Επιστροφή

Αποτελέσματα Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την παροχή επικουρικού έργου στη Βιβλιοθήκη

Ολοκληρώθηκε η κατάταξη των Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την παροχή επικουρικού έργου στη Βιβλιοθήκη για τα έτη 2019-2020.

Η απασχόληση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του έτους 2019.

Για την σειρά κατάταξης και τον εκτιμώμενο χρόνο απασχόλησης, μπορείτε να απευθύνεστε στην Βιβλιοθήκη, στον Γκισέ Εξυπηρέτησης Αναγνωστών (Ισόγειο).