Κατόπιν απόφασης της Πρυτανείας η Κεντρική Βιβλιοθήκη όπως και τα παραρτήματα της παραμένουν κλειστά. Δείτε τις λεπτομέρειες λειτουργίας.

 

 

 

Αναζήτηση

 Κατάλογος     Portal
 
Επιστροφή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως αυτές προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 33457 / 29.5.2020 (ΦΕΚ 2038/Β/30-5-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» και την Αριθμ. 1602/02-06-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και μέχρις ότου η Βιβλιοθήκη επανέρθει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν θα γίνονται δεκτοί Φοιτητές/Φοιτήτριες για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στους χώρους της (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα).

Ιωάννινα 5/06/2020

Από την Βιβλιοθήκη