Επιστροφή

Δυνατότητα Δημοσίευσης Έρευνας σε Καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυνατότητα Δημοσίευσης Έρευνας σε Καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του συνδρομητικού υλικού των εκδοτών.

Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά.

Καθώς οι συμφωνίες με κάθε εκδότη προβλέπουν διαφορετικούς όρους για τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, συστήνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις ρήτρες που προβλέπονται για κάθε εκδότη.

Για να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη για Ανοικτή Πρόσβαση (ΑΠ), θα πρέπει ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει σε Ίδρυμα μέλος του ΣΕΑΒ και η υποβολή της εργασίας για δημοσίευση να γίνεται με την ιδρυματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συγγραφέα.

Οι συμφωνίες ανά εκδότη είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα: https://www.heal-link.gr/συμφωνίες-ανοιχτής-πρόσβασης/

Για πληροφορίες σχετικές με τις μορφές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έντυπο.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ