Ιστορία της Βιβλιοθήκης

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964. Έως το 1973 λειτούργησε ως παράρτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έγινε ταυτόχρονα με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1964. Οι περιορισμοί που έθεταν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Πανεπιστημίου και, κυρίως, η μεταφορά των μοντέλων που εφάρμοζε το Α.Π.Θ. στην οργάνωση των Βιβλιοθηκών του, είχαν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός κατανεμημένου συστήματος Βιβλιοθήκης με τη λειτουργία Σπουδαστηρίων και μιας συντονιστικής υπηρεσίας, της «Κεντρικής Βιβλιοθήκης». Το πρότυπο οργάνωσης με τη λειτουργία Σπουδαστηρίων και συλλογών στις τότε Έδρες εγκαταλείφθηκε σταδιακά με την ίδρυση νέων Τμημάτων, τα οποία οργάνωσαν Βιβλιοθήκες σε επίπεδο Τμήματος. Έτσι, την ίδρυση του κάθε νέου Τμήματος ακολουθούσε η δημιουργία της αντίστοιχης Βιβλιοθήκης.

Το 1965 σταδιακά δημιουργήθηκαν τα Σπουδαστήρια των σημερινών Τμημάτων Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Το 1966 δημιουργήθηκε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαθηματικών, το 1970 του Τμήματος Φυσικής, το 1977 της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Χημείας και της Ιατρικής Σχολής (διάσπαρτη στις πρώην Έδρες και στις Κλινικές), το 1984 του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 1987 του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, το 1993 του Τμήματος Πληροφορικής και το 1998 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Το 2000 λειτούργησε η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, το 2001 η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Η επιδίωξη προσφοράς οργανωμένων και σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, αποδοτικότερης διάθεσης του προσωπικού και καλύτερης αξιοποίησης των οικονομικών πόρων της Βιβλιοθήκης, οδήγησε το 1996 στην ενοποίηση των Βιβλιοθηκών των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.), Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με την ίδρυση της διατμηματικής Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ. 

Η ανέγερση των νέων κτηρίων της Ιατρικής Σχολής έδωσε τη δυνατότητα για την ενοποίηση των μικρών συλλογών που διατηρούσαν οι πρώην Έδρες και οι Κλινικές της Ιατρικής Σχολής και τη λειτουργία από το 1998 της ενιαίας Βιβλιοθήκης της Ιατρικής Σχολής. 

Το 2002 ολοκληρώθηκε το νέο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και ξεκίνησε η ενοποίηση των επιμέρους Βιβλιοθηκών στο νέο κτήριο.

Σήμερα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται σε ιδιαίτερο κτήριο στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης.

Το κτήριο αποτελείται από έξι ορόφους διατεταγμένους σε δύο πτέρυγες με επιφάνεια που την καθιστά ως τη μεγαλύτερη Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη της χώρας μας.

Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης φιλοξενούνται τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. προσφέρει στους χρήστες της ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον ανάγνωσης, καθώς διαθέτει κλιματισμό σε όλους τους χώρους της, επίπλωση που ικανοποιεί διεθνείς προδιαγραφές, σύγχρονα φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα σάρωσης και αποστολής κειμένων μέσω του διαδικτύου, ηλεκτρονικούς υπολογιστές για χρήση από τους αναγνώστες, ασύρματη δικτύωση, μηχανογραφημένο κατάλογο, συστήματα προστασίας του υλικού κ.ά.