56(1979) - 83(2006) 58Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 04(1981) - 53(2005) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS 13(2005) - 19(2011) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHOANALYSIS AND DYNAMIC PSYCHIATRY  32(2004) - 39(2011) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF PSYCHOANALYSIS AND DYNAMIC PSYCHIATRY (BACK ISSUES) έως το 2015   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 59(1976) - 88(2005) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY [JACS] 68(1946) - 124(2002) 58A-58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 18(1991) - 26(1995) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS (Former title: SURGERY GYNECOLOGY AND OBSTETRICS) 178(1994) - 201(2005) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY έως 2010   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMIST'S SOCIETY(JAOCS) 56(1979) - 83(2006) 58A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY   121(2001) - 132(2012) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 20(2007) - 24(2011) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY Full access μέχρι Apr. 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 04(1994) - 17(2006) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION έως 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES έως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES 19(1962) - 63(2006) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY έως το 2016   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE BRITISH ASTRONOMICAL ASSOCIATION 77(1966) - 106(1996) 39Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY 1959 - 1965 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. C. ORGANIC (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. PERKIN TRANSACTIONS I) 1966 - 1966 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. CHEMICAL COMMUNICATIONS (Former title: CHEMICAL COMMUNICATIONS (1970)) (New title: CHEMICAL COMMUNICATIONS (CAMBRIDGE, ENGLAND)) 1972 - 1995 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. D. CHEMICAL COMMUNICATIONS (Former title: CHEMICAL COMMUNICATIONS (1965)) (New title: CHEMICAL COMMUNICATIONS (1970)) 1969 - 1969 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. DALTON TRANSACTIONS (New title: DALTON) 1973 - 1999 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS (Formed by the union: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY FARADAY TRANSACTIONS I & II) 86(1990) - 94(1998) 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. I. (Former title: TRANSACTIONS OF THE FARADAY SOCIETY) (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. I. PHYSICAL CHEMISTRY IN CONDENSED PHASES) 68(1972) - 81(1985) 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. I. PHYSICAL CHEMISTRY IN CONDENSED PHASES (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. I.) (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS) 82(1986) - 85(1989) 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. II (Former title: TRANSACTIONS OF THE FARADAY SOCIETY) (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. II. MOLECULAR AND CHEMICAL PHYSICS) 68(1972) - 81(1985) 58B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. II. MOLECULAR AND CHEMICAL PHYSICS (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. II) (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS) 82(1986) - 85(1989) 58B-59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. PERKIN TRANSACTIONS I (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. C. ORGANIC) (New title: PERKIN I) 1972 - 1999 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. PERKIN TRANSACTIONS II (New title: PERKIN 2) 1972 - 1999 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 27(1980) - 58(2011) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS 30(2007) - 32(2009) 30B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 126(1979) - 144(1997) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE HELLENIC DIASPORA 1(1974) - 38(2012) 56Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS Full access μέχρι current issue Jan. 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS 1(1940) - 72(2011) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE HISTORY OF MEDICINE AND ALLIED SCIENCES 32(1977) - 57(2002)  24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY 1(1963) - 44(2006) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES 1(1965) - 9(1973) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 25(1956)-44(1965) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE JAPAN STATISTICAL SOCIETY - NIHON TOKEI GAKKAISHI 36(2006) - 41(2012) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 44(2007) - 47(2010) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE LESS COMMON METALS (New title: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS) 136(1987) - 175(1991) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN 59(2007) - 63(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE 50(1973) - 89(1997)  24Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 50(1973)-57(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 48(1997), 58(2007) - 59(2008) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE OPERATIONS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN - KEIEI KAGAKU 50(2007) - 54(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA. B. OPTICAL PHYSICS 20(2003) - 24(2007) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 28(1970) - 63(1994) 39B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 15(1960)-27(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE RETICULOENDOTHELIAL SOCIETY 24(1978) - 24(1978) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 1(1995) - 8(2002) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY 14(2004) - 14(2004) 56A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY OF CANADA 55(1961) - 90(1996) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE 71(1978) - 89(1996)  24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE WALTERS ART MUSEUM 62(2004) - 68/69(2011 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES 47(1984) 66(2003) - 48(1985) 74(200) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 95(1988) - 130(2005) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF TRACE AND MICROPROBE TECHNIQUES 6(1988) - 11(1993) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES IN HEALTH & DISEASE (New title: JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE & BIOLOGY) 03(1989) - 08(1994)  24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE & BIOLOGY (Former title: JOURNAL OF TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES IN HEALTH & DISEASE) 09(1995) - 09(1995) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF TRAUMA (THE) 19(1979) - 53(2002)  24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE AND MOLECULAR STRUCTURE RESEARCH (Former title: JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE RESEARCH) (New title: JOURNAL OF STRUCTURAL BIOLOGY) 94(1986) - 102(1989) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE RESEARCH (New title: JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE AND MOLECULAR STRUCTURE RESEARCH) 66(1979) - 93(1985) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF URBAN ECONOMICS 43(1998) - 52(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF UROLOGY (THE) 123(1980) - 168(2002)  24Β-25Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 96(1966)-122(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY full access στα archives 1964-1982 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 11(1974) - 21(1982) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY A  Full access   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY B  Full access   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. A. VACUUM, SURFACES, FILM 1(1983)  - 20(2002) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. B. MICROELECTRONICS AND NANOMETER STRUCTURES 9(1991) - 13(1995) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. B. MICROELECTRONICS PROCESSING AND PHENOMENA 1(1983) - 8(1990) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VERBAL LEARNING AND VERBAL BEHAVIOR 5(1966) - 23(1984) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VIROLOGY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF VIROLOGY 33(1980) - 82(2008) 25Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 5(1970)-28(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF VISION Back issues FREE - Current issues OPEN ACCESS   Ηλεκτρονικό
JOURNAL OF WOMENS HISTORY 4(1993) - 18(2006) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
JOURNAL OF WOMEN'S HISTORY full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
JUSTUS LIEBIGS ANNALEN DER CHIMIE (New title: LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 557(1945) - 12(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
KADMOS full text μόνο 2007-2008 - Ηλεκτρονικό
KADMOS 12(1973) - 45(2006) 40B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KAMPOS (βλ.: Κάμπος: CAMBRIDGE PAPERS IN MODERN GREEK) 1(1993) - current 40B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KANT STUDIEN full text από 2007-2011   Ηλεκτρονικό
KANT-STUDIEN  1(1897) - 97(2006) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KANT-STUDIEN ERGANZUNGSHEFTE 1(1906) - 65(1930) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KENTRON 19(2003) - 26(2010) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KERNOS 1(1988) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KERNOS SUPPLEMENT 1(1992) - 21(2009) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KIDNEY 07(1998) - 19(2010) 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KINDER ZEIT  1991 - 1997 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KINDERGARDEN HEUTE 21(1991) - 27(1997) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KINETICS AND CATALYSIS 19(1978) - 36(1995) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KITAP BELLETEN  1 (1960) - 29 (1963) 40B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KITAP-LIK 33(1998) - 70(2004) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KLINISCHE MONATSBLATTER FÜR AUGENHEILKUNDE 178(1981) - 209(1996)  25Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 164(1974)-172(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
KLIO 1(1901) - current 56A-56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KLIO - BEITRAGE ZUR ALTEN GESCHICHTE full access εως 2012   Ηλεκτρονικό
KLIO. BEIHEFT 3(1905) - 49(1944) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KNEE SURGERY, SPORTS TRAUMATOLOGY, ARTHROSCOPY 1 (1993) - 18 (2010) 25A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE  5(2007) - 6(2008) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KODAI MATHEMATICAL JOURNAL 30(2007) - 34(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KODIKAS=ΚΩΔΙΚΑΣ=CODE 1(1979) - 9(1986) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOLLOID ZEITSCHRIFT (New title: KOLLOID ZEITSCHRIFT UND ZEITSCHRIFT FUR POLYMERE) 136(1954) - 179(1961) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOLLOID ZEITSCHRIFT UND ZEITSCHRIFT FUR POLYMERE (Former title: KOLLOID ZEITSCHRIFT 180(1962) - 223(1968) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 17(1965) - 63(2011) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOMMISSION FUR KONJUNKTURFRAGEN (Βλέπε: MITTEILUNG)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
KONJUNKTURTENDENZEN 2007 - 2011 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOREA FOCUS 1(1993) - 13(2005) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOREA JOURNAL  18(1978) - 29(1989) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOREAN LITERATURE TODAY 3(1998) - 8(2003), 13(2008) 40B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOREANA 3(1989) - 20(2006) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KOROSI CSOMA-ARCHIVUM 1(1921-25) - 3(1941-43) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KRATYLOS 1(1956) - 56(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KREDIT UND KAPITAL έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
KREDIT UND KAPITAL 34(2001) - 44(2011) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KRIMINOLOGISCHES JOURNAL 22(1990) - 43(2011) 17Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KRITISCHE BERICHTE 33(2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KRONOS 2(2001) - 8(2005) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KTEMA 1(1976) - 10(1985) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KULTURA POPULLORE 4(1983) - 11(1990) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KULTURE ISTOKA 27(1991) - 30(1991) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KULTURNI ZIVOT 29(1987) - 32(1990) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KUNSTCHRONIK 55(2002) - 64(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KURSBUCH 72(1983) - 82(1985) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KYBERNETIKA 43(2007) - 47(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KYKLOS: INTERNATIONAL REVIEW FOR SOCIAL SCIENCES 1(1947) - 53(2000) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
KΩΚΑΛΟΣ 1984/85 - 1993/94 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LABORATORY INVESTIGATION 40(1979) - 74(1996)  25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LABOUR ECONOMICS 1(1993) - 9(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANCET (THE) 1970 - 366(2006) 25Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1958-1969 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANCET. ONCOLOGY  3 (20020 - 6 (2005) 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LAND ECONOMICS full access vol. 83 (1) 2007-vol. 87 (4) 2011 - Ηλεκτρονικό
LAND ECONOMICS 77(2001) - 82(2006) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGAGE ET L HOMME 1(1966) - 30(1995) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGAGE ET SOCIETE 43(1988)-52(1990), 57-58(1991), 79(1997) - current 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGAGES 57(1980) - current 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGENSCHEIDTS SPRACHEILLUSTRIETE 35(1989) - 38(1992) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
LANGUAGE  1(1925) - current 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE AND COMMUNICATION 7(1987) - 22(2002) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE AND SOCIETY 11(1983) - 42(1993) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE ARTS 68(1991) - 73(1996) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE IN SOCIETY 1(1972) - 33(2004) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE LEARNER (New title: NABE NEWS (2007)) 1(2005) - 2(2006) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LANGUAGE TYPOLOGY AND UNIVERSALS - STUF (SPRACHTYPOLOGIE UND UNIVERSALIENFORSCHUNG) full access εως 2011   Ηλεκτρονικό
LAPIZ : REVISTA MENSUAL DEL ARTE 2004 - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LARES Εώς 2010 - Ηλεκτρονικό
LARES 31(1965) - 77(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LARYNGO RHINO OTOLOGIE έως το 2016   Ηλεκτρονικό
LARYNGOLOGIE-RHINOLOGIE-OTOLOGIE (New title: LARYNGO-RHINO-OTOLOGIE) 56(1977) - 67(1988)  25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LARYNGO-RHINO-OTOLOGIE (Former title: LARYNGOLOGIE-RHINOLOGIE-OTOLOGIE) 68(1989) - 90(2011) 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LARYNGOSCOPE (THE) 91(1981) - 112(2002)  25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LATOMUS 1(1937) - current 40B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LE MUSEON access   Ηλεκτρονικό
LEARNING DISABILITIES RESEARCH AND PRACTICE 9(1994) - 17(2002) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LEBENSMITTEL CHEMIE UND GERICHTICHE CHEMIE 34(1980) - 50(1996) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LEIPZIGER STUDIEN ZUR CLASSISCHEN PHILOLOGIE 1(1878) - 20(1902) 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LEISTUNGSSPORT 31(2001) - 34(2004) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LEONARDO 37(2004) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LEONARDO MUSIC JOURNAL 14(2004) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LETTERE AL NUOVO CIMENTO 6(1973) - 44(1985) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY 12(1991) - 23(1996)  25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LEXICOLOGY 1(1995) - 4(1998) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIBRARY QUARTERLY Full access only vol. 81 (1-4) 2011   Ηλεκτρονικό
LIBRARY QUARTERLY  69(1999) - 76(2006) 1A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIBRARY TRENDS full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
LIBRARY TRENDS  48(1999) - 55(2007) 1A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIBRI RIVISTA D'ITALIA 26(1974) - 40(1988) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIEBIGS ANNALEN (Former title: LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE) 1995 - 1997 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE (Former title: JUSTUS LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE) (New title: LIEBIGS ANNALEN) 1979 - 1994 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIFE SCIENCES 24(1979) - 34(1984) 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LILI: ZEITSCHRIFT FUR LITERATURWISSENSCHAFT UND LINGUISTIK 15(1985) - 21(1991) 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY Fulltext - Ηλεκτρονικό
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 50(2005) - 51(2006) 1Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 17(1972)-19(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
LINGUA 5(1955) - 112(2002) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LINGUISTIC INQUIRY 32(2001) - 37(2006) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LINGUISTICA 19(1979) - 37(1997) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LINGUISTICS 131(1974) - 44(2006) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LINGUISTICS - INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THE LANGUAGE SCIENCES full text μόνο 2007-2008   Ηλεκτρονικό
LINGUISTIQUE (LA) = JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR FUNCTIONAL LINGUISTICS 16(1980) - current 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LINK (THE) 1(1938) - 2(1939) 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIPIDS 17(1982) - 41(2006) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LITERATURE MUSIC FINE ARTS 11(1978) - 23(1990) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LITHIUM 04(1993) - 05(1994) 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIVER TRANSPLANTATION 10(2004) - 11(2005) 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIVERPOOL CLASSICAL MONTHLY 1(1976) - 19(1994) 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIVRES DU MOIS 1976 - 1979 11B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIVRES DU MOIS (EDITIONS DESTINEE A L'ETRANGER) 1979 - 1981 11B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
LIVRES DU MOIS (PARIS, FRANCE: 1982) 1983 - 1992 11B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
LSA BULLETIN Εώς 2009   Ηλεκτρονικό
LUSTRUM 1(1956) - 53(2011) 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LYMPHOCYTES 05(1980) - 1996 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LYMPHORETICULAR SYSTEMS AND DISEASES 1980 - 1984 25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
LYON CHIRURGICAL 84(1988) - 93(1997)  25Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAC USER 6(1990) - 11(1995) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACEDONIAE ACTA ARCHAEOLOGICA 2(1976) - 15(1996/97) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACEDONIAN REVIEW 1(1971) - 16(1986) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACEDONIAN STUDIES 4(1987) - 10(1993) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACHINE LEARNING  30(1998) - 45(2001) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACROECONOMIC DYNAMICS 5(2001) - 8(2004) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS (Former title: MAKROMOLEKULARE CHEMIE) 195(1994) - 204(2003) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS (Former title: MAKROMOLEKULARE CHEMIE. RAPID COMMUNICATIONS) 15(1994) - 23(2002) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS (Former title: MAKROMOLEKULARE CHEMIE. THEORY AND SIMULATIONS) 3(1994) - 11(2002) 59A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MACROMOLECULES 1(1968) - 35(2002) 59A-59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MADRIDER MITTEILUNGEN 45(2004) - 52(2011) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAGAZINE OF HISTORY 18(2004) - 26(2012) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAGNA GRAECIA 18(1983) - 58(2003) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 45(2001) - 48(2002) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAIA 1(1948) - current 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAKEDONSKI PREGLED 1(1924) - 14(1991) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAKROMOLEKULARE CHEMIE (New title: MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS) 1(1947) - 194(1993) 59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAKROMOLEKULARE CHEMIE. RAPID COMMUNICATIONS (New title: MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS) 1(1980) - 14(1993) 59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAKROMOLEKULARE CHEMIE. THEORY AND SIMULATIONS (New title: MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS) 1(1992) - 2(1993) 59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAN: THE JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 14(1979) - 23(1988) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MANAGEMENT SCIENCE Έως το 2016   Ηλεκτρονικό
MANCHESTER SCHOOL (Former title: THE MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES 66(1998) - 70(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (New title:THE MANCHESTER SCHOOL) 18(1950) - 65(1997) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MARXISMUS-STUDIEN 1(1954) - 7(1972) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATEMATICA NELLA SOCIETA E NELLA CULTURA   1(2008) - 4(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIA MEDICA GRECA 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE 4(1959) - 9(1970) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALI E DISCUSSIONI PER L ANALISI DEI TESTI CLASSICI 1(1978) - 67(2011) 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS CHARACTERIZATION 44(2000) - 47(2001) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS LETTERS 42(2000) - 55(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 12(1977) - 37(2002) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING. R. REPORTS 28(2000) - 38(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING. A. STRUCTURAL MATERIALS 273/275 (1999) - 335(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING. B. SOLID-STATE MATERIALS FOR ADVANCED TECHNOLOGY 69/70(2001) - 95(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING. C. BIOMIMETIC AND SUPRAMOLECULAR SYSTEMS 11(2000) - 22(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICA JOURNAL Εώς 2016   Ηλεκτρονικό
MATHEMATICA SCANDINAVICA 100(2007) - 109(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICAL GAZETTE 91(2007) - 534(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICAL INTELLIGENCER 29(2007) - 33(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICAL METHODS OF STATISTICS 16(2007) - 20(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES Full access vol. 16 (1-12) 2006 only   Ηλεκτρονικό
MATHEMATICAL PROGRAMMING 68(1995) - 95(2003) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICAL THINKING AND LEARNING full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
MATHEMATICAL THINKING AND LEARNING 1(1999) - 8(2006) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICS MAGAZINE 80(2007) - 84(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATICS OF COMPUTATION έως 2010   Ηλεκτρονικό
MATHEMATICS TEACHER  85(1992) - 105(2012) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATHEMATIKA 54(2007) - 57(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MATURITAS 05(1983) - 42(2002)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAUSAM 30(1979) - 31(1980) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MAYO CLINIC PROCEEDINGS 39(1964) - 67(1992)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (Former title: JOURNAL OF PHYSICS. E) 1(1990) - 6(1995) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDDELANDEN 4(1974) - 5(1975) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING HEALlink - Full access μέχρι Apr. 2016   Ηλεκτρονικό
MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING  30(1992) - 44(2006) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL BIOLOGY  57(1979) - 65(1987)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA (THE) 66(1982) - 83(1999)  30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL DECISION MAKING 20(2000) - 25(2005) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL DOSIMETRY 16(1991) - 27(2002) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL INFORMATICS AND THE INTERNET IN MEDICINE (Former title: MEDICAL INFORMATICS) 24(1999) - 27(2002) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL LABORATORY WORLD 1982 - 1983 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL PHYSICS 08(1981) - 29(2002) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICAL ULTRASOUND 03(1979) - 08(1984)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 01(1981) - 16(1996)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICINE Εώς 2016   Ηλεκτρονικό
MEDICINE - OXFORD     Ηλεκτρονικό
MEDICINE (ABINGTON, 1995, UK ED.) (Former title: MEDICINE INTERNATIONAL) 23(1995) - 39(2011) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICINE (BALTIMORE, MD.) 58(1979) - 81(2002)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDICINE INTERNATIONAL (New title: MEDICINE) 01(1981) - 22(1994)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDIEVAL PHILOSOPHY AND THEOLOGY  6(1997) - 11(2003) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDIEVALES 2(1982) - 22/23(1992) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDIEVALIA ET HUMANISTICA 31(2005) - current 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDIOEVO GRECO - rivista di storia e filologia bizantina  11 (2011) - 11 (2011) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDITERRANEAN CHRONICLE  1 (2001) -  56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDITERRANEAN HISTORICAL REVIEW 1(1986) - 20(2005) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDITERRANEAN QUARTERLY  1 (1990) - 15 (2004)  56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEDITERRANEES 5(1995) - 37(2004) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEETINGS ON ATOMIC ENERGY 9(1977)  - 38(2006) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MELANGES D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE 2(1882) - 82(1970) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ 26(1990) - 26(1990) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MELANGES DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME . ANTIQUITE 83(1971) 115(2003) - 92(1980)  122(2010) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MELANGES DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME . MOYEN AGE  116(2004) - 120(2008) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MELANGES DE L'ECOLE FRANCAISE DE ROME . MOYEN AGE, TEMPES MODERNES 83(1971) - 92(1980) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEMBERSHIP DIRECTORY (COSTUME SOCIETY OF AMERICA) 1997 - 2004 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEMOIRES DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE FRANCE 108(2007) - 127(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEMOIRS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 185(2007) - 214(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEMOIRS OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 71(1967) - 84(1977) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MEMORY AND COGNITION 18(1990) - 34(2006) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MENDELEEV COMMUNICATIONS μέχρι cur. Issue [vol. 26 (2) 2016] - Ηλεκτρονικό
MENDELEEV COMMUNICATIONS 2002 - 21(2011) 59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MERCURY 1(1972) - 36(2007) 39A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MERKUR 48(1994) - 51(1997) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MERRILL PALMER QUARTERLY full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
MERRILL-PALMER QUARTERLY  28(1982) - 52(2006) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MERRILL-PALMER QUARTERLY , BEHAVIOR AND DEVELOPMENT 24(1978) - 27(1981) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MESOGEIOS 1(1998) - 12(2001) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MESTNO GLEDALISCE LJUBLJANSKO 1951 - 1972 55B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METABOLIC BONE DISEASE & RELATED RESEARCH (New title: BONE) 1(1978) - 05(1983) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METABOLISM, CLINICAL AND EXPERIMENTAL 28(1979) - 44(1995) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METAPHILOSOPHY  11(1980) - 33(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGICAL ABSTRACTS AND BIBLIOGRAPHY (New title: METEOROLOGICAL AND GEOASTROPHYSICAL ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 10(1959) - 10(1959) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGICAL AND GEOASTROPHYSICAL ABSTRACTS (Former title: METEOROLOGICAL ABSTRACTS AND BIBLIOGRAPHY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 11(1960) - 46(1995) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGICAL MAGAZINE (THE) 95(1966) - 120(1991) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGICAL MONOGRAPHS 1(1947) - 4(1963) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGIE (LA) 1980 - 1999 39B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1943-1979 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGIE NATIONALE. SECTION A. METEOROLOGIE MARITIME  73(1971) - 84(1974)  39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGISCHE RUNDSCHAU 3(1950) - 44(1991) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT full access εως 2013 - Ηλεκτρονικό
METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT 1(1992) - current 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS  35(1986) - 81(2002) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHEXIS  17(2004) - 24(2011) 14B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS 11(1997) - 14(1998)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS IN CELL BIOLOGY (Former title: METHODS IN CELL PHYSIOLOGY) 6(1973) - 26(1982) 9A Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS IN CELL PHYSIOLOGY (New title: METHODS IN CELL BIOLOGY) 1(1964) - 5(1972) 9A Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS IN COMPUTATIONAL PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1963) - 17(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS IN ENZYMOLOGY 1(1955) - 435(2007) 41Α - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ (από το 220) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS IN MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 02(1991) - 05(1995) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS IN VIROLOGY 1(1967) - 6(1977) 9A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS OF EXPERIMENTAL PHYSICS 1(1959) - 17(1980) 7A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE έως το 2014   Ηλεκτρονικό
METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE = METHODIK DER INFORMATION IN DER MEDIZIN 46(2007) - 50(2011) 11A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METIS 1(1986) - current 41A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
METRON  65(2007) - 69(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MGSA BULLETIN 18(1986) - 26(1994) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL Full access μέχρι vol. 60 (3) 2011   Ηλεκτρονικό
MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL  55(2007) - 60(2011) 30B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROBIOLOGICAL REVIEWS (New title: MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS) 43(1979) - 59(1995)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROBIOLOGY ABSTRACTS. SECTION A. INDUSTRIAL AND APPLIED MICROBIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 16(1981)-36(2001) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROBIOLOGY ABSTRACTS. SECTION B. BACTERIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 16(1981)-36(2001) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS (Former title: MICROBIOLOGICAL REVIEWS) 61(1997) - 70(2006) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROLITHOGRAPHY WORLD 10(2001) - 17(2008) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICRON (Former title: MICRON AND MICROSCOPICA ACTA) 24(1993) - 27(1996)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICRON (New title: MICRON AND MICROSCOPICA ACTA) 12(1981) - 14(1983) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICRON AND MICROSCOPICA ACTA (New title: MICRON) 15(1984) - 18(1987)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS  21(1997-98) - 21(1997-98) 11B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MICROSURGERY 08(1987) - 22(2002)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN 38(2004) - 40(2006) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MIDWEST STUDIES IN PHILOSOPHY  13(1988) - 26(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MILITARY REVIEW 38(1988) - 89(2009) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MIND 16(1891), new ser. 1(1892) - 111(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINERVA 1(1987) - 23(2010) 41B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINERVA MEDICA GRECA 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
MINERVA OFTALMOLOGICA     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 12(1970)-16(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINERVA UROLOGICA (New title: MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA) 33(1981) - 35(1983) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA (Former title: MINERVA UROLOGICA) 36(1984) - 52(2000)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY 41(1998) - 42(1999)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD PSYCHOLOGY 1(1967) - 8(1974) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINOTAURE: REVUE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE 1(1933) - 12/13(1939) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MINUIT 1(1972) - 21(1976) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MIROIR DE L'HISTOIRE 1(1950) - 179(1964) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNG. KOMMISSION FUR KONJUNKTURFRAGEN 1998 - 2001 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DER SUDOSTEUROPA GESELLSHAFT 4(1964) - 8(1968) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. ROEMISCHE ABTEILUNG  60/61(1953/54) - current 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. ROEMISCHE ABTEILUNG. ERGANZUNGSHEFT 3(1958) - 34(1999) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS 1(1948) - 6(1953) 56B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS. ATHENISCHE ABTEILUNG 40(1915) - 123(2008) 56B-57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS. ATHENISCHE ABTEILUNG. BEIHEFT 1(1971) - 19(2002) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FUR OSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG 56(1948) - 104(1996) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTHEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS IN ATHEN 1(1876) - 10(1885) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MITTHEILUNGEN DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS. ATHENISCHE ABTEILUNG 11(1886) - 39(1914) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MIZRAIM 1(1933) - 9(1938) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MMBR - MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS έως 2015   Ηλεκτρονικό
MNEMOSYNE 1(1852) - 59(2006) 41B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOBILE COMPUTING AND COMMUNICATIONS REVIEW (ACM SIGMOBILE) 2(1998) - 6(2002) 11B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOBILE NETWORKS AND APPLICATIONS 3(1998) - 6(2001) 11B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING  12(2004) - 13(2005) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN ENGLISH TEACHER 4(1995) - 4(1995) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN GREEK SOCIETY 11(1984) - 15(1987) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN GREEK STUDIES (AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND) 1(1993) - 2(1994) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN GREEK STUDIES YEARBOOK 1(1985) - 26/27(2011) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN MEDICINE 5(1979) - 7(1981) 25B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN PATHOLOGY full access εως 2014 - Ηλεκτρονικό
MODERN PATHOLOGY 06(1993) - 19(2006) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN PHYSICS LETTERS. A. PARTICLES AND FIELDS, GRAVITATION, COSMOLOGY, NUCLEAR PHYSICS 1(1986) - 11(1996) 39B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MODERN PROBLEMS IN OPHTHALMOLOGY (New title: DEVELOPMENTS IN OPHTHALMOLOGY)   10A Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 18(1977)-20(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY 24(1979) - 118(1992) 59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 01(1981) - 26(2006) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 98(1993) - 116(1996)  25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR CELL 01(1998) - 24(2006) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR CELL BIOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS 01(1999) - 04(2001) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS 265(2001) - 268(2003) 1Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION 08(2002) - 08(2002) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR MICROBIOLOGY 39(2001) - 46(2002) 1Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR PATHOLOGY 50(1997) - 56(2003) 25Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR PHARMACOLOGY έως το 2015 - Ηλεκτρονικό
MOLECULAR PHARMACOLOGY 19(1981) - 70(2006) 25Β -26A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR PHOTOCHEMISTRY 1(1969) - 9(1979) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR PHYSICS 39(1980) - 80(1993) 39B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 27(1974)-38(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 14(2001) - 19(2006) 1Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONATSHEFTE FUR CHEMIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 96(1965)-115(1984) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONDE DE L'EDUCATION 3(1975) - 375(2008) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONDE SLAVE 4(1930) - 4(1930) 57A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONIST  63(1980) - 94(2011) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONITOR ON PSYCHOLOGY 31(2000) - 43(2012) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT  36(1971), 64(1999) - 38(1973), 67(2002) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONTHLY CLIMATIC DATA FOR THE WORLD 18(1965) - 50(1997) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 117(1957) - 337(2002) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONTHLY WEATHER REVIEW 108(1980) - 124(1996) 40A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 68(1940)-107(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONUMENTET  1(1971) - 38(1989) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MONUMENTI ANTICHI  1(1889) - 40(1945) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOON (THE) 1(1969) - 8(1973) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT (MMWR) 30(1981) - 59(2010) 26A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOUVEMENT SOCIAL 150(1990) - current 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOYEN AGE 99(1993) - 99(1993) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MOYEN AGE (BAYEUX) 38(2004) - current 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MPMI - MOLECULAR PLANT MICROBE INTERACTIONS Full text    Ηλεκτρονικό
MRS BULLETINMATERIALS RESEARCH SOCIETY  25(2000) - current 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MULTIFAMILY TRENDS  4(2001) - 10(2007) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MULTIMEDIA SYSTEMS  4(1996) - 9 (2003/2004) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MULTISCALE MODELING AND SIMULATION Full access μέχρι current issue vol. 14 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
MULTISCALE MODELING AND SIMULATION  2(2003) - 4(2006) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUNCHENER STUDIEN ZUR SPRACHWISSENSCHAFT 19 (1966) - 65(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUNCHNER JAHRBUCH DER BILDENDEN KUNST 54(2003) - 62(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUNCHNER ZEITSCHRIFT FUR BALKANKUNDE 1(1978) - 5(1983/84) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSCLE AND NERVE 13(1990) - 26(2002) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSE 27/28 (1993/94) - 42(2008) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEON 117(2004) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEUM 6(1953) - 34(1982) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEUM CRITICUM 15(1980) - 28(1993) 41B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEUM HELVETICUM 1(1944) - 68(2011) 41B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEUM INTERNATIONAL 49(1997) - 54(2002) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEUM INTERNATIONAL - FRENCH EDITION έως το 2016   Ηλεκτρονικό
MUSEUM INTERNATIONAL (FRENCH EDITION) 213/214 (2002) - 251/252 (2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MUSEUM PHILOLOGUM LONDINIENSE 3(1978) - 8(1987) 41B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
MYRTIA 3(1988) - 24(2009) 41B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
N. PARADOXA 15(2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NABE NEWS (2007) 29(2007) - 28(2005) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NABE NEWS (New title: LANGUAGE LEARNER)  26(2003) - 28(2005) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NACHRICHTEN AUS CHEMIE UND TECHNIK      Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1955)-24(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NACHRICHTEN AUS CHEMIE, TECHNIK UND LABORATORIUM     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 25(1977)-28(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL 185(2007) - 204(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NANO LETTERS 1(2001) - 2(2002) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATIONAL GEOGRAPHIC 137(1970) - current 1Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 75(1939) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATIONAL GEOGRAPHIC ΕΛΛΑΔΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
NATIONS AND NATIONALISM 6(2000) - 8(2002) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE 193(1962) - 481(2012) 1Β-2Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE BIOTECHNOLOGY (Former title: BIOTECHNOLOGY) 14(1996) - 29(2011) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE CLINICAL PRACTICE. ONCOLOGY  2 (2005) - 3 (2006) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE GENETICS 04(1993) - 38(2006) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE MAGAZINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 49(1956)-52(1959) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE MATERIALS  05 (2006) - 05 (2006) 26A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE MEDICINE 03(1997) - 17(2011) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE PHYSICS 2(2006) - 2(2006) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE REVIEWS CANCER 6 (2006) - 8 (2008) 26A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE REVIEWS GENETICS full access εως 2014 - Ηλεκτρονικό
NATURE REVIEWS GENETICS 6(2005) - 11(2010) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 9(2008) - 11(2010) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE SOCIETY AND THOUGHT 1(1987/88) - 1(1987/88) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURE STRUCTURAL AND MOLECULAR BIOLOGY 15(2008) - 17(2011) 1Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NATURWISSENSCHAFTEN (DIE) 67(1980) - 82(1995) 40A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1913)-66(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NAVAL WAR COLLEGE REVIEW 43(1990) - 51(1998) 57A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NAVY INTERNATIONAL  92(1987) - 99(1994) 57A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NBER MACROECONOMICS ANNUAL 17(2002) - 17(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NCTM NEWS BULLETIN 40(2003) - 46(2009) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEMATOLOGICAL ABSTRACTS (Former title: HELMINTHOLOGICAL ABSTRACTS. SERIES B. PLANT NEMATOLOGY) 59(1990) - 65(1996)  9A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEOHELLENIKA   1(1970) - 2(1975) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEOPHILOLOGUS 64(1980) - 86(2002) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEOPLASMA 37(1990) - 42(1995)  26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 06(1991) - 08(1993) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEPHRON Full access μέχρι 2010, vol. 116 (4) - Ηλεκτρονικό
NEPHRON 57(1991) - 104(2006) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NERVENARZT (DER) 61(1990) - 71(2000)  26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NETHERLANDS JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES  12(1976) - 37(2001) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NETWORKS  27(1996) - 40(2002) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUE HEFTE FUR PHILOSOPHIE 1971 - 1995 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUE JAHRBUCHER FUR DAS KLASSISCHE ALTERTUM GESCHICHTE UND DEUTSCHE LITTERATUR 1(1898) - 54(1924) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUE PRAXIS 20(1990) - 41(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEURAL COMPUTATION full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
NEURAL COMPUTATION  4(1992) - 18(2006) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEURAL COMPUTING AND APPLICATIONS  3(1995) - 11(2003) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEURAL NETWORKS  5(1992 ) - 15(2002) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEURAL PARALLEL AND SCIENTIFIC COMPUTATIONS  3(1995) - current 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEURAL PROCESSING LETTERS  7(1998) - 14(2001) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROCOMPUTING  10(1996) - 47(2002) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROENDOCRINOLOGY Full access μέχρι 2011, vol. 94 (4) - Ηλεκτρονικό
NEUROENDOCRINOLOGY 32(1981) - 84(2006) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 05(1983) - 10(1988) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROLOGY 48(1997) - 59(2002) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROPHARMACOLOGY 27(1988) - 35(1996)  26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROPSYCHOLOGIA 33(1995) - 40(2002) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY full access εως 2014 - Ηλεκτρονικό
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 29(2004) - 35(2010) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEURORADIOLOGY 19(1980) - 44(2002) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROSCIENCE 12(1984) - 45(1991) 26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROSCIENCE ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1975) - 2(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROSURGERY 34(1994) - 51(2002)  26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 02(1983) - 21(2002)  26Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (THE) 268(1963) - 355(2006) 26Α-26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE : UNBOUND VOLUME Free access to many articles   Ηλεκτρονικό
NEW GENERATION COMPUTING  14(1996) - current 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW GRIFFON 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY Full access μέχρι 2011 (issue 12, Dec.)   Ηλεκτρονικό
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY (Former title: NOUVEAU JOURNAL DE CHIMIE ) 11(1987) - 30(2006) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW LEFT REVIEW 1984 - 72(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW LITERARY HISTORY full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
NEW LITERARY HISTORY 7(1976) - 37(2006) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW REBUBLIC (THE) 199(1988) - 206(1992) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW SCIENTIST 93(1982) - 158(1998) 3Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEW YORK TIMES MAGAZINE (THE) 1988 - 1994 4Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEWS IN PHYSIOLOGICAL SCIENCES 08(1993) - 15(2000) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEWS ON THE RIALTO 6(1984) - 9(1987) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NEWSLETTER (AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES) 1(1960) - 31(1999) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NIETZSCHE STUDIEN full text μόνο 2001-2006 - Ηλεκτρονικό
NIETZSCHE STUDIEN 1(1972) - 37(2008) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NIF NEWSLETTER   1(1973) - 24(1996) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NITRIC OXIDE 01(1997) - 05(2001)  26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NMR (SERIES)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1969)-15(1978) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NORD SUD: REVUE LITERAIRE 1(1917) - 16(1918) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NORDIC JOURNAL OF COMPUTING  1(1994) - 14(2008) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOTIZIARIO DI SAN GIORGIO 1(1956) - 32(1967) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOTIZIE DEGLI SCAVI DI ANTICHITA 1(1947) - 19/20 (2008/09) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUS 16(1982) - 36(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVEAU JOURNAL DE CHIMIE (New title: NEW JOURNAL OF CHEMISTRY) 2(1978) - 10(1986) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVEL EDUCATEUR (LE) (Former title: LANGUAGE LEARNER) 11(1989) - 54(1993) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVEL EDUCATEUR DOCUMENTS 208(1989) - 237(1992) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVELLE PRESSE MEDICALE (New title: PRESSE MEDICALE) 08(1979) - 11(1982)  26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVELLE REVUE FRANCAISE (LA) 11(1963) - 27(1979) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVELLE REVUE MARITIME 1984 - 1985 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NOUVELLES DU LIVRE ANCIEN 23(1980) - 119 (2007/08) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR ENGINEERING 20(1975) - 42(1997) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR FUSION 24(1984) - 45(2005) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS 168(1980) - 215(1983) 40A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 106(1973)-167(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH 185(1981) - 215(1983) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION A. ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 219(1984) - 368(1995) 40A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH. SECTION B. BEAN INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1(1984)  - 173(2001) 40B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR PHYSICS. A. NUCLEAR AND HADRONIC PHYSICS 179(1972) - 710(2002) 40B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR PHYSICS. B. PARTICLE PHYSICS 1(1967) - 641(2002) 40B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING 11(1961) - 38(1969) 40B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEAR TRACKS AND RADIATION MEASUREMENTS (Former title: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION APPLICATIONS AND INSTRUMENTATION. PART D) (N.T.: RADIATION MEASUREMENTS 21(1993) - 22(1993) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 08(1980) - 30(2002)  26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUMEN 29(1982) - 53(2006) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUMISMATIC CHRONICLE 6(1966) - 8(1968) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUMISMATIC CHRONICLE AND JOURNAL OF THE ROYAL NUMISMATIC SOCIETY 1(1961) - 5(1965) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUMISMATICA E ANTICHITA CLASSICHE 33(2004) - 40(2011) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVA RIVISTA STORICA 24(1940),  54(1970) - current 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA. A 27(1975) - 107(1994) 44B-45A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA. B 1(1971) - 109(1994) 45A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA. C 1(1978) - 17(1994) 45A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA. D. 1(1982) - 18(1996) 45A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVO CIMENTO. A 65(1970) - 70(1970) 44B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 47(1967)-64(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
NUOVO CIMENTO. B 47(1967) - 68(1970) 45A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OBJETS ET MONDES 1(1961) - 21(1981) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OBSERVATORY (THE) 71(1951) - 116(1996) 45B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OBSERVER'S HANDBOOK 1994 - 1996 45B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OBSTETRICAL & GYNECOLOGICAL SURVEY 34(1979) - 51(1996) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 55(1980) - 106(2005) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OECD ECONOMIC SURVEYS 2001/2002 - 2001/2002 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OHA NEWSLETTER (ORAL HISTORY ASSOCIATION NEWSLETTER) 42(2008) - 42(2008) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OIL 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
OLIMPO 1(1936) - 5(1940) 42A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ONCOGENE & ONCOGENE REVIEWS 05(1990) - 26(2007) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ONCOGENE AND ONCOGENE REVIEWS full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
ONCOLOGY Full access μέχρι 2008, vol. 75 (3-4) - Ηλεκτρονικό
ONCOLOGY 51(1994) - 71(2006) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ONCOLOGY: NATURE CLINICAL PRACTICE  2(2005) - 3(2006) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ONOMA 1(1950) - 46(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPEN COMPUTING 12(1995) - 12(1995) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPEN ECONOMIES REVIEW 11(2000) - 12(2001) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPENBARE FINANCIEN (New title: PUBLIC FINANCE=FINANCES PUBLIQUES) 1(1946) - 4(1949) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPERATING SYSTEMS REVIEW  29(1995) - 36(2002)  11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPERATIONS RESEARCH - BALTIMORE έως 2016   Ηλεκτρονικό
OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS 02(1982) - 06(1986) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMIC LITERATURE 26(1972) - 49(1996)  26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 04(1988) - 18(2002)  26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMIC RESEARCH 02(1971) - 28(1996) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMIC SURGERY (New title: OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS) 14(1983) - 26(1993) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS (Former title: OPHTHALMIC SURGERY) 26(1995) - 33(2002)  26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMIC SURGERY LASERS AND IMAGING 34(2003) - 43(2012) 26B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMOLOGICA 175(1977) - 214(2000)  27Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 136(1958)-174(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMOLOGIE 01(1987) - 10(1996) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMOLOGY 88(1981) - 109(2002)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPHTHALMOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA 4(1991) - 12(1999) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPSEARCH (JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY OF INDIA) 44(2007) - 48(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 16(1984) - 28(1996) 45B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPTICS AND SPECTROSCOPY 46(1979) - 99(2005) 45B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPTICS LETTERS 31(2006) - 31(2006) 45B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPTIMIZATION METHODS AND SOFTWARE 9(1998) - 13(2000) 11Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPUSCULA (Former title: OPUSCULA ATHENIENSIA) 1(2008) - current 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OPUSCULA ATHENIENSIA (New title: OPUSCULA) 1(1953) - 31/32 (2006/07) 56Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORAL HISTORY 28(2000) - current 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORAL HISTORY REVIEW 35(2008) - current 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY (New title: ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODOTICS) 55(1983) - 78(1994)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODOTICS (Former title: ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY) 79(1995) - 91(2001) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORAL TRADITION 1(1986) - 21(2006) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORBIS 1(1952) - 40(1998) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORGANIC AND BIOMOLECULAR CHEMISTRY Full access μέχρι 2011 (issue 24, Dec)   Ηλεκτρονικό
ORGANIC AND BIOMOLECULAR CHEMISTY (Former title: PERKIN 1 & PERKIN 2 ) 2(2004) - 4(2006) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORGANIC ELECTRONIC SPECTRAL DATA  - 14(1972)   Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1946/52)- 14(1972) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL Full access μέχρι current issue 2016 - Ηλεκτρονικό
ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL 24(1992) - 43(2011) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORGANIC REACTIONS 4(1948) - 75(2011) 41Α - 20ς Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORGANOMETALLIC CHEMISTRY REVIEWS. SECTION B. ANNUAL SURVEYS 4(1968) - 5(1969)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORGANOMETALLICS 7(1988) - 19(2000) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORIENT 25(1984) - current 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORIENT SYRIEN 1(1956) - 1(1956) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA 1(1935) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORTHOPEDIC CLINICS OF NORTH AMERICA (THE) 8(1977) - 42(2011) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ORTHOTICS AND PROSTHETICS (New title: JOURNAL OF PROSTHETICS AND ORTHOTICS) 36(1982) - 42(1988)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS 44(2007) - 48(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 01(1991) - 13(2002) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OSTERREICHISCHE OSTHEFTE 32(1990) - 32(1990) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR VOLKSKUNDE 74(1971) - current 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OTAM 19 (2006) - 21 (2007) 57B Έντυπο, ξενόγλωσσο
OTOLARYNGOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA (THE) 8(1975) - 32(1999)  30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OTOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY 91(1983) - 133(2005) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIA NOVA 01(1991) - 10(2000)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OVDJE 22(1990) - 25(1994) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OWL OF MINERVA  15(1983) - 42(2010) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD ART JOURNAL 25(2002) - 28(2005) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS (Former title: BULLETIN OF THE OXFORD UNIVERSITY INSTITUTE OF ECONOMICS & STATISTICS) 35(1973) - 64(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD ECONOMIC PAPERS 1(1949) - 54(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 14(1998) - 15(1999) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD REVIEW OF EDUCATION 4(1978) - 28(2002) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD SLAVONIC PAPERS 14(1981) - 24(1991) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXFORD STUDIES IN ANCIENT PHILOSOPHY 1(1983) - 41(2011) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
OXYRHYNCHUS PAPYRI 1(1898) - 77(2011) 42A-42B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS εως 2011   Ηλεκτρονικό
PACIFIC PHILOSOPHICAL QUARTERLY 82(2001) - 83(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 16(1993) - 20(1997)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE 10(1997) - 15(2002) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PADAGOGIK 40(1988) - 63(2011) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PADAGOGIK (BERLIN) 40(1985) - 45(1990) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PADAGOGIK HEUTE 1986 - 1987 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PADAGOGISCHE RUNDSCHAU 27(1973) - current 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PADAGOGISCHE WELT 27(1973) - 28(1974) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAEDAGOGICA HISTORICA 27(1991) - 38(2002) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 04(1990) - 13(1999)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAEDIATRICIAN 11(1982) - 18(1991)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAIDEIA 37(1982) - current 42B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PALAEOBULGARICA  1(1977) - current 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PALESTINSKII SBORNIK 21(1970) - 29(1987) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PALLAS 20(1973) - current 42B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PANCREAS (THE) 01(1986) - 25(2002)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAPERS IN METEOROLOGY AND GEOPHYSICS 16(1965) - 31(1980) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAPERS OF THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES IN ATHENS 1(1882/83) - 5 (1889/1890) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARADIGMI 1(1983) - current 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARAGONE . ARTE 56(2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARALLEL ALGORITHMS AND APPLICATIONS  8(1996) - 17(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARALLEL COMPUTING  23(1997) - 28(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARALLEL PROCESSING LETTERS Full access vol. 11 (1) 2001-vol. 26 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
PARALLEL PROCESSING LETTERS  6(1996) - 16(2006) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARAPLEGIA 20(1982) - 25(1987)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARASITOLOGY TODAY 07(1991) - 16(2000) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARKETT 73(2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAROLA DEL PASSATO 1(1946) - current 42B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PARTICLE WORLD 1(1989) - 3(1992) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PASCAL. SECTION 71. OPHTHALMOLOGIE  1991 - 1994 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PASSPORT 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
PAST AND PRESENT 1(1952) - 189(2005) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PAST: THE NEWSLETTER OF THE PREHISTORIC SOCIETY 37(2001) - current 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE 182(1987) - 201(2005) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PATRISTIC AND BYZANTINE REVIEW 1(1982) - 13(1994) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PATTERN RECOGNITION  34(2001)  - 35(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PATTERN RECOGNITION LETTERS  14(1993) - 23(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PC MAGAZINE 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
PEDIATRIC CARDIOLOGY 20(1999) - 23(2002) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA (THE) 23(1976) - 46(1999)  30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRIC DERMATOLOGY 07(1990) - 12(1995) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRIC NEUROLOGY 16(1997) - 26(2002)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRIC RESEARCH 19(1985) - 52(2002)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL 18(2002) - 18(2002) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRICS 65(1980) - 118(2006) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEDIATRICS - ENGLISH EDITION έως 2016   Ηλεκτρονικό
PENSAMIENTO  41(1985) - 67(2012) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PENSEE 1980 - 368(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PENSER L'EDUCATION 11(2002) - 32(2012) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEPTIDE RESEARCH (New title: JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH) 5(1992) - 9(1996) 59Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERFORMANCE EVALUATION REVIEW 25(1997) - 30(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERKIN 1 (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. PERKIN TRANSACTIONS I & ACTA CHEMICA SCANDINAVICA) (New title: ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY) 2000 - 2001 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERKIN 2 (Former title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. PERKIN TRANSACTIONS II & ACTA CHEMICA SCANDINAVICA) (New title: ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY) 2000 - 2001 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERSPECTIVES (UNESCO)  19(1989) - 24(1994) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERSPECTIVES (WASHINGTON, D.C. : 1984) 44(2006) - 45(2007) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERSPECTIVES ON HISTORY 46(2008) - 50(2012) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PERSPEKTIVEN DER PHILOSOPHIE full access εως 2012 - Ηλεκτρονικό
PERSPEKTIVEN DER PHILOSOPHIE 4(1978) - 37(2011) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PEUPLES MEDITERRANEENS = MEDITERRANEAN PEOPLES 2(1978) - 8(1979) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PFLÜGERS ARCHIV 390(1981) - 405(1985)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHARMACEUTISCHE ZENTRALHALLE FUR DEUTSCHLAND     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 05(1864)-107(1968) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHARMACOLOGICAL REVIEWS έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 30(1978) - 58(2006) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY & SUPPLEMENT (Former title: ACTA PHARMACOLOGICA ET TOXICOLOGICA) 60(1987) - 88(2001)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 24(1986) - 51(1995)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHARMATHERAPEUTICA 02(1981) - 05(1989)  27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHASE TRANSITIONS 1(1979) - 31(1991) 45B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHI DELTA KAPPAN 56(1975) - 89(2007) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOLOGISCHE WOCHENSCHRIFT 41(1921) - 64(1944) 42B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOLOGUS full access εως 2012 - Ηλεκτρονικό
PHILOLOGUS 1(1846) - current 42B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHIA NATURALIS full access εως 2012   Ηλεκτρονικό
PHILOSOPHIA NATURALIS 1(1950) - 48(2011) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICA 39(1987) - 81(2008) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL BOOKS 26(1985) - 26(1985) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL INQUIRY 1(1978) - 22(2000) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL ISSUES 10(2000) - 12(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL MAGAZINE   45B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ s. 7, 41(1950)-s. 8, 36 (1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS 55(1987) - 80(2000) 46A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL MAGAZINE. A. PHYSICS OF CONDENSED MATTER, DEFECTS AND MECHANICAL PROPERTIES 41(1980) - 66(1992) 45B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1978)-40(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL MAGAZINE. B. 1980 - 1992 46A Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL MAGAZINE. B. PHYSICS OF CONDENSED MATTER, ELECTRONIC, OPTICAL, AND MAGNETIC PROPERTIES 41(1980) - 52(1985) 46A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 37(1978)-40(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL MAGAZINE. B. PHYSICS OF CONDENSED MATTER, STRUCTURAL, ELECTRONIC, OPTICAL, AND MAGNETIC PROPERTIES (1986) 53(1986) - 66(1992) 46A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES  1(1987) - 16(2002) 14Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL QUARTERLY  1(1950) - 52(2002) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL REVIEW έως το 2011   Ηλεκτρονικό
PHILOSOPHICAL REVIEW  1(1892) - 115(2006) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL STUDIES 33(1978) - 111(2002) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SERIES A. MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES 245(1952) - 332(1990) 46A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON. SERIES A. PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING 333(1990) - 353(1995) 46A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHIQUES 34(2007) - 38(2011) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHISCHE RUNDSCHAU full access εως 2011 - Ηλεκτρονικό
PHILOSOPHISCHE RUNDSCHAU 1(1953) - 58(2011) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHISCHES JAHRBUCH  56(1946) - 118(2011) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHISCHES JOURNAL 1(1969) - 10(1969) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY  31(1956) - 79(2004) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY AND HISTORY  1(1968) - 21(1988) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH 41(1980) - 73(2006) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY AND SOCIAL ACTION  11(1985) - 30(2004) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY EAST AND WEST full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
PHILOSOPHY EAST AND WEST  25(1975) - 56(2006) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY IN REVIEW = COMPTES RENDUS PHILOSOPHIQUES 18(1998) - 29(2006) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY NOW 59(2007) - 88(2012) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY OF SCIENCE 63(1996) - 63(1996) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOSOPHY TODAY 19(1975) - 55(2011) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHILOTHEOS 1(2001) - 9(2009) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHOENIX 1(1946) - 66(2012) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHOTO BUSINESS 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
PHRONEMA 1(1986) - 14(1999) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHRONESIS 1(1955) - 51(2006) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHRONESIS - A JOURNAL FOR ANCIENT PHILOSOPHY full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
PHYSICA MEDICA 11(1995) - 27(2011) 27Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICA STATUS SOLIDI   46A Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1962)-42(1970) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICA STATUS SOLIDI. A. APPLIED RESEARCH 57(1980) - 194(2002) 46B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 33(1976)-56(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICA STATUS SOLIDI. B. BASIC RESEARCH 97(1980) - 235(2003) 47A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 43(1971)-96(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL CHEMISTRY (NEW YORK, N.Y. 1967)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1967) - 11B(1975) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Full access μέχρι 2011 (issue 48, Dec.)   Ηλεκτρονικό
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS: PCCP  1(1999) - 8(2006) 59Β-60Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW 79(1950) - 188(1969) 47A, 47B, 48A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW B. SOLID STATE 1(1970) - 17(1978) 49A, 49B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW LETTERS 1(1958) - 90(2003) 51A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW. A. ATOMIC, MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS 41(1990) - 66(2002) 48A- 48B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW. A. GENERAL PHYSICS 1(1970) - 40(1989) 44A-44B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW. B. CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS 18(1978) - 66(2002) 49A, 49B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW. C. NUCLEAR PHYSICS 1(1970)  - 66(2002) 50A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW. D. PARTICLES AND FIELDS 1(1970)  - 66(2002) 50A-50B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICAL REVIEW. E. STATISTICAL PHYSICS, PLASMAS, FLUIDS AND RELATED INTERDISCIPLINARY TOPICS 47(1993) - 66(2002) 50B-51A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1950-1996 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES 41(2000) - current 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS 2(1977) - 14(1987) 60Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (New title: JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1956)-23(1962) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS BULLETIN 24(1973) - 39(1988) 51A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS EDUCATION  6(1971) - 30(1995) 51A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS LETTERS 1(1962) - 23(1966) 51A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS LETTERS. A 24(1967) - 311(2003) 51B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS LETTERS. B 24(1967) - 592(2004) 51B, 52A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI 56(1993) - 56(1993) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI 24(1993) - 25(1994) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS OF PLASMAS 8(2001) - 11(2004) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS 4(1970) - 9(1974) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS OF THE SOLID STATE 35(1993) - 36(1994) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS OF THIN FILMS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1964)-12(1982) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS REPORTS 1(1971) - 379(2003) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS TEACHER (THE) 9(1971) - 46(208) 52B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS TODAY 23(1970) - 59(2006) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS USPEKHI 36(1993) - 37(1994) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSICS WORLD 1(1988) - 10(1997) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSIK IN UNSERER ZEIT 2(1971) - 3(1972) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSIKALISCHE BERICHTE 46(1967) - 49(1970) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSIKALISCHE BLATTER 3(1947) - 24(1968) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 67(1987) - 80(2000)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PITTBURGH ORTHOPAEDIC JOURNAL  9 (1998) - 19 (2008) 27B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLACENTA 02(1981) - 17(1996)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLANT CELL (THE) 13(2001) - 23(2011) 1Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLANT PHYSIOLOGY 125(2001) - 157(2011) 1Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLANT PHYSIOLOGY & PLANT CELL έως το 2016   Ηλεκτρονικό
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 29(1987) - 47(2005) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLASMA PHYSICS REPORTS 30(2004) - 31(2005) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLASMID 45(2001) - 48(2002) 2Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY 67(1981) - 110(2002)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POETICS TODAY έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
POETICS TODAY 4(1983) - 27(2006) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POETIQUE 1(1970) - 169(2012) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLIS (HESLINGTON, ENGLAND) 24(2007) - 28(2011) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLIS (MADRID, SPAIN) 16(2004) - 23(2011) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLITICAL SCIENCE QUARTERLY full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
POLITICAL SCIENCE QUARTERLY 92(1977) - current 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLITIQUE INTERNATIONALE 48(1990), 78(1997/78) - current 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLITISCHE BILDUNG 21(1988) - 44(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLJA 20(1974) - 37(1991) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLYHEDRON 1(1982) - 21(2002) 60Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLYMER (POLYMER JOURNAL) 22(1981) - 43(2002) 60Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POLYMER COMMUNICATIONS 24(1983) - 32(1991) 60Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POPULATION 35(1980) - 44(1989) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POPULATION INDEX 47(1981) - 55(1989) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POPULATION STUDIES 34(1980) - 50(1996)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
POSITIF 515(2004) - 610(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRACTICAL NEUROLOGY 6(2006) - 10(2010) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT full text από 2007-2011 - Ηλεκτρονικό
PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT 79(2004) - 81(2006) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRAVOSLAVNYI PALESTINSKII SBORNIK 32(1993) - 98(1998) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRAXIS GEOGRAPHIE 1(1990) - 31(2001) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRAXIS GESCHICHTE 1988 - 2011 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRAXIS INTERNATIONAL 6(1986) - 13(1993) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PREFACES 4(1987) - 19(1990) 6A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRENATAL DIAGNOSIS 07(1987) - 21(2001) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRESENCE 13(2004) - 15(2006) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRESENCE - TELEOPERATORS AND VIRTUAL ENVIRONMENTS full access εως 2013   Ηλεκτρονικό
PRESSE MEDICALE (Former title: NOUVELLE PRESSE MEDICALE) 12(1983) - 26(1997)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PREVENTIVE MEDICINE 30(2000) - 35(2002) 27Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1975)-23(1994) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRIME 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
PROBLEME EKONIMIKE 3(1979) - 36(1989) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROBLEMS IN GENERAL SURGERY 1(1984) - 6(1989)  10B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS - ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA 3(1976) - 11(1994) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS - CLASSICAL ASSOCIATION 1(1904) - 93(1996) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS AND ADDRESSES OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION 80(2006) - 85(2012) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE AFRICAN CLASSICAL ASSOCIATIONS 2(1959) - 9(1966) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH 39(1998) - 44(2003) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY έως 2010   Ηλεκτρονικό
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY  126(1982) - 155(2011) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY 1(2004) - 6(2009) 27B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE ANALYTICAL DIVISION OF THE CHEMICAL SOCIETY (N.T.: ANALYTICAL PROCEEDINGS) 16(1979) - 16(1979) 55Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE ANNUAL CONFERENCE (PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY OF GREAT BRITAIN) (New title: PROCEEDINGS OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY OF GREAT BRITAIN) 3(1969) - 4(1970) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY  63(1962-63) - 102(2002) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE BRITISH ACADEMY 106(2002) - current 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOLOGICAL SOCIETY (N.T.: CAMBRIDGE CLASSICAL JOURNAL) 1(1882) - 50(2004) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE IEEE 80(1992) - 93(2005) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (PNAS) 77(1980) - 103(2006) 27Β - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 41(1955)-76(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY OF GREAT BRITAIN (Former title: PROCEEDINGS OF THE ANNUAL CONFERENCE) (New title: JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION) 5(1971) - 11(1977) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE PHYSICAL SOCIETY 62(1949) - 88(1966) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SOCIETY 1(1935) - current 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON - BIOLOGICAL SCIENCES Free access μέχρι vol. 282 (1804) 2015   Ηλεκτρονικό
PROCEEDINGS OF THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE 65(1939), 114(1939 - 137(2011) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCEEDINGS OF THE VIRGIL SOCIETY 25(2004) - 27(2011) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROCESS STUDIES  7(1977) - 40(2011) 15Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRODUCTION PASTORALE ET SOCIETE 3(1978) - 20(1987) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROFILS 2(1953) - 15(1956) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRAM OF THE ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION 2006 - current 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN BIOPHYSICS AND BIOPHYSICAL CHEMISTRY (New title: PROGRESS IN BIOPHYSICS AND MOLECULAR BIOLOGY) 5(1955) - 12(1962) 9A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN BIOPHYSICS AND MOLECULAR BIOLOGY (Former title: PROGRESS IN BIOPHYSICS AND BIOPHYSICAL CHEMISTRY) 13(1963) - 28(1974) 9A - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 7(1981) - 13(1987) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN GROWTH FACTOR RESEARCH 02(1990) - 06(1995)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY 1(1959) - 56(2009) 41A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 11(1963) - 40(1996) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN NATURAL SCIENCE 3(1993) - 5(1995) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 1(1966) - 29(1996) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH (New title: PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH AND MOLECULAR BIOLOGY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1963)-2(1963) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH AND MOLECULAR BIOLOGY (Former title: PROGRESS IN NUCLEIC ACID RESEARCH)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 3(1964)-28(1983) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1978)-35(1995) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1963)-12(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 3(1967) - 24(1996) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN STEREOCHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1954) - 4(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN SURFACE AND MEMBRANE SCIENCE (Former title: RECENT PROGRESS IN SURFACE SCIENCE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1971) - 13(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 1(1972) - 51(1996) 53A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 49(1973) - 92(1994) 53A-53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS. SUPPLEMENT 53(1973) - 117 (1994) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROSPECTS 10(1980) - 32(2002) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROSTAGLANDINS 21(1981) - 51(1996) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROSTATE (THE) 04(1983) - 53(2002)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL 01(1977) - 20(1996)  27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 04(1993) - 17(1999) 27Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROTOPLASMA 83(1975) - 123(1984) 27B - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 48(1957)-82(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROVERBIUM: BULLETIN D'INFORMATIONS SUR LES RECHERCHES PAREMIOLOGIQUES 1(1965) - 25(1975) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PROVERBIUM: YEARBOOK OF INTERNATIONAL PROVERB SCHOLARSCHIP 1(1984) - 28(2011) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PRUDENTIA 1(1969) - 36(2004) 43A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHE 41(1987) - 51(1997) 27B-28A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOANALYTIC QUARTERLY 50(1981) - 80(2011) 28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOANALYTIC STUDY OF THE CHILD (THE) 1(1945) - 50(1995) 28A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 34(1960)-79(1992) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGICAL BULLETIN  43(1946) - 113(1993) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGICAL REPORTS 74(1994) - 109(2010) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGICAL REVIEW  56(1949) - 112(2005) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGIE FRANCAISE 34(1989) - 50(2005) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 23(1976), 34(1987) - current 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGIE UND GESELLSCHAFTSKRITIK 18(1994) - 25(2001) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU  16(1965) - 62(2011) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY 75(2002) - 80(2007) 28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY: THEORY, RESEARCH AND PRACTICE full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
PSYCHOLOGY TODAY 18(1984) - 23(1989) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOPHARMACOLOGY 73(1981) - 164(2002)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN 16(1980) - 19(1983) 28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOPHYSIOLOGY 18(1981) - 39(2002)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PSYCHOSOMATICS 29(1988) - 40(1999)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLIC CHOICE 110(2002) - 113(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLIC FINANCE (LONDON, ENGLAND) 1998 - 2006 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLIC FINANCE = FINANCES PUBLIQUES (Former title: OPENBARE FINANCIEN) 5(1950) - 51(1996) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLIC HEALTH NEWS 65(1990) - 65(1990)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLIC HISTORIAN 30(2008) - 34(2012) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLIC HISTORIAN,THE Αναγνωρίζει το Ίδρυμα - Full access from 2001-vol. 38 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
PUBLIC HISTORY NEWS 28(2008) - 33(2012) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLICATIONS - ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA 13(1996) - 13(1996) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN 1(1949) - 48(1996) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 63(1951) - 115(2003) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLICATIONS OF THE DOMINIAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY 10(1966) - 13(1969) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PUBLICATIONS OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF JAPAN 1(1989) - 5(1998) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PURE AND APPLIED CHEMISTY 74(2002) - 80(2008) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS 57(1964) - 113(1975) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUADERNI DI LINGUE E LETTERATURE 1(1976) - 34(2009) 43B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUADERNI DI STORIA 10(1984) - 37(2011) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUADERNI MEDIEVALI   28(2004) - 29(2005) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUADERNI PER LA STORIA DELL'UNIVERSITA DI PADOVA 24(1991) - 32(1999) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUADERNI STORICI 13(1970) - current 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA 1(1966) - 95(2010) 43B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUALITY 1967 - 1972 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUANTITATIVE ECONOMICS έως το 2016   Ηλεκτρονικό
QUANTUM 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
QUARTERLY BULLETIN ON SOLAR ACTIVITY 14(1968) - 31(1989) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 65(1951) - 121(2006) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 1(1960) - 13(1972) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY 72(1946) - 132(2006) 48B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE 41(2001) - 41(2001) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
QUESTIONS AND ANSWERS IN GENERAL TOPOLOGY 25(2007) - 29(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS 26(1987) - 33(1994)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIATION MEASUREMENTS (Former title: NUCLEAR TRACKS AND RADIATION MEASUREMENTS) 23(1994) - 26(1999)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 19(1982) - 47(1996)  53B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIATION PROTECTION ABSTRACTS (Former title: APPLIED HELATH PHYSICS ABSTRACTS AND NOTES)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 25(1999)-26(2000) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 07(1984 ) - 117(2005) 28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADICAL HISTORY REVIEW έως το 2011 - Ηλεκτρονικό
RADICAL HISTORY REVIEW 58(1994) - 96(2006) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADICAL PHILOSOPHY έως 2015 - Ηλεκτρονικό
RADICAL PHILOSOPHY 10(1975) - 170(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIO ELECTRONICS (New title: ELECTRONICS NOW) 52(1981) - 64(1993) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIOGRAPHICS full text από 1981-2016 - Ηλεκτρονικό
RADIOGRAPHICS 25(2005) - 31(2011) 28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA (THE) 3(1965) - 49(2011) 30B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIOLOGY full text από 1999-2014 - Ηλεκτρονικό
RADIOLOGY 94(1970) - 241(2006) 28Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 64(1955)-93(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
RADIOTHERAPY & ONCOLOGY 15(1989) - 41(1996)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RAMUS 1(1972) - 41(2012) 43B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RAND JOURNAL OF ECONOMICS 29(1998) - 37(2006) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RANDOM STRUCTURES AND ALGORITHMS  8(1996) - 21(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RAPPORT D'ACTIVITE 1(1960) - 6(1967) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RASSEGNA     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 44(1967)-49(1972) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
REACTION KINETICS AND CATALYSIS LETTERS 12(1979) - 60(1997) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
READING TEACHER 51(1997) - 66(2012) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
READING TODAY 16(1998) - 30(2012) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
READING WORKING PAPERS IN LINGUISTICS 5(2001) - 8(2005) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS (Former title: FIESER AND FIESER'S REAGENTS FOR ORGANIC SYNTHESIS) 1(1967) - 7(1979) 41A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RECENT PROGRESS IN HORMONE RESEARCH 52(1997) - 59(2004) 30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RECENT PROGRESS IN SURFACE SCIENCE (New title: PROGRESS IN SURFACE AND MEMBRANE SCIENCE) 1(1964) - 3(1970)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
RECENTLY PUBLISHED ARTICLES 1(1976) - 15(1990) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RECHERCHE 6(1975) - 28(1997) 53B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RECHERCHE EN EDUCATION 8(1992) - 17(1994) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RECHERCHES DE PAPYROLOGIE  1(1961) - 4(1967) 43B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REEDUCATION ORTHOPHONIQUE 27(1989) - 49(2011) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY (Former title: JOURNAL OF REFRACTIVE SURGERY) (New title: JOURNAL OF REFRACTIVE AND CORNEAL SURGERY) 06(1990) - 09(1993)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS 28(1998) - 32(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RELATIONS INTERNATIONALES 133(2008) - 152(2012) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION: RASE 11(1990) - 28(2007) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RENDICONTI 105(1971) - 137(2003) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RENDICONTI DI MATHEMATICA E DELLE SUE APPLICAZIONI 27(2007) - 31(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPERES 1(1990) - 80(2010) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE (New title: INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL BIBLIOGRAPHY) 22(1970) - 42(1990) 16A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPERTOIRE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE 1(1965) - 17(1981) 57Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPORT OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES CYPRUS 1963 - 1995 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 38(1975)  - 68(2005) 53B-54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPRESENTATIONS 113(2011) - 116(2011) 32Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REPUBLIKA 46(1990) - 47(1991) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RES. JOURNAL OF THE RETICULOENDOTHELIAL SOCIETY (Βλέπε: JOURNAL OF THE RETICULOENDOTHELIAL SOCIETY) 24(1978) - 24(1978) 24Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH AND DEVELOPMENT (Former title: INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT) 26(1984) - 37(1995) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES 15(1994) - 23(2002) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH IN EDUCATION 13(1975) - 86(2011) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH IN EDUCATION - MANCHESTER full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
RESEARCH IN IMMUNOLOGY (Former title: ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. IMMUNOLOGY) 140(1989) - 144(1993)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH IN MICROBIOLOGY (Former title: ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. MICROBIOLOGY) 140(1989) - 144(1993)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH IN VIROLOGY (Former title: ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR. VIROLOGY) 140(1989) - 144(1993)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION Full access μέχρι current issue 2016   Ηλεκτρονικό
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTIONS 40(2007) - 44(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESIDENT AND STAFF PHYSICIAN 27(1981) - 47(2001)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESPIRATION 45(1984) - 67(2000)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESPIRATORY MEDICINE (Former title: BRITISH JOURNAL OF DISEASES OF THE CHEST) 83(1989) - 91(1997)  28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE 01(1989) - 01(1989) 28Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RETINA 10(1990) - 22(2002)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW (FERNAND BRAUDEL) 1(1977) - 34(2010) 57B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS 21(1999) - 21(1999) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF DEVELOPMENT ECONOMICS 1(1997) - 6(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS 1(1998) - 5(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 17(1949/50) - 72(2005) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 80(1998) - 80(1998) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF EDUCATION 8(1982) - 14(1991) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 1(1931) - 77(2007) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF INTERNATIONAL ECONOMICS 1(1992) - 10(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF MEDICAL AND VETERINARY MYCOLOGY 21(1986) - 28(1993) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF METAPHYSICS  32(1978) - 61(2007) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF POPULATION REVIEWS 14(1979) - 53(1989)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 51(1980) - 65(1994) 54A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 21(1950)-50(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEW OF WORLD ECONOMICS=WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV (Former title: WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV) 139(2003) - 141(2005) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 4(1978) - 30(2011) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY 5(1983) - 31(2011) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEWS IN MOLECULAR BIOTECHNOLOGY 82(2001) - 90(2002) 2Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEWS OF CHEMICAL INTERMEDIATES 2(1978) - 4(1980) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 22(1950) - 74(2002) 57B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVISTA DE ETHNOGRAFIA 1(1963) - 16(1972) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVISTA DE ETNOGRAFIE SI FOLCLORE 11(1966) - 45(2000) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVISTA DEL MUSEO NACIONAL 38(1972) - 40(1974) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVISTA ISTORICA 1(1990) - 11(2000) 57Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVOLUTION 497(1989) - 782(1994) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVOLUTION SURREALISTE 1(1924) - 12(1929) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ANALYTIQUE DE L'EDUCATION 12(1960) - 14(1962) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ARCHEOLOGIQUE 13(1939) - current 57B-58A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE 5(1926) - 89(2011) 43B-44A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE BELGE DE PHYCHOLOGIE ET DE PEDAGOGIE 29(1967) - 49(1987) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE CANADIENNE AMERICAINE D' ETUDES SLAVES (ΒΛΕΠΕ: CANADIAN AMERICAN SLAVIC STUDIES)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE 28(1980) - 59(2011) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D’OTO-NEURO-OPHTHALMOLOGIE 53(1981) - 55(1983) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE CHIMIE MINERALE 16(1979) - 24(1987) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE L'ART 147(2005) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE LARYNGOLOGIE OTOLOGIE RHINOLOGIE 104(1983) - 124(2003) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 189(1976) - current 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE L'ORIENT CHRETIEN 1(1896) - 30(1936) 58A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE L'ORIENT LATIN 1(1893) - 12(1909-11) 58A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE METAPHYSIQUE ET DE MORALE  81(1976) - 2011 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE PHILOLOGIE DE LITTERATURE ET D HISTOIRE ANCIENNES 1(1877) - 85(20110 44A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE PHILOSOPHIE ANCIENNE 1(1983) - 29(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUEE 15(1980) - 25(1990) 54A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1967)-14(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES DEUX MONDES (1829) 1(1829) - 2(1829) 58A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES DEUX MONDES (1831) 1(1831) - 37(1937) 58A-58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES ANCIENNES 1(1899) - 114(2012) 44A-44B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES BYZANTINES 1(1943) - 69(2011) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES GRECQUES 1(1888) - 125(2012) 44B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES ITALIENNES 51(2005) - 56(210) 44B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES LATINES 1(1923) - 88(2010) 44B-45A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES SLAVES 1(1921) - 84(2012) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES ETUDES SUD-EST EUROPEENNES  1(1963) - 50(2012) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DES MUSEES DE FRANCE: REVUE DU LOUVRE 54(2004) - 61(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'ESTHETIQUE 1972 - 1977, 1991 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'HISTOIRE DE LA DEUXEME GUERRE MONDIALE 1(1950), 19(1969) - 28(1978) 58Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'HISTOIRE DES TEXTES 1(1971) - current 58Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'HISTOIRE DIPLOMATIQUE 79(1965) - 125(2011) 58Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'HISTOIRE DU THEATRE 27(1975) - 63(2011) 44A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES Full text in open access από 2002-2012 - Ηλεκτρονικό
REVUE D'HISTOIRE ET DE PHILOSOPHIE RELIGIEUSES 52(1972) - 91(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE D'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 23(1976) - 58(2011) 58Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DU LOUVRE 52(2002) - 53(2003) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE DU MAUSS - MOUVEMENT ANTI UTILITARISTE EN SCIENCES SOCIALES Εώς 2012   Ηλεκτρονικό
REVUE DU MAUSS SEMESTRIELLE 33(2009) - 38(2011) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ECONOMIQUE full text από 1950-2012 - Ηλεκτρονικό
REVUE ECONOMIQUE 48(1997) - 62(2011) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE EUROPEENNE DU HANDICAP MENTAL = EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL DISABILITY 5(1995) - 29(2004) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE Full text έως το 2012   Ηλεκτρονικό
REVUE FRANCAISE DE PEDAGOGIE  1(1967) - 177(2011) 23A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE  7(1966), 15(1974) - 53(2012) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE HISTORIQUE 1(1876) - 660(2011) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE 24(1970) - 65(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE INTERNATIONALE DES HAUTES TEMPERATURES ET DES REFRACTAIRES 17(1980) - 27(1991) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES 30(1978) - 193/194 (2007) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE INTERNATIONALE DES SERVICES DE SANTE, DES ARMEES DE TERRE, DE MERET DE L’AIR 55(1982) - 58(1985)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE MARITIME (LA) 1928 - 1967 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE NUMISMATIQUE 155(2000) - 167(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LA FRANCE ET DE L'ETRANGER  162(1972) - 136(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN  68(1970) - 109(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE POLITIQUE INTERNATIONALE 1(1914) - 12(1919) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE PSYCHANALYSE ET ENFANCE DU CENTRE ALFRED BINET 29(2000) - 31(2002) 28B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ROUMAINE 19(1965), 34(1980) - 34(1980) 58A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ROUMAINE DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES 52(2007) - 56(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ROUMAINE DE PHYSIQUE (New title: ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS) 27(1982) - 37(1992) 49A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE 2(1963) - 50(2011) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
REVUE RUSSE 26(2005) - 38(2009/10) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHEINISCHES JAHRBUCH FUR VOLKSKUNDE 2(1951) - 36(2006) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHEINISCHES MUSEUM FUR PHILOLOGIE 1(1842) - current 45A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHEUMATIC DISEASES CLINICS OF NORTH AMERICA (Former title: CLINICS IN RHEUMATIC DISEASES) 14(1988) - 25(1999) 10B - ΙΣΟΓΕΙΟ Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHEUMATOLOGY (Former title: BRITISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY) 38(1999) - 41(2002) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL 01(1981) - 13(1994) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHINOLOGY & SUPPLEMENT 21(1983) - 49(2011) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RHINOLOGY & SUPPLEMENTS Full access μέχρι vol. 50 (4) 2012 - Supplements Ok   Ηλεκτρονικό
RIFORMA DELLA SCUOLA 30(1984) - 38(1992) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RINASCIMENTO 20(1980) - 21(1981) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 6(1983) - 16(1993) 54A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1972)-5(1982) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DELL'ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 15(1968) - 19/20 (1972/73) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA 1(1924) - 86(2010) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE 1(1959) - 53(2011) 45B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI FILOLOGIA E D'ISTRUZIONE CLASSICA 1(1873) - 139(2011) 45B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI FILOSOFIA 72(1981) - 102(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA 14(1954) - 54(1994) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI PHILOSOFIA NEO-SCOLASTICA 86(1994) - 86(1994) 15B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI STUDI BIZANTINI E NEOELLINICI 1(1964) - 47(2010)  58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI STUDI BIZANTINI E SLAVI 1(1981) - 5(1985) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA DI STUDI CLASSICI 1(1952) - 27(1979) 45B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA  77(1970) - 83(1976) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA ITALIANA DI GEOFISIKA 21(1972) - 21(1972) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA STORICA DELL'ANTICHITA 20(1990) - 38(2008) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RIVISTA STORICA ITALIANA 77(1965) - 123(2011) 58B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS Full access from vol. 1 (1971)-current issue vol. 45 (6) 2015   Ηλεκτρονικό
ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS (Former title: REVUE ROUMAINE DE PHYSIQUE) 37(1992) - 57(2012) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ROMANIAN REPORTS IN PHYSICS 44(1992) - 64(2012) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ROMISCHES JAHRBUCH DER BIBLIOTHECA HERTZIANA 35(2003/04) - 39(2009/10) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY - ONLINE ARCHIVE     Ηλεκτρονικό
RUE DESCARTES 57(2007) - 70(2010) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUE JACOB (27) 1977 - 1979  - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUMANIAN STUDIES 1(1970) - 5(1986) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RURAL HISTORY 11(2000) - 15(2004) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS Full access μέχρι vol. 85 (3) 2016 - Ηλεκτρονικό
RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS 71(2002) - 76(2007) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY (Former title: SOVIET JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY ) 19(1993) - 21(1995) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY (Former title: SOVIET ELECTROCHEMISTRY) 29(1993) - 31(1995) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 22(1977) - 38(1993) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY 51(1977) - 66(1992) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS Full access μέχρι vol. 70 (6) 2015   Ηλεκτρονικό
RUSSIAN STUDIES IN HISTORY 36(1997/98) - 36(1997/98) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
RUSSIAN STUDIES IN PHILOSOPHY full access - Ηλεκτρονικό
RUSSIAN STUDIES IN PHILOSOPHY 31(1992) - 50(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SAECULUM 15(1964) - 17(1966) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SAGA BOOK 8(1912/13) - 19(1974/77) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SAGA BOOK OF THE VIKING CLUB 1(1892/96) - 7(1910/11) 58A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SANKHYA (Split into: SANKHYA. SERIES A (2008) & SERIES B (2008)) 69(2007) -  30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SANKHYA. SERIES A (2008) (Former title: SANKHYA) 70(2008) - 73(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SANKHYA. SERIES B (2008) (Former title: SANKHYA) 70(2008) - 73(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE 44(1989) - 57(2002) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SBORNIK STATEI PO ARKHEOLOGII I VIZANTINOVIEDIENIIU (SEMINARIUM KONDAKOVIANUM) 4(1931) - 8(1936) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 78(1976) - 104(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & SUPPLEMENT 23(1988) - 37(2002)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCANDINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY (New title: EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY) 22(1979) - 37(1986) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 22(1988) - 30(1996) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCANDINAVIAN JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 22(1988) - 25(1991) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY & SUPPLEMENT 15(1981) - 36(2002)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCENA 13(1977) - 28(1992) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCENA (ENGLISH ISSUE) 1(1978) - 11(1988) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHOOL COUNCELOR 42(1994) - 43(1995) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT 5(1994) - 16(2005) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHOOL LIBRARY JOURNAL 25(1978) - 53(2007) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHOOL REVIEW 84(1975) - 87(1979) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHOPENHAUER JAHRBUCH 60(1979) - 92(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHULER 2004 - 2004 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHULVERWALTUNGSBLATT FUR NIEDERSACHSEN 58(2006) - 12(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCHWEIZERISCHES ARCHIV FUR VOLKSKUNDE 7(1903) - 107(2011) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE 141(1963) - 335(2012) 4Α-5Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE AND SOCIETY Full text - Ηλεκτρονικό
SCIENCE AND SOCIETY 45(1981) - 75(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE DU SOL 15(1977) - 31(1993) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE EDUCATION 79(1995) - 86(2002) 60Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING  26(1996) - 44(2002) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 65(1987) - 178(1996) 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCE TECHNOLOGY AND HUMAN VALUES 15(1990), 22(1997) - 30(2005) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENCES DE L'EDUCATION: POUR L'ERE NOUVELLE 23(1990) - current 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENTIA 116(1981) - 120(1985) 15B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENTIAE MATHEMATICAE JAPONICAE 65(2007) - 74(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENTIFIC AMERICAN 192(1955) - 305(2011) 5Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCIENTIFIC AMERICAN 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
SCIENTIFIC AMERICAN MEDICINE (New title: ACP MEDICINE) 20(1997) - 27(2004)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 45(1998) - 46(1999) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCRIPTORIUM 1(1946) - 66(2012) 45B-46A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCRITTURA E CIVILTA 1(1977) - 7(1983) 46A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SCULPTURE 24(2005) - 30(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SECOLUL 20 3(1963) - 10(1965) 46A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SELECTIVE ELECTRODE REVIEWS (Former title: ION SELECTIVE ELECTRODE REVIEWS) 11(1989) - 14(1992) 56Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMICONDUCTORS 27(1993) - 29(1995) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM 11(1981) - 35(2005) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY (Former title: SEMINARS IN DERMATOLOGY) 16(1997) - 29(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN DERMATOLOGY (New title: SEMINARS IN CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY) 12(1993) - 13(1994)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY 13(1996) - 27(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN DIALYSIS 11(1998) - 17(2004)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN HEMATOLOGY 17(1980) - 32(1995) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN LIVER DISEASE 24(2004) - 30(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN LIVER DISEASES έως το 2016   Ηλεκτρονικό
SEMINARS IN NEPHROLOGY 07(1987) - 30(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN NEUROLOGY έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
SEMINARS IN NEUROLOGY 2(1982) - 26(2006) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE 07(1977) - 13(1983) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN ONCOLOGY & SUPPLEMENT 02(1975) - 37(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN ONCOLOGY & SUPPLEMENTS Free access to some issues (2014-2015)   Ηλεκτρονικό
SEMINARS IN PERINATOLOGY 05(1981) - 19(1995)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY 05(1987) - 17(1999)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN RESPIRATORY INFECTIONS 04(1989) - 12(1997)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN ROENTGENOLOGY 03(1968) - 40(2005) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY Full access μέχρι cur. issue vol. 27 (4) 2015 - Ηλεκτρονικό
SEMINARS IN THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 11(1999) - 22(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN ULTRASOUND CT AND MRI 12 (1991) - 26(2005) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMINARS IN VASCULAR SURGERY Full access μέχρι cur. issue vol. 28 (2) 2015 [access through HEALlink] - Ηλεκτρονικό
SEMINARS IN VASCULAR SURGERY 17(2004) - 23(2010) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEMIOTICA full text μόνο 2007-2008 - Ηλεκτρονικό
SEMIOTICA 3(1971) - 162(2006) 46A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SERVICE D'INFORMATION 1973 - 2003 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEX ROLES 6(1980) - 27(1992) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 15(1988) - 29(2002)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SHEJZAT 13(1969) - 17(1973) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS Full access μέχρι current issue vol. 76 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
SIAM JOURNAL ON COMPUTING  26(1997) - 26(1997) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION Full access μέχρι current issue vol. 54 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION  33(1995) - 44(2006) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS 18(2004) - 19(2006) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS Full access μέχρι current issue vol. 37 (1) 2016   Ηλεκτρονικό
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION  2(1992) - 16(2006) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING  17(1996) - 18(1997) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIAM REVIEW  39(1997) - 39(1997) 12Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SICULORUM GYMNASIUM 30(1977) - 54(2004) 46A-46B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGCSE BULLETIN  27(1995) - 29(1997) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGCSE BULLETIN INROADS 29(2007) - 34(2002) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGGROUP BULLETIN 18(1997) - 24(2003) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGIR FORUM  30(1996) - 36(2003) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGLINK NEWSLETTER (New title: SIGWEB NEWLETTER) 5(1996) - 7(1998) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGMOD RECORD 24(1995) - 32(2003)  12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGNAL 1992 - 2003 46B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGNS 25(2000) - 32(2006) 24A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGNS - JOURNAL OF WOMEN IN CULTURE AND SOCIETY Full access only vol. 36 (3-4) 2011 & vol. 37 (1) 2011   Ηλεκτρονικό
SIGNUM NEWSLETTER  32(1997) - 33(1998) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGUCCS NEWSLETTER  27(1997) - 27(1997) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SIGWEB NEWSLETTER (Former title: SIGLINK NEWSLETTER) 8(1999) - 9(2000) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SKELETAL RADIOLOGY 04(1979) - 31(2002)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SKEPSIS 1(1990) - 9(1998) 15B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SKIN PHARMACOLOGY (New title: SKIN PHARMACOLOGY AND APPLIED SKIN PHYSIOLOGY) 03(1990) - 10(1997)  28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SKIN PHARMACOLOGY AND APPLIED SKIN PHYSIOLOGY (Former title: SKIN PHARMACOLOGY (New title: SKIN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY) 11(1998) - 16(2003) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SKIN PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY Full access μέχρι 2011, vol. 24 (6)   Ηλεκτρονικό
SKIN PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY (F.T.: SKIN PHARMACOLOGY & APPLIED SKIN PHYSIOLOGY) 17(2004) - 19(2006) 28Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SKY AND TELESCOPE 18(1958) - 123(2012) 54A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SLAVIC REVIEW 20(1961) - 70(2011) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SLAVICA GANDENSIA 1(1974) - 28(2001) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW full access εως 2010 - Ηλεκτρονικό
SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW 21(1943) - 89(2011) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SLAVONIC YEAR-BOOK 20(1941) - 20(1941) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SLOVO 1(1952) - 39/40(1990) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL ANTHROPOLOGY 10(2002) - 16(2008) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL BIOLOGY 33(1986) - 45(1998) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL CASEWORK 45(1964) - 57(1976) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL EDUCATION 44(1980) - 75(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL HISTORY 1(1976) - 27(2002) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL IDENTITIES 6(2000) - 8(2002) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL MOVEMENT STUDIES   1(2002) - 1(2002) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL PROBLEMS 24(1976) - 41(1994) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY Full access από 2004 μέχρι current issue Mar. 2016   Ηλεκτρονικό
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 68(2005) - 69(2006) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIAL RESEARCH Full access 2002-2015 - Ηλεκτρονικό
SOCIAL RESEARCH 47(1980) - 75(2008) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIETA E STORIA   27(2004) - 34(2011) 18A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIETE ALFRED BINET & THEODORE SIMON 69(1969) - 80(1980) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1980)-44(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGICAL ANALYSIS 46(1985) - 50(1989) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGICAL METHODS AND RESEARCH 16(1988) - 18(1990) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGICAL RESEARCH full text - Ηλεκτρονικό
SOCIOLOGICAL RESEARCH 31(1992) - 50(2011) 18Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGICAL REVIEWS Full text    Ηλεκτρονικό
SOCIOLOGY 30(1996) - 39(2005) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGY OF EDUCATION Full access από 2004 μέχρι current issue Apr. 2016 - Ηλεκτρονικό
SOCIOLOGY OF EDUCATION 65(1992) - 72(2006) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOCIOLOGY OF EDUCATION ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 24(1989)-28(1992) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOFT MATTER 2(2006) - 2(2006) 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOFTWARE ENGINEERING NOTES  20(1995) - 27(2002) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOFTWARE TESTING VERIFICATION AND RELIABILITY 6(1996) - 12(2002) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOFTWARE WORLD 38(2007) - 42(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOFTWARE: PRACTICE AND EXPERIENCE  27(1997) - 28(1998) 12Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOIL SCIENCE 129(1980) - 141(1986) 54A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 115(1973)-128(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL Full access 2010-2011 only ?   Ηλεκτρονικό
SOLAR GEOPHYSICAL DATA 425(1980) - 491(1985) 54A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 377(1976)-424(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLAR PHYSICS 65(1980) - 211(2003) 54A-54B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1967)-64(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLID STATE ABSTRACTS JOURNAL (N.T.: SOLID STATE AND SUPERCONDUCTIVITY ABSTRACTS)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1967)-27(1987) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLID STATE AND SUPERCONDACTIVITY ABSTRACTS (F.T.: SOLID STATE ABSTRACTS JOURNAL)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1988)-36(1996) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLID STATE COMMUNICATIONS  33(1980) - 123(2002) 54B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1966)-32(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLID STATE PHYSICS (NEW YORK, 1955)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1955)-46(1992) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLID STATE PHYSICS. SUPPLEMENT     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1958)-15(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOLID STATE TECHNOLOGY 22(1979) - 55(2012) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SONNENENERGIE 1990 - 1994 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOOCHOW JOURNAL OF MATHEMATICS 33(2007) - 33(2007) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTH AFRICAN STATISTICAL JOURNAL 41(2007) - 45(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTH EASTERN EUROPE JOURNAL OF ECONOMICS: SEEJE 1(2003) - 9(2011) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTH SLAV JOURNAL 1(1978) - 30(2011) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTHEAST EUROPEAN YEARBOOK (THE) 1991 - 1994/95 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTHEASTERN EUROPE = L'EUROPE DU SUD-EST 1(1974) - 10(1983) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 17(1950) - 74(2007) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTHERN JOURNAL OF PHILOSOPHY 45(2007) - 49(2011) 15B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOUTHEUROPEAN REVIEW OF BUSINESS FINANCE AND ACCOUNTING 5(2007) - 6(2008) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET ASTRONOMY (Former title: SOVIET ASTRONOMY. AJ) 24(1980) - 36(1992) 54B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 17(1974)-23(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET ASTRONOMY. AJ (New title: SOVIET ASTRONOMY)   54Β Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1957)-17(1973) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET ELECTROCHEMISTRY (New title: RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY) 16(1980) - 29(1993) 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY (New title: RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMSITRY) 1(1975) - 18(1992) 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET JOURNAL OF NON FERROUS METALS = TSVETNY METALLY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 18(1977)-24(1983) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET JOURNAL OF NUCLEAR PHYSICS 1(1965) - 55(1992) 54B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET JOURNAL OF PARTICLES AND NUCLEI 7(1976) - 23(1992) 54B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET METEOROLOGY AND HYDROLOGY 1976 - 1981 54B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. ACOUSTICS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 5(1959)-10(1965) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. CRYSTALLOGRAPHY (New title: CRYSTALLOGRAPHY REPORTS) 22(1977) - 37(1992) 54B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1960)-21(1976) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. DOKLADY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1959)-10(1966) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. JETP 51(1980) - 75(1992) 54B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 9(1959)-50(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. SEMICONDUCTORS 14(1980) - 26(1992) 54B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 10(1976)-13(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. SOLID STATE 22(1980) - 34(1992) 54B, 55A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1959)-21(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. TECHNICAL PHYSICS 25(1980) - 37(1992) 55A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 4(1959)-24(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET PHYSICS. USPEKHI 23(1980) - 35(1992) 55A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 19(1976)-22(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET SOCIOLOGY 22(1984) - 30(1991) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOVIET STUDIES IN PHILOSOPHY 23(1985) - 30(1991) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOWJETWISSENSCHAFT GESELLSCAFTS WISSENSCHAFTLICHE BEITRAGE 28(1975) - 42(1989) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SOZIALE WELT  34(1983) - 62(2011) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPACE LIFE SCIENCES 1(1968) - 4(1973) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPACE SCIENCE REVIEWS 26(1980) - 42(1985) 55A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 6(1966)-25(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPECIAL CHILDREN 26(1989) - 175(2006) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPECTROCHIMICA ACTA. PART A. MOLECULAR SPECTROSCOPY 26(1970), 35(1979) - 43(1987) 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPECTROCHIMICA ACTA. PART B. ATOMIC SPECTROSCOPY 34(1979) - 43(1988) 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPECTROSCOPY LETTERS 12(1979) - 26(1993) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPECULUM 1(1926) - 87(2012) 46B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPEKTRUM FREIZEIT 2006 - 2007 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPIEGEL (DER) 20(1966) - 29(1975) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPIELEN UND LERNEN 1995 - 2(2012) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPIELMITTEL 1995 - 2011 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPINE 15(1990) - 27(2002)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPORTPAEDAGOGIK 25(2001) - 28(2004) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPORTPRAXIS 42(2001) - 45(2004) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPORTS MEDICINE 31 (2001) - 40(2010) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPORTUNTERRICHT 50(2001) - 53(2004) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPORTWISSENSCHAFT 31(2001) - 34(2004) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPRACHE & KOGNITION 8(1989) - 18(1999) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPRACHE (DIE) 1(1949) - 45(2005) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPRACHTYPOLOGIE UND UNIVERSALIENFORSCHUNG: STUF 47(1994) - 59(2006) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SPRINGER TRACTS IN MODERN PHYSICS 38(1965) - 136(1997) 55Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STANDARD VIEW  4(1996)  - 6(1998) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STARINAR  1(1950) - 24/25 (1973/74) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STATISTICA SINICA Full access μέχρι Jan. 2015 - Ηλεκτρονικό
STATISTICA SINICA 17(2007) - 21(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STATISTICAL SCIENCE full access εως 2012 - Ηλεκτρονικό
STATISTICAL SCIENCE 22(2007) - 26(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STATISTICS AND COMPUTING 7(1997) - 12(2001) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STATISTICS AND DECISIONS - INTERNATIONAL JOURNAL STOCHASTIC METHODS AND MODELS full access εως 2011   Ηλεκτρονικό
STEM CELLS έως 2016   Ηλεκτρονικό
STORIA CONTEMPORANEA 1(1970) - 7(1976) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STORIA DELLA STORIOGRAFIA 1(1982) - 12(1987) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 1(1985) - 10/11 (1994/95) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STROKE 25(1994) - 32(2004) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STRUCTURE AND BONDING 1(1966) - 126(2007) 41Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDENT 4(2002) - 5(2006) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI ARCHEOLOGICI 1(1981) - 1(1981) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI BIZANTINI  2(1927) - 2(1927) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI 4(1935) - 10(1963) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI E SAGGI LINGUISTICI 20(1980) - 49(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI ITALIANI DI FILOLOGIA CLASSICA 1(1920) - 10(2012) 46B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI MEDIEVALI   45(2004) - 49(2008) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI MEDIOLATINI E VOLGARI 27(1980) - 52(2006) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI MISCELLANEI 7(1964) - 15(1969/70) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI SALENTINI 43/44(1973) - 51/52(1977) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI STORICI 23(1982) - 29(1988) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDI VENEZIANI 7(1965) - 54(2007) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA ALBANICA 1(1964) - 26(1989) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA BALCANICA 1(1970) - 26(2007) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 6(1953) - 189(1988) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA ISLAMICA 95(2002) - 104/105 (2007) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA LEIBNITIANA 9(1977) - 29(1997) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA MATHEMATICA έως 2016   Ηλεκτρονικό
STUDIA PAPYROLOGICA 1(1962) - 22(1983) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA PHILOSOPHICA 6(1946) - 53(1994) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA SLAVICA 26(1980) - 35(1989) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA SPINOZANA 14(1998) - 16(2008) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIA THRACICA 2(1976) - 5(1980) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIES IN ART EDUCATION 43(2002) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIES IN EDUCATIONAL EVALUATION 17(1991) - 19(1993) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIES IN LANGUAGE Έως το 2008 - Ηλεκτρονικό
STUDIES IN LANGUAGE 11(1987) - 32(2008) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIES ON THE SOVIET UNION 1(1961) - 6(1967) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIES ON VOLTAIRE AND THE EIGHTEENTH CENTURY (New title: SVEC) 240(1986) - 361(1998) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDII CLASICE 6(1964) - 18(1979) 46B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDII SI CERCETARI DE ISTORIE VECHE 14(1963) - 22(1971) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIME ALBANOLOGJIKE 1996 - 1999 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIME FILOLOGJKE 1(1978) - 26(1989) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIME HISTORIKE 18(1964) - 45(1991) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIO INTERNATIONAL  191(1976) - 195(1982) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIUM 2(1971) - 6(1975) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIUM GENERALE 21(1968) - 24(1971) 15B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUDIUM LINGUISTIK 1985 - 1988 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
STUF (Βλέπε: SPRACHTYPOLOGIE UND UNIVERSALIENFORSCHUNG)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
SUBSECIVA GRONINGANA 1(1984) - 4(1990) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SUDOST FORSCHUNGEN 9(1944) - 65/66(2007) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SUDOSTEUROPA JAHRBUCH 1(1957) - 38(2011) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SUDOSTEUROPA MITTEILUNGEN 36(1996) - 48(2008) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SUDOSTEUROPA: ZEITSCHRIFT FUR GEGENWARTSFORSCHUNG 34(1985) - 59(2011) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURFACE REVIEW AND LETTERS 11(2004) - 13(2006) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS 10(1987) - 24(1996) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURFACE REVIEW AND LETTERS Full access vol.11 (1) 2004-vol. 18 (1-6) 2011   Ηλεκτρονικό
SURFACE SCIENCE 2(1964) - 515(2002) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURFACE SCIENCE LETTERS 91(1980) - 112(1981) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURFACE SCIENCE REPORTS 1(1981) - 47(2002) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURGERY ANNUAL 1(1969) - 17(1985)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURGERY GYNECOLOGY & OBSTETRICS (N.T. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS) 148(1979) - 177(1993) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA (THE) 37(1957) - 79(1999)  30Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURGICAL NEUROLOGY 41(1994) - 43(1995)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURVEY OF OPHTHALMOLOGY 25(1980) - 47(2002)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SURVIVAL 29(1987) - 44(2002) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SVEC (Former title: STUDIES ON VOLTAIRE AND THE EIGHTEENTH CENTURY) 2001 - 2011 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SVESKE 1(1989) - 7(1995) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS 67(1965) - 77(1975) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SWISS JOURNAL OF PSYCHOLOGY 48(1989) - 60(2001) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYMBOLAE OSLOENCES 2(1924) - 77(2002) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYMBOLON 1(1960) - 17(2010) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYMPOSIUM : CANADIAN JOURNAL OF CONTINENTAL PHILOSOPHY 11(2007) - 15(2011) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNAPSE 04(1989) - 22(1996) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNAPSE: ENVIRONMENT ET SANTE MENTALE 1985 - 1985 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNLETT έως το 2016 - Ηλεκτρονικό
SYNLETT 1997 - 2006 61Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNTHESE 29(1974) - 129(2001) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNTHESIS 1969 - 2011 61Α-61Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNTHESIS - JOURNAL OF SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY έως το 2016   Ηλεκτρονικό
SYNTHESIS (BUCURESTI) 1(1974) - 24(1997), 37(2010) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC AND METAL ORGANIC CHEMISTRY 9(1979) - 26(1996) 62Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SYRIA 81 (2004) - 2011 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
SZAZADOK 120(1986) - 123(1989) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
T.H.E. JOURNAL: TECHNOLOGICAL HORIZONS IN EDUCATION 23(1995) - 24(1996) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TALANTA 10(1963) - 41(1994) 62Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TALKING FOLKLORE 8(1990) - 10(1990) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TARIH ARASTIRMALARI DERGISI 20(2002) - 21(2003) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TARIH VE TOPLUM  28 (1997) - 40(2003) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEACHING AND TEACHER EDUCATION 7(1991) - 18(2002) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEACHING CHILDREN MATHEMATICS 1(1994) - 18(2012) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEACHING HISTORY 25(1979) - 146(2012) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEACHING PHILOSOPHY 20(1997) - 34(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TECHNICAL PHYSICS 38(1993) - 39(1994) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TECHNIQUES IN NEUROSURGERY 03(1997) - 06(2000) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TECHNIQUES IN ORTHOPAEDICS  20 (2005) - 25 (2010) 29A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TECHNIQUES IN VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY 8(2005) - 8(2005) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TECHNOMETRICS έως 2016   Ηλεκτρονικό
TEL QUEL 3(1960) - 68(1976) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TELECOMMUNICATION SYSTEMS  5(1996) - 18(2001) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TELLUS 13(1961) - 34(1982) 55A - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1950)-12(1960) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
TELLUS. SERIES A. DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY 35(1983) - 53(2001) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TELLUS. SERIES B. CHEMICAL METEOROLOGY AND PHYSICAL METEOROLOGY 35(1983) - 53(2001) 55A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TELOS 43(1980) - 137(2006) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEMPS DE LA REFLEXION (LE) 1(1980) - 10(1989) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEMPS MODERNES 19(1963) - 67(2012) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEMPULLI: REVISTE PERIODIKE KULTURORE 1(2000) - 6(2002) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TETRAHEDRON 5(1959) - 59(2003) 62Α-62Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TETRAHEDRON ASYMMETRY 1(1990) - 14(2003) 62Β-63Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TETRAHEDRON LETTERS 1970 - 38(1997) 63Α-63Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEXT 1(1981) - 25(2005) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEXT & TALK 26(2006) - 26(2006) 47A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TEXT AND TALK full text μόνο 2007-2008   Ηλεκτρονικό
TEXTS AND STUDIES (LONDON, ENGLAND) 1(1982) - 8/10 (1989/91) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEMES IN EDUCATION 2(2001) - 4(2003) 67 - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORETICA CHIMICA ACTA 1(1962) - 95(1997) 63Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY 37(1986) - 73(2002) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS 30(1977) - 98(1994) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORETICAL ECONOMICS έως το 2016   Ηλεκτρονικό
THEORETICAL LINGUISTICS full text μόνο 2007-2008 - Ηλεκτρονικό
THEORETICAL LINGUISTICS 14(1987) - 32(2006) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORY AND DECISION 10(1979) - 51(2001) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORY AND PRACTICE OF OBJECT SYSTEMS  4(1998)  - 5(1999)  13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORY CULTURE AND SOCIETY  15(1998) - 22(2005) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORY INTO PRACTICE full access εως 2016   Ηλεκτρονικό
THEORY INTO PRACTICE  30(1991) - 45(2006) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS έως 2010   Ηλεκτρονικό
THERAPEUTIC COMMUNITIES (Former title: INTERNATIONAL JOURNAL OF THERAPEUTIC COMMUNITIES) 13(1992) - 21(2000)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THERAPIA HUNGARICA 31(1983) - 42(1994) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THERAPIE FAMILIALE 10(1989) - 32(2011) 29A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THERMOCHIMICA ACTA 121(1987) - 270(1995) 63Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THESIS ELEVEN  18/19 (1987/88), 32(1992) - 83(2005) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THESPIS  1(1964) - 7(1973) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THETIS 1(1994) - 19(2012) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THIN SOLID FILMS 354(1999) - 429(2003) 31A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THINKING  14(1999) - 20(2010) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THORAX μέχρι το 2013  - Ηλεκτρονικό
THORAX 34(1979) - 61(2006) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THORIKOS 1(1963) - 7(1970/71) 59Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THROMBOSIS AND HAMEOSTASIS 40(1979) - 97(2007) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THROMBOSIS RESEARCH 12(1978) - 85(1997)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THYMUS 09(1987) - 24(1995) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
THYROID Εώς 2011 - Ηλεκτρονικό
THYROID 07(1997) - 16(2006) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TIME 126(1985) - 153(1999) 6Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL έως το 2010   Ηλεκτρονικό
TOKYO ASTRONOMICAL BULLETIN   55B Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 264(1981)-281(1988) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPICS IN CARBON 13 NMR SPECTROSCOPY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1974)-3(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPICS IN CURRENT CHEMISTRY (Former title: FORTSCHRITTE DER CHEMISCHEN FORSCHUNG) 40(1973) - 281(2007) 41A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION 9(1989) - 27(2007) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPICS IN STEREOCHEMISTRY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1967)-8(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPOI  20(2001) - 21(2002) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS 29(2007) - 38(20110 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPOLOGY PROCEEDINGS 31(2007) - 39(2012) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOPOLOGY PROCEEDINGS 1976-2010 Full Text    Ηλεκτρονικό
TOUT SAVOIR 1(1953) - 84(1960) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOXICOLOGY 09(1978) - 178(2002)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 43(1978) - 185(2002)  29Α - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 14(1969)-42(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
TOXICOLOGY LETTERS 05(1980) - 133(2002)  29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES (Former title: TRACE ELEMENTS IN MEDINE) 11(1994) - 28(2011) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRACE ELEMENTS IN MEDICINE (New title: TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES) 04(1987) - 10(1993) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRADITIO 20(1964) - 66(2011) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSACTIONS - AMERICAN GEOPHYSICAL UNION 43(1962) - 49(1968) 50B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSACTIONS AND PROCEEDINGS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION 1(1869) - 103(1972) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY έως 2010   Ηλεκτρονικό
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION full access εως 2016 - Ηλεκτρονικό
TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION 104(1974) - 138(2008) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSACTIONS OF THE FARADAY SOCIETY (New title: JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. FARADAY TRANSACTIONS. I & II) 58(1962) - 67(1971) 63Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSACTIONS OF THE PHILOLOGICAL SOCIETY 99(2001) - 100(2002) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSITION METAL CHEMISTRY 4(1979) - 27(2002) 63Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSITION METAL CHEMISTRY (NEW YORK)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1965)-9(1985) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSPLANTATION 11(1971) - 74(2002) 29Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS & SUPPLEMENT 23(1991) - 33(2001)  29Α-29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRAVAUX ET MEMOIRES 1(1965) - 16(2011) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRECI PROGRAM 82/83(1969) - 103/104 (1995) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TREE PHYSIOLOGY 24(2004) - 31(2011) 2Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES 04(1979) - 25(2000)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY 05(1987) - 14(1996)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN EDUCATION 1977 - 1980 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 01(1990) - 11(2000)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN GENETICS 04(1988) - 17(2001)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN IMMUNOLOGY (Former title: IMMUNOLOGY TODAY) 22(2001) - 23(2002) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 02(1981) - 23(2002)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TRIANGLE 03(1958) - 29(1990)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE NEWS 46(1997) - 51(2002)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TROPOS : RIVISTA DE ERMENEUTICA E CRITICA FILOSOFICA 4 (2011) - 4 (2011) 15B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TSUKUBA JOURNAL OF MATHEMATICS 31(2007) - 35(2012) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TUBERCLE (New title: TUBERCLE AND LUNG DISEASE) 68(1987) - 72(1991) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TUBERCLE AND LUNG DISEASE (Former title: TUBRCLE) 73(1992) - 78(1997)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TURCICA 1(1969) - 43(2011) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TURKISH PRESS ON CYPRUS 4(1991) - 5(1992) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TURKISH REVIEW OF BALKAN STUDIES 2(1994/95) - 7(2002) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TURKIYE BIBLIYOGRAFYASI 25(1958) - 30(1963)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
TURKIYE MAKALELER BIBLIYOGRAFYASI 8(1959) - 12(1963) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
TYCHE 6(1991) - 26(2011) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
U: MAGAZIN FUR UBUNGSLEITERINNEN UND UE UNGSLEITER 2002 - 2003 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ULTRASONICS 20(1982) - 39(2002)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 03(1996) - 09(2002)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY 01(1975) - 33(2007) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY 17(1993) - 23(1999) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UMJETNOST RIJECI 1(1957) - 34(1990) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UMSCHAU (New title: UMSCHAU IN WISSENSCHAFT UND TECNIK)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 55(1955)-58(1958) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
UMSCHAU IN WISSENSCHAFT UND TECNIK (Former title: UMSCHAU)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 59(1979)-71(1971) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNESCO BULLETIN FOR LIBRARIES (Βλέπε: BULLETIN DE L'UNESCO AL'INTENTION DES BIBLIOTHEQUE)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNESCO HEUTE (Former title: UNESCO DIENST) 37(1990) - 49(2002) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNESCO JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE LIBRARIANSHIP AND ARCHIVES ADMINISTRATION 2(1980) - 5(1983) 6Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNESCO-DIENST (New title:UNESCO HEUTE) 18(1971) - 36(1989) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNGARN-JAHRBUCH 26(2002/03) - 30(2009/10) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNIVERSITAS  19(1964) - 40(1985) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNIVERSITAS. ENGLISH EDITION 24(1982) - 24(1982) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNIVERSITY OF LEEDS REVIEW 28(1985) - 38(1995/96) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNIX WORLD OPEN COMPUTING 9(1992) - 11(1994) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UNTERRICHTSWISSENSCHAFT 13(1985) - current 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
URBAN ANTHROPOLOGY (New title: URBAN ANTHROPOLOGY AND STUDIES OF CULTURAL SYSTEMS AND WORLD…) 1(1972) - 13(1984) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
URBAN ANTHROPOLOGY AND STUDIES OF CULTURAL SYSTEMS AND WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT (Former title: URBAN ANTHROPOLOGY) 14(1985) - 40(2011) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
URBAN HISTORY  31(2004) - 31(2004) 59B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
URBAN LAND 20(1961) - 70(2011) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
URBAN LAND EUROPE 8(2006) - 8(2006) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
URBAN LAND INSTITUTE Free access   Ηλεκτρονικό
URBI 1(1979) - 8(1983) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UROLOGIA INTERNATIONALIS 36(1981) - 65(2000)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UROLOGIC RADIOLOGY 03(1981) - 14(1992) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UROLOGICAL RESEARCH 09(1981) - 28(2000)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UROLOGY 41(1993) - 66(2005) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
UTILITAS MATHEMATICA 72(2007) - 86(2011) 30Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VAKIFLAR DERGISI 13(1981) - 19(1985) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VARLIK 1072(1997) - 1183(2006) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VAYU MANDAL 2(1972) - 10(1980) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VELTRO (IL) 1(1957) - 27(1983) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VERGILIUS 27(1981) - 57(2011) 47B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VERGLEICHENDE PADAGOGIK  21(1985) - 26(1990) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VERS L'EDUCATION NOUVELLE 228(1968) - 279(1974) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIERTELJAHRSCHUFT FUR HEILPADAGOGIK UND IHRE NACHBARGEBIETE 80(2011) - 80(2011)   Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIERTELJAHRSCHUFT FUR WISSENSCHAFTLICHTE PADAGOGIK 71(1995) - 87(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIRCHOWS ARCHIV (Merger of: VIRCHOWS ARCHIV. A. PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY, VIRCHOWS ARCHIV. B. CELL PATHOLOGY) 426(1995) - 441(2002)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIRCHOWS ARCHIV. A, PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOLOGY Νέος τίτλος: VIRCHOWS ARCHIV. A, PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY 381(1978) - 401(1983) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIRCHOWS ARCHIV. A. PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOPATHOLOGY (Former title: VIRCHOWS ARCHIV. A. PATHOLOGICAL ANATOMY AND HISTOLOGY) (New title: VIRCHOWS ARCHIV) 402(1983) - 423(1993) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIRCHOWS ARCHIV. B. CELL PATHOLOGY (New title: VIRCHOWS ARCHIV) 30(1979) - 64(1993)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIRGUL 6(1998) - 32(2000) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIROLOGY 148(1986) - 216(1996)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIROLOGY ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 14(1981)-20(1987) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIROLOGY AND AIDS ABSTRACTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 21(1988)-33(2000) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
VISTAS IN ASTRONOMY 1(1960) - 41(1997) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VISZERALCHIRURGIE 39(2004) - 42(2007) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VITA HUMANA (New title: HUMAN DEVELOPMENT) 1(1958) - 7(1964) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VITA ITALIANA 24(1974) - 26(1976) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIVARIUM 19(1981) - 44(2006) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIZANTISKII VREMENNIK (MOSCOW, RUSSIA: 1947) 1(1947) - current 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VIZANTISKII VREMENNIK (SAINT PETERSBURG, RUSSIA: 1894) 1(1894) - 25(1927) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VLDB JOURNAL (THE)  1(1992) - 11(2002) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VOENNO-STORICESKI SBORNIK 55(1986) - 59(1990) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VOLKSBILDUNG IN HESSEN 1951 - 1952 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VOLKSKUNST  2(1979) - 2(1979) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VOLKSWIRTSCHAFT (DIE) 42(1969) - 84(2011) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
VOX LATINA 15(1979) - 47(2011) 48A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WATER AIR AND SOIL POLLUTION 7(1977) - 85(1995) 64Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WATER POLLUTION CONTROL  151(1992) - 227(1998) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WATER RESEARCH 14(1980) - 38(2004) 2Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WEATHER 10(1955) - 61(2006) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WEATHER AND FORECASTING 2(1987) - 11(1996) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WEATHERWISE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 5(1952)-16(1963) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
WELT DER SLAVEN (DIE) 17(1972) - 56(2011) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV (New title: REVIEW OF THE WORLD ECONOMICS) 64(1950) - 138(2002) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WESTERN ECONOMIC JOURNAL 6(1967) - 11(1973) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WESTERN FOLKLORE 16(1957) - 70(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WETTER UND LEBEN     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 19(1967)-26(1974) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
WIENER JAHRBUCH FUR PHILOSOPHIE 11(1978) - 42(2010) 15Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WIENER SLAVISTISCHES JAHRBUCH 27(1981) - 36(1990) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WIENER STUDIEN Full access only vol. 117 (2004) - Ηλεκτρονικό
WIENER STUDIEN 1(1879) - 121(2008) 48A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WIRELESS NETWORKS  1(1995)  - 7(2001) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS  3(1996) - 19(2001) 13Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WISSENSCHAFTLICHER DIENST SUDOSTEUROPA 9(1960) - 12(1963) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WOCHENSCHRIFT FUR KLASSISCHE PHILOLOGIE 10(1893), 25(1908) - 30(1913) 48A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WOMEN'S HISTORY REVIEW 10(2001) - 14(2005) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WOMEN'S STUDIES 29(2000) - 31(2002) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WOMEN'S STUDIES INTERNATIONAL FORUM 23(2000) - 25(2002) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORD 1(1945) - 58(2007) 25A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORKING PAPERS IN LIQUISTICS (Βλέπε: READING WORKING PAPERS IN LINGUISTICS)     Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD & I (THE) 2 (1987) - 7 (1992) 59A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD DEVELOPMENT 29(2001) - 29(2001) 21A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD HEALTH 1978 - 1989 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD HEALTH FORUM 01(1980) - 15(1994)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD JOURNAL OF SURGERY 04(1980) - 15(1991)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD METEOROLOGICAL ORGANISATION: REPORTS     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 232(1976)-822(1997) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 219(1967)-701(1990) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
WRITTEN COMMUNICATION 8(1991) - 22(2005) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
XENOBIOTICA 08(1978) - 32(2002) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
XRS X-RAY SPECTROMETRY 10(1981) - 23(1994) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
YALE CLASSICAL STUDIES 4(1934) - 27(1982) 48A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF CANCER     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1970-1987 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF CARDIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1977-1982 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF CARDIOVASCULAR AND RENAL DISEASES (New title: YEAR BOOK OF CARDIOVASCULAR MEDICINE AND SURGERY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1961/62-1966/67 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF CARDIOVASCULAR MEDICINE AND SURGERY (Former title: YEAR BOOK OF CARDIOVASCULAR AND RENAL DISEASES)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1968-1974 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1981 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF ENDOCRINOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1970-1980 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF GENERAL SURGERY (New title: YEAR BOOK OF SURGERY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1966-1970 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF MEDICINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1970-1982 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY 2006 - 2011 30B - 4ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1991-2002 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF NUCLEAR MEDICINE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1979 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1949-1993 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF OPHTHALMOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1979-1982 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC SURGERY (CHICAGO, ILL.: 1947) (New title: YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS, TRAUMATIC AND PLASTIC SURGERY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1962-1963 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC SURGERY (CHICAGO, ILL.: 1969) (Former title: YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS, TRAUMATIC AND PLASTIC SURGERY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1969-1979 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS, TRAUMATIC AND PLASTIC SURGERY (Former title: YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC SURGERY (CHICAGO, ILL.: 1947)) (New title: YEAR BOOK OF ORTHOPEDICS AND TRAUMATIC SURGERY (CHICAGO, ILL.: 1969))     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1963-1968 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF PATHOLOGY AND CLINICAL PATHOLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1969-1981 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF SURGERY (Former title: YEAR BOOK OF GENERAL SURGERY)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1975-1988 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF UROLOGY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1962-1983 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YEAR BOOK OF VASCULAR SURGERY     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1986-1987 ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
YORKSHIRE BULLETIN OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH (NEW TITLE: BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH) 1(1948) - 22(1970) 30B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
YOUNG CHILDREN  50(1994) - 52(1996) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
YOUTH THEATRE JOURNAL Full access μέχρι current issue 2016 - Ηλεκτρονικό
YOUTH THEATRE JOURNAL 11(1997) - 25(2011) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK = RECUEIL DES TRAVAUX 1(1955/56) - 10/11 (1979/82) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK MATICE SRPSKA ZA SLAVISTIKU 43(1993) - 82(2012) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA LIKOVNE UMETNOSTI 22(1986) - 37(2009) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK NARODNOG MUZEJA 5(1967) - 11(1983) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK RADOVA NARODNOG MUZEJA 1(1956/57) - 3(1960/61) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK RADOVA VIZANTOLOSKOG INSTITUTA 1(1952) - 45(2008) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZBORNIK ZA LIKOVNE UMETNOSTI 1(1965) - 21(1985) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FÜR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE Full Text    Ηλεκτρονικό
ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINE MIKROBIOLOGIE, MORPHOLOGIE, PHYSIOLOGIE, GENETIK, OKOLOGIE DER MIKROORGANISMEN     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1960)-20(1980) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINE WISSENSCHAFTSTHEORIE (New title: JOURNAL FOR GENERAL PHILOSOPHY) 1(1970) - 20(1989) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE CHEMIE (New title: ANGEWANDTE CHEMIE (BERLIN, GERMANY)) 36(1923) - 43(1930) 64Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE (Former title: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE (LEIPZIG, GERMANY: 1915)) (New title: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE (1950))     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 252(1943) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE (LEIPZIG, GERMANY: 1892) (New title: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE (LEIPZIG, GERMANY: 1915))     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 79(1913)-91(1915) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE (1950) (Former title: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE) 372(1970) - 626(2000) 64Α - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 278(1955)-371(1969) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE (LEIPZIG, GERMANY: 1915) (Former title: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE (LEIPZIG, GERMANY: 1892)) (New title: ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 92 (1915)-251(1943) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ASTHETIK UND ALLGEMEINE KUNSTWISSENSCHAFT 21(1976) - current 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ASTROPHYSIK 29(1951) - 69(1968) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE 1(1962) - 47(2011) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK 47(1980) - 78(2011) 25A-25B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR DIDAKTIK DER PHILOSOPHIE UND ETHIK 29(2007) - 33(2011) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE (Former titlle: ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE UND ANGEWANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE) (New title: BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 56(1952)-66(1962) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE UND ANGEWANDTE PHYSIKALISCHE CHEMIE (New title: ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE)     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 40(1934)-55(1951) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE full text    Ηλεκτρονικό
ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE  19(1987) - 43(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE PSYCHOLOGIE (New title: EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY)  42(1995) - 48(2001) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE UND ANGENWANDTE PSYCHOLOGIE 1(1953) - 41(1994) 16B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE & NEONATOLOGIE (Former title: ZEITSCHRIFT FÜR GEBURTSHILFE & PERINATOLOGIE) 199(1995) - 200(1996) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR GEBURTSHILFE & PERINATOLOGIE (New title: ZEITSCHRIFT FÜR GEBURTSHILFE & NEONATOLOGIE) 183(1979) - 198(1994) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN 1(1984) - 19(2010/11) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR KIRCHENGESCHICHTE 1(1877) - 94(1983) 17A - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE 152(1980) - 211(1996) 55B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 147(1978)-141(1979) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE, KRISTALLOMETRIE, KRISTALLPHYSIK, KRISTALOCHEMIE   55B Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 106(1955)-146(1977) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE. SUPPLEMENT ISSUE 2(1989) - 17(2000) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR LEBENSMITTEL-UNTERSUCHUNG UND FORSCHUNG 186(1988) - 203(1996) 64Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR METEOROLOGIE 18(1966) - 41(1991) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1946)-1(1946) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG B - JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES Αναγνωρίζει το Ίδρυμα - Open access vol. 60 (1) 2005-vol. 67 (12) 2012   Ηλεκτρονικό
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. A. ASTROPHYSIK, PHYSIK UND PHYSIKALISCHE CHEMIE 20(1965) - 26(1971) 64Α - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1947)-19(1964) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. A. PHYSIK, PHYSIKALISCHE CHEMIE, KOSMOPHYSIK 27(1972) - 39(1984) 64Α-64Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. B. ANORGANISCHE CHEMIE, ORGANISCHE CHEMIE 28(1973) - 41(1986) 64Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. B. ANORGANISCHE CHEMIE, ORGANISCHE CHEMIE, BIOCHEMIE, BIOPHYSIK, BIOLOGIE 27(1972) - 27(1972) 64Β - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. B. ANORGANISCHE, ORGANISCHE UND BIOLOGISCHE CHEMIE, BOTANIK, ZOOLOGIE UND VERWANDTE GEBIETE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 2(1947)-2(1947) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. B. CHEMIE, BIOCHEMIE, BIOPHYSIK UND VERWANDTE GEBIETE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 16(1961)-17(1962) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. B. CHEMIE, BIOCHEMIE, BIOPHYSIK, BIOLOGIE UND VERWANDTE GEBIETE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 3(1948)-16(1961) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. B. CHEMIE, BIOCHEMIE, BIOPHYSIK, BIOLOGIE UND VERWANDTE GEBIETE (1962) 20(1965) - 26(1971) 59B - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 17(1962)-19(1964) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. C. A JOURNAL OF BIOSCIENCES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 41(1986)-41(1986) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. C. BIOCHEMIE, BIOPHYSIK, BIOLOGIE, VIROLOGIE     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 28(1973)-28(1973) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. C. BIOSCIENCES     Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 29(1974)-40(1985) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG. TEIL B. A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 42(1987) - 66(2011) 59B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR ORTSNAMENFORSCHUNG 1(1925) - 13(1937) 25B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK 19(1973) - 57(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 3(1989) - 25(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FÜR PΓ„DAGOGISCHE PSYCHOLOGIE The Website is not Currently Accessible    Ηλεκτρονικό
ZEITSCHRIFT FUR PAPYROLOGIE UND EPIGRAPHIK 1(1967) - current 48B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHILOSOPHISCHE FORSCHUNG 1(1946) - 65(2011) 16Α - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHONETIK SPRACHWISSENSCHAFT UND KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG  44(1991) - 45(1992) 25B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK 182(1964) - 271(1974) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK. A. HANDRONS AND NUCLEI 272(1975) - 359(1997) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK. B. CONDENSED MATTER  38(1980) - 104(1997) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK. B. CONDENSED MATTER AND QUANTA 20(1975) - 37(1980) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK. C. PARTICLES AND FIELDS 1(1979) - 76(1997) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK. D. ATOMS MOLECULES AND CLUSTERS 4(1986) - 42(1997) 55B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE full access εως 2011 - Ηλεκτρονικό
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE 43(1964) - 220(2006) 64Β - 2ος Συλλογή Περιορισμένης Πρόσβασης[ 1(1954)-42(1963) ], Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR SOZIALFORSCHUNG 1(1932) - 9(1941) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR SOZIALGESCHICHTE DES 20. UND 21. JAHRUNDERTS [1999] 6(1991) - 6(1991) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR SOZIALISATIONSFORSCHUNG UND ERZIEHUNGSSOZIOLOGIE (New title:  ZSE: ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG UND SOZIALIZATION)  15(1995) - 17(1997) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE  14(1985) - 40(2011) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR VERGLEICHENDE SPRACHFORSCHUNG 1(1852) - 100(1987) 25B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZEITSCHRIFT FUR VOLKSKUNDE 50(1953) - 107(2011) 24B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLAT FÜR BAKTERIOLOGIE. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, VIROLOGY, PARASITOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES (Former title: ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE. SERIES A. MEDICAL MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES, V) 271(1989) - 284(1996)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE = INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND HYGIENE. ABSTRACTS, MEDICAL MICROBIOLOGY, VIROLOGY, PARASITOLOGY, HYGIENE, PREVENTIVE MEDICINE (Former title: ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE. 1ZBT. REFERATE, MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE, PARASITOLOGIE, HYGIENE, PREVENTIVE MEDIZIN) 286(1984) - 288(1984) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE 1 ABT. ORIGINALE A. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PARASITOLOGIE = MEDICAL MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES, PARASITOLOGY (New title: ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE. SERIES A. MEDICAL MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES, VIROLOGY, PARASITOLOGY) 249(1981) - 255(1983) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE. ABT. REFERATE, MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE, PARASITLOGIE, HYGIENE, PREVENTIVE MEDIZIN = ABSTRACTS OF MICROBIOLOGY AND HYGIENE. ABT. ABSTRACTS, MEDICAL MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY, HYGIENE, PREVENTIVE MEDICINE (New title: ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE) 279(1983) - 286(1984) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE. SERIES A. MEDICAL MICROBIOLOGY, INFECTIOUS DISEASES, VIROLOGY, PARASITOLOGY (Former title: ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE MIKROBIOLOGIE UND HYGIENE 1 ABT. ORIGINALE A. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE INFEKTIONSKRANKHEITEN UND PARASITOLOGIE) (New title: ZENTRALBLATT FUR BAKTERIOLOGIE) 256(1983) - 270(1988) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR DIDAKTIK DER MATHEMATIK Full text από το 2000 - current    Ηλεκτρονικό
ZENTRALBLATT FUR DIE GESAMTE OPHTHALMOLOGIE UND IHRE GRENZGEBIETE (New title: ZENTRALBLATT OPHTHALMOLOGIE : OPHTHALMOLOGY) 121(1981) - 122(1982) 29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR GYNAKOLOGIE 101(1979) - 118(1996)  29Β - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT FUR HALSNASEN UND OHRENHEILKUNDE, PLASTISCHE CHIRURGIE AN KOPF UND HALS 126(1981) - 148(1996)  30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZENTRALBLATT OPHTHALMOLOGIE : OPHTHALMOLOGY (Former title: ZENTRALBLATT FUR DIE GESAMTE OPHTHALMOLOGIE UND IHRE GRENZGEBIETE) 123(1982) - 141(1996)  30Α - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZIELSPRACHE DEUTSCH 21(1990) - 38(2011) 23B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZIVA ANTIKA 1(1951) - 2(1952),  51(2001) 59IA - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZOGRAF  1(1966) - 28(2001) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZSE : ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG UND SOZIALIZATION (Former title: ZEITSCHRIFT FUR SOCIALIZATIONSFORSCHUNG UND ERZIEHUNGSSOZIOLOGIE) 18(1998) - 31(2011) 18B - 2ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ZYGOS 1(1982) - 3(1984) 32B - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ΑΓΑΠΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΑΣΟΣ 60Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΑΤΡΙΑΔΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ "Ο ΑΘΩΣ" 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΟΣ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΡΟ-BUSINESS, ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ( Έτος Β τεύχος 12) (Νέος Τίτλος Έτος Γ' : Νέα Αγροτική Ζωή ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΓΩΓΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΕΡΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΙ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΙ: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (Παράρτημα)  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΪΚΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ προγνωστικον 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ (βλ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ)     Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΗΝΑΙΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 60Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΛΙΑΤΡΙΚΗ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΘΩΣ (βλ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ "Ο ΑΘΩΣ")     Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΙΓΙΝΑΙΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΙΜΑ/HAEMA 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΙΜΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΚΡΙΤΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΚΤΗ 60Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΚΤΙΝΕΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΤΕΧΝΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΛΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΛΦΕΙΟΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΜΑΛΘΕΙΑ  60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΜΥΜΩΝΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΜΦΙ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΒΡΥΤΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΤΟΛΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΕΥ 60Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΗΡ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΙΜΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΤΙ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΤΙΠΟΔΕΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΝΤΙΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΞΙΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠ' ΟΛΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΑΝΕΜΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟ ΦΩΝΗΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΛΛΩΝ (Ο) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΠΛΟΥΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΠΟΨΕΙΣ 60Α 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΓΟΛΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΓΩ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΕΘΑΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΕΤΑΙΟΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΙΑΔΝΗ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΚΑΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΜΕΝΙΚΑ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΜΟΛΟΪ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΜΟΝΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΤΗΝΗ ΕΥΘΥΝΗ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΑΙΓΝΩΣΙΑ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΝΕΑ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 60Β 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΝΤΟΥ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΕΙΟΤΑΞΙΟ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΤΕΡΕΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΡΩΡΗΣΗ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΤΗ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΤΛΑΝΤΙΣ  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΑΤΤΙΚΟΣ (Ο) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΕΛΛΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΑ ΝΕΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΣ (Ο) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΟ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΟΪΑΚΗ ΖΩΗ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΙΚΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 61Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΝΙΑΤΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΟΥΝΟ (ΤΟ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ (Ο) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΒΥΖΑΝΤΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΑΙΟΡΑΜΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΑΙΟΡΑΜΑ-ΕΠΙΛΟΓΕΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΑΛΗΝΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (Νέος τίτλος: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΝΕΑ ΕΒΡΟΥ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΡΓΙΚΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΛΩΣΣΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΝΩΜΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΑΜΜΑΤΑ  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΗ-ΑΓΩΓΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΝ ΒΟΣΤΙΝΗ 37Α Ισόγειο Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (1 τευχος) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΑΣΟΣ  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΑΥΛΟΣ 61A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 61Α, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΚΑΤΑ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΡΘΥΣ 61B 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΕΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ βλ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 61B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΑΛΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΟΛΜΕ) 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΕΒ) 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΥΡΩ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ... 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΕΠΙΤ. 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Νέος τίτλος: ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΘΝΩΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΕΜΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΤΟΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΦΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΕΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΝΤΡΟ 61B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΗΜΗΤΡΑ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΗΜΗΤΡΑ (δεμένο με ΙΡΙΣ & ΠΑΝΔΩΡΑ)  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΒΑΖΩ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΒΑΣΕ ΜΕ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΒΟΛΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 61B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΛΕΞΗ  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ (Η) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΝΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Ο) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΟΤΙΜΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΠΤΥΧΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΠΤΥΧΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΙΩΝΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΟΚΕΙ ΜΟΙ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΟΝΤΙ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΡΗΓΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΡΟΜΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΡΩΜΕΝΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΩΡΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ ΦΩΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΗ Φ.Π.Ψ. 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΗ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΔΩΝΗ: ΜΕΓΑ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΔΩΜΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΑΜ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΒΔΟΜΑΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΒΔΟΜΑΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ: ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΠΕΛΑΣΓΟΥ" 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) βλ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΑΛΜΑΝΑΚ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ (ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΓΝΑΤΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΙΑΓΕ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (Βρετού) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΛΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ (Σκόκου) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΠΛΑΤΩΝ Ο ΧΙΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΚΟΝΕΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (Πηλίκα) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (Φωτιάδου) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ (Ο) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΡΗΝΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΙΡΜΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΗΒΟΛΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Ή ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ (ΥΠΑΡΧΕΙ στον 4ο σε ανατύπωση) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ βλ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ βλ. ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΛΟΓΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΚΦΡΑΣΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΙΤΡΟΧΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΑΣ (Ξένα περιοδικά δε 1 τόμο)  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝ-ΕΛΛΗΝΙΔΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΛΟΓΙΑ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΞ 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (ΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΤΟΣ (ΤΟ) 1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΣ  1A Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ ή ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΟΠΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΛΛΩΤΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΑΛΙΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΑΛΙΑ ENGLISH EDITION 1(1990) - 5 (2000/2001) 53A - 4ος Έντυπο, ξενόγλωσσο
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 62A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΔΟΧΩΡΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ- ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA IN ATENE 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΓΕΤ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΕ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΕ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΟΡΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ & ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ 62A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΝΩΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ = THE UNION OF THE CHURCHES: ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΞΑΝΤΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΞΕΛΣΙΟΡ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΞΩΠΟΛΙΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΕΡΙΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (βλέπε ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ βλ. ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 62B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ (βλέπε ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 62B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 62B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΚΕΝΤΡΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΛΟΓΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Θ.) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (Α.Π.Θ.) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Π/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣ. ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ. Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΉΣ ΣΧΟΛΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. – ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ MARKETING 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΟΠΤΕΙΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΟΧΕΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  1 τόμος Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΑΣΙΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (δεμένο στο ΔΗΜΗΤΡΑ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΓΟΝ ΤΗΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΕΥΝΑ: ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΜΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΡΟΥΡΕΜ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΣΠΕΡΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΣΤΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΤΗΣΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΤΗΣΙΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΞ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΘΥΝΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 62B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΧΩ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΡΩΠΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΥΤΕΡΠΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ 62B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΑΓΟΡΙ ΜΑΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ/ υπό Αναστασίου Γ. Ζώη Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ/ υπό Γεωργίου Δ. Λογοθέτου Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΗΝΩΝ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΥΓΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΩΗ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΩΣΙΜΑΔΑΙ (ΑΙ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΓΗΣΩ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΛΙΟΣ - ΦΟΙΒΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΛΙΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΓΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΑΛΜΑΝΑΚ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ (Εμπορικόν και Φιλολογικόν Ημερολόγιον)  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Η ΦΗΜΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΕΛΑΣΓΟΥ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ βλ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΕΛΑΣΓΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΡΩΜΗΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ημερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος)  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1957 βλ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ (ΑΛΜΑΝΑΚ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΦΟΙΝΙΚΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΝΙΟΧΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ετήσιον πανηπειρωτικόν λεύκωμα Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΨΥΧΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΝ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΡΙΔΑΝΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΧΩ (ΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΗΩΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΑΛΛΩ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΑΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΑΤΡΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΑΤΡΟ – ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΑΤΡΟ – ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΜΕΛΙΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΟΛΟΓΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΡΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΕΙΣ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 63A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΗΣΑΥΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΗΣΑΥΡΟΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΟΥΡΙΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΡΑΚΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΡΑΚΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ   Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΑΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΘΥΜΕΛΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ι.Κ.Α. 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΗ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΔΕΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ" Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΜΒΡΙΩΤΙΚΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΜΒΡΟΣ  63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΝΔΙΚΤΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΟΝΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΡΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΟΡΙΑ (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ) 63A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΟΡΙΚΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΣΤΩΡ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΦΙΤΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΧΝΕΥΤΗΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
Κ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ (Νέος τίτλος: ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΙΝΗ ΔΙΔΑΧΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΟΧΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΜΕΙΡΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΜΙΝΙ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΝΙΣΤΡΟ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΣΤΑΛΙΑ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΣΤΡΟ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΙΒΩΤΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ (ανατύπωση από εφημερίδα "Καθημερινή") Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΛΕΙΩ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (Ε.Σ.Σ.Δ.) 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΜΙCS ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΝΙΤΣΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΡΙΝΝΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΣΚΙΝΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΣΜΟΣ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ο) open access  

Ηλεκτρονικό

ΚΟΥΡΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΟΧΛΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΑΝΙΔΙΑΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΗ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΙΚΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΚΛΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΚΛΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΜΟΘΟΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΥΨΕΛΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΩΔΙΚΑΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ο ΕΝ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΑΚΩΝΙΚΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 63B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΒΙΑΘΑΝ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΞΕΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΞΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΣΒΙΑΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΣΒΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΝ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΛΩΤΟΣ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
Μ.Ε.Σ. ΛΑΡΙΣΗΣ "ΑΡΙΣΤΕΥΣ" Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
Μ’ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ 63B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1897 Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ (ΥΠΑΡΧΕΙ 4ος) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΜΑ ΣΤΕΙΛΕ ΛΕΦΤΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ 64A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΓΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΕΤΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΕΤΗ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ 64A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΛΟΝ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΝΤΟΡΑΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΝΤΩΡ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΕΤΕΩΡΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΛΙΑΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΕΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΡΙΣ (ΔΕΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΑ βλ. ΙΡΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ βλ. ΑΘΗΝΑΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΗΧΩ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΙΚΡΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 64A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΙΚΡΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 64A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΝΗΜΩΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΛΥΒΔΟΚΟΝΔΥΛΟΠΕΛΕΚΗΤΗΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΡΦΕΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΡΦΩΣΙΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΥΣΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΥΣΑΙ (ΑΙ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΥΣΕΙΟΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΠΟΥΚΕΤΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΜΥΣΩΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΑ ΕΝΑ ΜΗΛΟ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΑ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΔΟΜΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ (ΤΑ), βλ. ΕΚΛΕΚΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 64A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΖΩΗ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 64A, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΠΟΙΗΣΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΣΙΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΣΚΕΨΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Ι.Α. 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΤΟΥ Κ.Ε.ΝΕ.Φ. 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΦΥΛΛΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΑΙ ΧΩΡΑΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΕΣ ΤΟΜΕΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟ ΣΗΜΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΙ ΡΥΘΜΟΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΛΑΙΑ (H) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΛΟΓΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΝ ΣΕΡΑΠΕΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΟΣ ΠΟΙΜΗΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΕΥΣΙΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΙΚΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΙΣΥΡΙΑΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΟΗΣΙΣ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 64A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΟΥΜΑΣ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
Ο.Γ.Α. 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 37Α Ισόγειο Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΛΜΕ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΜΗΡΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΜΠΡΕΛΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΝΟΜΑΤΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΗΘΙΚΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΚΕΨΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΣΤΟΥΝ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΥΤΟΠΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ "ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΕΙΑ (Νέος τίτλος:ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ (Πρ. Τίτλος:ΠΑΙΔΕΙΑ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΕΙΑ: ΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΕΙΑ: ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΛΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΔΩΡΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΛΟΓΟΣ, ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΛΟΓΟΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ-ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΟΡΑΜΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΑΛΛΑΞ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΑΜΙΛΗΤΟ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ (ΤΑ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΟΝ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΟΥΣΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ) 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ = THE BOOKS’ JOURNAL 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΧΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΕΤΑΛΟΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΛΑΤΩΝ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΛΑΤΩΝ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΝΕΥΜΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΝΕΥΜΩΝ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΙΗΣΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΙΗΤΙΚΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΙΚΗΛΗ ΣΤΟΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΙΚΙΛΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΙΜΗΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΕΜΟΣ & ΙΣΤΟΡΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΕΜΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΤΗΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΝΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΛΥΤΟΝΟΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΡΕΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΟΡΦΥΡΑΣ 64B, 37A 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 64B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗς ΑΡΧΑΙΟΛΟΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΙΣΜΑ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΣΠΕΡΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΣΩΠΑ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ... βλ. ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΩΤΑΤΟΝ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΓΝΩΜΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΠΩΓΩΝΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ βλ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΑΜΠΑΓΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΑΣΙΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΕΥΜΑΤΑ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΟΔΙ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΟΜΑΝΤΣΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΟΤΟΝΤΑ 65A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΥΘΜΟΙ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΩΜΗΟΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΡΩΜΗΟΣ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΑΒΒΑΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΑΛΠΙΓΞ ΚΑΙ ΣΑΛΠΙΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (Ανατύπωση) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΟΙ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΑΤΑΝΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 61B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΠΕ NEWS 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΡΑΠΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΗΜΑ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΗΜΑΙΝΟΝ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΗΜΕΡΑ 1 τόμος Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΙΝΕΜΑ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΙΩΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 65B, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΚΙΑΘΟΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΚΟΥΠΑ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΚΟΥΦΑΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΝΕΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΟΒΙΕΤΟΛΟΓΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΠΕΙΡΑ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΠΟΥΔΑΙ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΠΟΥΔΗ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΑΘΜΟΙ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΑΣΙΝΟΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΑΧΥΣ 65B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΕΡΕΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 66A, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΜΑΪΚΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΝΑΞΗ 66A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΝΑΞΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΝΟΡΟ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΥΡΙΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΦΑΙΡΑ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΩΤΗΡ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΣΩΤΗΡΙΑ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΑΛΩΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΚΜΗΡΙΑ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΛΩΝΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΟ (Ε.Λ.Ι.Α.) 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΔΙΟ (ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ….) 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ Ε.Λ.Ι.Α. 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΧΝΗ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 66B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΙΝΑ ΝΕΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΟΜΕΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΟΠΟΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΟΤΕ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΑΜ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ (ΟΙ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ 67A, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΟΠΙΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 67A, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΤΥΠΟΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΥΔΡΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΥΔΩΡ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΥΛΑΝΤΡΟΝ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΑΝΤΑΖΙΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Γ. ΣΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΑΝΕΛ. ΦΑΡΜ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΑΡΟΣ (Ο) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΗΓΟΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΘΙΩΤΗΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 τόμος Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΙΑΤΡΑ=FILIATRA Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΙΣΤΩΡ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΜ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ) 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 67A, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑΛΕΚΤΑ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 67A 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΟΙΒΟΣ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΡΑΓΚΕΛΙΟ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΡΟΥΡΙΟΝ: ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΥΣΙΣ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (Η) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 67B, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΣ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 67B, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΑΟΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ (ΤΟ) Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΑΡΤΗΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΙΑΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΟΝΔΡΟΣ – ΚΑΤΣΙΑΝΗ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ 67B, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΠΗΘΟΥ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 67B, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΤΣΑΚΩΝΩΝ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΟΝΙΚΟ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΧΩΡΑ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 67B, 37Α 4ος Όροφος/ τρέχοντα τεύχη Ισόγειο 37Α Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 67B 4ος Όροφος Έντυπο, Ελληνόγλωσσο
ΩΡΑ Σπάνια Συλλογή/ Ημιώροφος  Έντυπο, Ελληνόγλωσσο