Ελεύθερο ερευνητικό υλικό για την Πανδημία Covid-19 -προσφορά εκδοτών

 

Πολλοί εκδότες ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των ερευνητών και του κοινού διαθέτουν ελεύθερα άρθρα σχετικά με την πανδημία Covid19. Μάλιστα πολλοί εκδότες ανοίγουν και πρόσθετο υλικό για να διευκολύνουν γενικά την έρευνα καθώς οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αναστέλλουν την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν φυσική παρουσία.

LitCovid Βιβλιογραφική βάση της National Library of Medicine των ΗΠΑ. Δημιουργήθηκε για τη συγκέντρωση όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων σχετικά με την πανδημία Covid-19.

Κατάλογοι εκδοτών που συνδράμουν σε αυτή την βάση

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών Συγκεντρωτική λίστα με πηγές έρευνας σχετικά με Covid19. Ενημερώνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ιστοσελίδα με έγκυρη επιστημονική πληροφορία σχετικά με τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

* Σημείωση: Η χρήση των πηγών υπάγεται στους όρους χρήσης που ορίζουν οι εκδότες/διαθέτες των ηλεκτρονικών πηγών κατά την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας (license agreement) και στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων και τευχών περιοδικών.