Διαδανεισμός βιβλίων

Διαδανεισμός βιβλίων από άλλες Βιβλιοθήκες

Στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β.Κ.Π.- Π.Ι.) λειτουργεί «Υπηρεσία Διαδανεισμού», η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό των αναγνωστών της τον δανεισμό βιβλίων που δεν υπάρχουν στον κατάλογο της, υπάρχουν όμως σε άλλη Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Δικαίωμα αιτήματος διαδανεισμού έχουν μόνο οι αναγνώστες που έχουν κάρτα της Β.Κ.Π.- Π.Ι..

Η διακίνηση των βιβλίων γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Τα έξοδα επιβαρύνουν εξ'ολοκλήρου τον αιτούντα αναγνώστη. Το κόστος του διαδανεισμού από συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού ανέρχεται στα 9 ευρώ (μέχρι 2 κιλά βάρος δέματος). Το κόστος διαδανεισμού από συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες του εξωτερικού ενδέχεται να ξεπερνάει τα 20 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον ακριβή υπολογισμό του κόστους επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διαδανεισμού βιβλίων κ. Καραμήτσου Φωτεινή.

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτημα παραγγελίας διαδανεισμού βιβλίου πρέπει να:

Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτημα παραγγελίας πρέπει να:

  1. Βεβαιώνονται ότι το βιβλίο που αναζητούν δεν υπάρχει στις συλλογές της Β.Κ.Π.- Π.Ι. "Αναζήτηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC)"
  2. Ενημερώνονται για το κόστος του διαδανεισμού που θα επιβαρυνθούν
  3. Υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση Διαδανεισμού βιβλίου από άλλη Βιβλιοθήκη μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού
  4. Πληρώνουν το αντίτιμο κατά την παραλαβή του βιβλίου

Ο εκτιμώμενος χρόνος απόκτησης για βιβλία εσωτερικού είναι 10 ημέρες και για βιβλία από Βιβλιοθήκες εξωτερικού : 20-30 ημέρες.

Το προσωπικό της υπηρεσίας διαδανεισμού ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail τον αναγνώστη για την παραλαβή του βιβλίου. Η παραλαβή του βιβλίου και η καταβολή του κόστους είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται εντός τριών ημερών από την ειδοποίηση.

Τα βιβλία δανείζονται στον αιτούντα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη-προμηθευτή (συνήθως μία ή δύο εβδομάδες). Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία Διαδανεισμού για επιστροφή τους στην Βιβλιοθήκη που τα δάνεισε.

Σύμφωνα με την πολιτική διαδανεισμού που εφαρμόζει το σύνολο των Βιβλιοθηκών με τις οποίες συνεργάζεται η Β.Κ.Π.- Π.Ι. δεν γίνεται διαδανεισμός παλαιών και σπάνιων βιβλίων, τευχών ή τόμων περιοδικών, πληροφοριακού υλικού (Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφίες, Οδηγοί κ.α.), υλικό που είναι δανεισμένο ή σε κράτηση, καθώς και υλικό που ανήκει σε κλειστές συλλογές.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού
Επικοινωνία
Διαδανεισμός βιβλίων σε άλλες Βιβλιοθήκες

Η Β.Κ.Π.-Π.Ι. ικανοποιεί αιτήματα διαδανεισμού βιβλίων που υποβάλλονται από άλλες Βιβλιοθήκες του Ελλαδικού χώρου και του εξωτερικού με τις οποίες έχει υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας Διαδανεισμού. Ο δανεισμός γίνεται προς οργανωμένες Βιβλιοθήκες και όχι φυσικά πρόσωπα.

Δεν δανείζονται παλαιά, σπάνια ή φθαρμένα βιβλία, τεύχη ή τόμοι περιοδικών, πληροφοριακό υλικό, υλικό που είναι δανεισμένο ή σε κράτηση από αναγνώστες της Β.Κ.Π.- Π.Ι. καθώς και υλικό που βρίσκεται σε βιβλιοθηκονομική επεξεργασία.

Η διάρκεια του δανεισμού είναι 20 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος από τη Βιβλιοθήκη του Π.Ι.

Η δανειζόμενη Βιβλιοθήκη οφείλει να επιστρέψει εμπρόθεσμα το υλικό που δανείζεται , να επιβλέπει την σωστή χρήση του και να ενημερώνει την Υπηρεσία Διαδανεισμού της Β.Κ.Π.- Π.Ι για την ημερομηνία επιστροφής του σε αυτή.

Η αποστολή του υλικού γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με την οποία συνεργάζεται η αιτούσα Βιβλιοθήκη και τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των τεκμηρίων επιβαρύνουν εξ'ολοκλήρου τη Βιβλιοθήκη-παραλήπτη.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού
Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού

Η υπηρεσία διαδανεισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω web με χρήση Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμού. Μέσω αυτού του συστήματος οι χρήστες της μπορούν να υποβάλουν και να παρακολοθούν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις διαδανεισμού. Για είσοδο στο σύστημα πιέστε

Ηλεκτρονική Υποβολή και Παρακολούθηση Αιτήσεων Διαδανεισμού Βιβλίων

Οι οδηγίες χρήσης του συστήματος περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Επικοινωνία

Η «Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλίων» στεγάζεται στον Γκισέ Εξυπηρέτησης  της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Ισόγειο και λειτουργεί από Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 8:30-14:00

Υπεύθυνη για την υπηρεσία: κ. Καραμήτσου Φωτεινή, τηλ. 26510-05003, email:fkaramit@cc.uoi.gr