Βιβλιοθήκες Ελληνικών Οργανισμών και Ιδρυμάτων
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Διευθύνσεις Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων εκτός Ελλάδας
British Library