Κατόπιν απόφασης της Πρυτανείας η Κεντρική Βιβλιοθήκη όπως και τα παραρτήματα της παραμένουν κλειστά. Δείτε τις λεπτομέρειες λειτουργίας.

 

 

 

Αναζήτηση

 Κατάλογος     Portal
 
Επιστροφή

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ STATISTA

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη μας εξασφάλισε για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την δοκιμαστική χρήση, τόσο εντός του Πανεπιστημιακού campus, όσο και απομακρυσμένα μέσα από τον proxy server της Βάσης Δεδομένων STATISTA.

Η δοκιμαστική χρήση θα είναι εφικτή μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020. Η πρόσβαση γίνεται στην διεύθυνση WWW.statista.com Η βάση δεδομένων STATISTA είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών και οικονομικών δεδομένων, με πρόσβαση σε περισσότερα από 1.5 εκατομμύρια στατιστικά στοιχεία, προβλέψεις, φακέλους, αναφορές και γραφήματα για 80.000 θεματικές ενότητες σε περισσότερες από 22.500 πηγές.

Όλα τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν μέσα σε δευτερόλεπτα και κάθε φοιτητής, καθηγητής ή μέλος προσωπικού λαμβάνει πλήρη δικαιώματα δημοσίευσης και χρήσης των δεδομένων (κάτι εξαιρετικά χρήσιμο σε παρουσιάσεις συνεδρίων κ.ά.). Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αυτόματης αναφοράς (citation).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα ή ακολουθείστε τους συνδέσμους με το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό: Tutorials: https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista

More information about the CampusLicense: https://www.statista.com/accounts/education/

Από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων