Κυριότεροι Δείκτες Απόδοσης

 
  1. Όλα τα σχόλια / προτάσεις από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων, θα λαμβάνουν απάντηση / βεβαίωση εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή.
  2. Η σειρά όλων των βιβλίων στα ράφια της Βιβλιοθήκης θα ελέγχεται για την ακρίβεια της τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια.
  3. Τα είδη που επιστρέφονται από δανεισμό, θα επιστρέφονται στο σωστό όροφο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας
  4. Οι αναγραφόμενες ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα διατηρούνται για το 100% του χρόνου
  5. Τα συστήματα ελέγχου της Βιβλιοθήκης (π.χ. σύστημα διαχείρισης της Βιβλιοθήκης, Ιδρυματικό αποθετήριο, Εγργαφή αναγνωστών, Σύστημα Διαδανεισμού, κλπ) θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
  6. Όλοι οι χρήστες θα εξυπηρετούνται άμεσα από τους υπαλλήλους στο Γκισέ Εξυπηρέτησης της βιβλιοθήκης
  7. Οι αναγνώστες θα καθοδηγούνται από τους υπαλλήλους στη χρήση του καταλόγου και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων

Αυτοί οι δείκτες θα παρακολουθούνται σαν μια συνεχής διαδικασία και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται στον απολογισμό της Βιβλιοθήκης μας.